De twee kernvragen voor publiek omroepbestel….

De mediabegroting 2005 van het ministerie van OC&W is hier te vinden. Hierin is o.a. te lezen dat weliswaar (nu) de doelstelling voor de publieke landelijke omroep is om 40 % marktaandeel en 85 % aan bereik te behalen voor de drie televisiezenders en 33 % aan marktaandeel voor de vijf radiozenders, maar dat de discussie over de toekomst een andere is:
‘Wat zou de rol, taak en functie van een publieke omroep in de samenleving moeten zijn?’
en daaropvolgend
‘hoe kan de maatschappelijke inbedding van de
publieke omroep het beste georganiseerd worden?’

Daarmee doelt de staatssecretaris op de discussie over de kernvraag waarom en waarvoor een publieke omroep (aanvullend, compleet, kijkcijfers als doel of niet etc.), de vraag over de inrichting met of zonder omroepverenigingen aan orde komt voor een eventueel gewijzigd stelsel vanaf 2008. Komend voorjaar is een ‘visie’ van Medy van der Laan te verwachten. Overigens kondigde de staatssecretaris ook een evaluatie in 2005 van de publieke Randstedelijke stads-jongeren zender FunX aan.

(een conclusie als het ANP in haar berichtgeving trekt dat de visie van de staatssecretaris de 40 % televisie marktaandeeldoelstelling is, is wellicht een verkeerde; dat is de doelstelling op basis van de HUIDIGE visie…!?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *