CDS: Spice Platinum anders…

Canal Digitaal Satelliet (CDS) zal Spice Platinum op een andere wijze doorgeven dan oorspronkelijk voorzien was. Volgens operationeel directeur Kees Färber wordt zo beter omgegaan met huishoudens (al dan niet met kinderen) die overdag wellicht bezwaren hebben met de harde erotiek. Per 1 november zal Spice Platinum om die reden alleen van 22 tot 04 uur beschikbaar komen in plaats van X-Zone. Deze beschikbaarheid zal gelden voor alle bestaande X-Zone abonnees alsmede de smartcardhouders totdat deze geregistreerd zijn.

CDS zal voor de abonnees die Spice Platinum afnemen, vanaf medio november de zender op aanvraag 24 uur beschikbaar stellen. Hiertoe zal CDS de abonnees op de erotische zender middels een voice-respons systeem en internet de mogelijkheid bieden de 24-uur versie aan te vragen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de 24 uur-versie aan alle abonnees die de erotische zender ontvangen beschikbaar worden gesteld waarop enige kritiek volgde waarmee CDS nu rekening houdt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *