Onveiligheid, onzekerheid & ze komen me maar halen

Harm Bruins Slot heeft geen haar op zijn hoofd die denkt aan teruggaan naar twee televisiezenders en spreekt over gevoelens van onveiligheid en onzekerheid te Hilversum. Hierbij een NOS-Radio 1 Journaal transcriptie van een interview dat Menno Rehmeijer heeft gehouden met Harm Bruins Slot, voorzitter van de Raad van Bestuur NOS (21 oktober 12:20 uur). DutchMedia heeft voor de gelegenheid deze transcriptie gemaakt gezien de interessante statements van Bruins Slot.

[Het rommelt in het publieke bestel. De ene na de andere omroep heeft commerciële aspiraties
De KRO hebben we al gehoord, de KRO wil zendtijd inkopen bij RTL of SBS 6 en na de TROS overweegt nu ook de AVRO serieus om commerciële omroep te worden. Gisteren maakte de AVRO dat bekend. De TROS en de AVRO onderzoeken nu de mogelijkheden om samen met de Vlaamse commerciële omroep VTM om een commerciële omroep op te richten.]

[Wat is er allemaal aan de hand?]

Het is een beetje onrustig in Hilversum.

[Mag u wel zeggen]

Ja.

[Waarom?]

Nou, het heeft te maken denk ik met het gevoel van onvrijheid en vooral ook onveiligheid van verschillende omroepinstellingen Wij als Raad van Bestuur trekken de teugels de laatste tijd aan om te zorgen dat de publieke omroep echt van en voor iedereen kan zijn, zoals de wetgever ook bedoelt. Ja, dat is even wennen voor omroepen die gewend waren altijd hun eigen ding te doen.

[Want die zeggen meteen we zijn bang dat we onze eigen identiteit niet meer genoeg kunnen profileren?

Ja, maar dat is echt, nee maar dat is baarlijke nonsens, uiteindelijk hebben we gezegd maar de afspraken gemaakt rondom de profielen van de netten enzovoort en er worden ook afspraken gemaakt op welke wijze daar men de identiteit ook in kwijt kan. Maar wat ik zei dat is een oplopend gevoel van onvrijheid, maar wat belangrijker is, is denk ik het gevoel van onveiligheid vanuit de politiek, waarbij, ja zo langzamerhand ook door de staatssecretaris natuurlijk is gezegd ik wil een fundamentele discussie, en daar worden mensen onrustig van, ik zou zeggen, dit is het moment om eendracht te tonen, want we staan laten we zeggen, niet alleen voor prachtige programmering maar ook voor een hele mooie bedrijfstak waar heel veel talent en goede mensen werken.

[Maar even terugkomend naar de staatssecretaris voor alle duidelijkheid want die komt in het voorjaar van 2005 dus komend voorjaar met een visie op de omroep, en heeft nu
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid inmiddels opdracht gegeven om dat eens in kaart te brengen, zeg ik het zo goed?]

Ja, nou de WRR zoals afgekort die komt met een verhaal en de staatssecretaris heeft inderdaad een fundamentele discussie over de publieke omroep aangekondigd en dat maakt mensen natuurlijk onrustig, maar dan zeg ik dat is nou net een moment waarop je met elkaar de schouders eronder zou moeten zetten.

[De AVRO, met name dan directeur Eggink richt dan toch weer de pijlen op de publieke omroep, want die zegt de publieke omroep wil amusement, sport en laagdrempelig drama
en profileert zich daarmee als concurrent voor de commerciëlen, meer voor de commercielen dan een pluriforme omroeporganisatie]

Dat is echt een gotspe daar val ik echt van mijn stoel. Als ik u zeg, even gewoon de kale feiten: meer dan de helft, om precies te zijn 53 % van onze programma’s, daar kijken minder dan 2 % mensen naar en 4 % van onze programma’s daar kijkt meer dan 10 % van de mensen naar, anders gezegd: ik wou dat het waar was, dat we breder waren dan tot nu toe, we zijn buitengewoon – als je het op die manier bekijkt een hele smalle omroep, waar de AVRO juist zijn ei in kwijt kan en ik ben benieuwd als de AVRO is voor klein en fijn of de commerciëlen op ze zitten te wachten

[Beangstigt het u dat er twee toch grote omroepen die plannen hebben?]

Het is natuurlijk wat ik al zei, in een omgeving waarin de politiek het over je heeft
over wat de zin en onzin is van je bestaan – juist ook het pluriforme bestaan, ik bedoel, het gaat niet over de publieke omroep alszodanig, is dit ongeveer wel het meest slechte bot wat je kunt doen door juist niet eendrachtig te zijn naar buiten te gaan kijken, dus het speelt allerlei politieke bewegingen die uit zijn op een kleine smalle publieke omroep in de kaart dat is dus buitengewoon schadelijk en verwerpelijk dat men dit nu doet.

[De VVD bijvoorbeeld, die graag ziet dat de publieke omroep teruggaat naar twee netten om maar wat te zeggen, nou als AVRO en TROS eruit gaan, de sportrechten staan weer ter discussie…]

Nou ja, geen haar op mijn hoofd, ik bedoel: ben je gek! Ze komen me maar halen! Wij zijn ook met het vertrek van andere omroepen zeer wel in staat, dat is ook de flexibiliteit – ga daar nu maar van uit – van Hilversum om samen met de omroepen die trouw zijn aan onze publieke missie om dat gat te vullen, dat gaan we ook gewoon doen.

[Maar is dat nog werkbaar, want u zit ook met voorzitters van AVRO en TROS om de tafel?]

Nee, dat klopt. Dus we hebben gezegd we hebben op een aantal plekken, dat hebben we ook met de TROS besproken dat we hebben gezegd, ja daar is het gewoon niet meer goed dat jullie daar aanwezig zijn. We zijn bezig om een visie voor de komende vijf jaar te ontwikkelen. We zijn ook bezig om alternatieve scenario’s te ontwikkelen bijvoorbeeld wanneer we minder sportrechten hebben dan we tot nu hadden, daar komt informatie over tafel waar we bij zeggen: daar willen we jullie niet meer bij hebben. Dus dat is een aspect, maar dat andere aspect is natuurlijk wel we hebben het hier over loyaliteit naar elkaar. En als je laten we zeggen samen wil bouwen aan een sterke publieke omroep en er zitten partners aan tafel waarvan je denkt ja maar die hebben daar inmiddels misschien niet zoveel meer mee ook al zeggen ze dat, dan wordt dat buitengewoon lastig. Het wordt trouwens voor de staatssecretaris trouwens ook lastig, om dat detail nog even weer te geven die moet voor 1 januari al of niet beslissen of ook deze omroepen nog een erkenning krijgen voor de komende periode

[en de komende periode is hoelang nog?],

Dat is vijf jaar alhoewel de politiek dat wil inkorten voor drie jaar, maar zij moet die erkenning geven dat wil zeggen je mag meedoen, ja…laten we zeggen deze acties werpen naar mijn gevoel een schril licht op die aanvraag die nog maar zeer onlangs is ingediend bij de staatssecretaris.

[Hoe hard kan je je nog maken als publieke omroep?]

Ja, ik denk dat de staatssecretaris daar buitengewoon in verlegenheid wordt gebracht.

[Of in de kaart gespeeld?]

Nou, we hebben van de staatssecretaris nog niet direct, ze is daar mee bezig dat weet ik, nog niet een regelrechte visie gezien op de publieke omroep dus of het haar in de kaart speelt? Ik dacht het niet!

[Nee, die zit niet te wachten totdat een paar omroepen er uit?…]

Nee, zo zit de staatssecretaris er niet in. Eén ding is zeker, als je kijkt naar de politieke omgeving in Den Haag dan zijn daar een aantal mensen die denk ik met glimlachjes zitten te kijken, kijk zo gaat het de kant uit zonder dat we eraan moeten duwen

Nogmaals ik pleit er voor dat wij zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken, dat is ook mijn rol, dit is een vrij land dus ik kan het niet verbieden, ik kan hier nu wel zeggen het is niet in het belang van de kijker en luisteraar.

[Nee, want wat gaat die er van merken als de AVRO en TROS er uit gaan en de sport want John de Mol is ook bezig?…]

Het zijn sterke en gewaardeerde spelers, we moeten het ook gewoon zakelijk bekijken en dan heb ik het niet over de voorzitters, maar ik heb het vooral over de medewerkers dat die met hart en ziel werken voor de publieke omroep dat die dan buiten in de koud komen te staan want je moet maar zien wat er terecht komt van bepaalde programma’s.

[Maar ik zeg dat het de kijker niet uitmaakt of die EEN tegen Honderd van de TROS in het publieke bestel of op de commerciële wijze bekijkt of het Glazen Huis of noem het maar op?]

Nou ik denk dat ik mag staande houden dat de publieke omroepen een belangrijke rol heeft te spelen in de Nederlandse samenleving – ik wil het niet te hoogdravend maken, maar wij horen een bijdrage te leveren aan de democratie en de ontplooiing van mensen daar gaan we ook voor en daar hebben we alle creatieve kracht die er is ook bij de TROS en de AVRO bij nodig om dat te doen, dus dat blijft mijn pleidooi

[Hoe groot schat u de kans in dat de twee vertrekken?]

Ja, zullen we zeggen: er zijn mensen die er verstand van hebben, zolang de STER bij ons is, en die blijft bij ons, is die reclamemarkt waar je het in moet verdienen, buitengewoon mager tenzij de mijnheer De Mol bereid en in staat is om tot het eind der tijden iets te financieren zonder dat ie rendement krijgt, en die is ook niet op zijn achterhoofd gevallen

[of ze willen met deze stap de macht breken van de publieke omroep breken waar u de voorman van bent minder centrale kracht?]

Dan wens ik ze buitengewoon succes, want dat zal ze niet lukken

[Nog één ding: de TROS mag niet meer aanzitten bij bepaalde vergaderingen? mag de AVRO dat nog wel?]

Vanmiddag ben ik bij de directeur en daar zal ik vertellen dat wat mij betreft hem hetzelfde lot beschoren is als de TROS.

[Niet meer welkom?]
bij bepaalde bijeenkomsten [niet meer welkom]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *