‘Nader buigen over effectiviteit programmaraden’

Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken heeft aangekondigd met staatssecretaris Medy van der Laan (eveneens D66) van Cultuur & Media zich ‘nader te zullen buigen over de vraag wat een en ander betekent voor de effectiviteit van de programmaraden.’

Daarmee reageert Brinkhorst op de distributie-overeenkomsten die Casema met o.a. RTL Nederland, MTV Networks BV en SBS Broadcasting BV heeft gesloten waarin is opgenomen dat de zenders uitsluiten zich beschikbaar te stellen voor analoge distributie in het basispakket. De PvdA-kamerleden Staf Depla en Martijn van Dam hadden hier kamervragen over gesteld. Brinkhorst ging met zijn reactie (nog) niet in op de vraag van beide kamerleden of er sprake is van een ‘maas in de wet die gedicht moet worden’. Wel stelde Brinkhorst dat Casema voor programmaraden een (voorgeselecteerde) lijst hanteert waarop hoofdzakelijk publieke buitenlandse zenders voorkomen waarop de Nederlandstalige commerciële zenders ontbreken. Volgens Brinkhorst hebben commerciele omroepbedrijven als RTL, MTV en SBS hiervoor gekozen ‘onder meer vanwege ongewenste rasterwisselingen en het ontbreken van zekerheid over gezamenlijke doorgifte van deze programma’s in verband met de jaarlijkse advisering door de programmaraad’. De Raad van State gaf Casema en de omroepen in deze kwestie eerder dit jaar gelijk, opdat de kabelaars contractsvrijheid hebben dit soort contracten te sluiten met de omroepen, met als gevolg uitsluiting van programmaraden.

Brinkhorst deelt de mening van de Depla/Van Dam niet dat er voor het merendeel van de Casema-abonnees sprake is van ‘een prijsstijging van 8.50 naar 13.50 euro, ofwel van 58%’, omdat volgens de minister minimaal 95 % van de abonnees het totale analoge standaardpakket afneemt, waarin de commerciële zenders zijn opgenomen. Casema kondigde overigens aan per begin 2005 haar tarieven voor het standaardpakket verder te verhogen naar 15 euro per maand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *