Intrekking ROZ-wet: Nozema NV anders…

Met de formele intrekking van de Radio-Omroep-Zenderwet van 2 augustus 1935 heeft de regering voortaan geen directe invloed meer op de bedrijfsvoering van Nozema NV. Het staatshoofd tekende afgelopen dinsdag bijna vier jaar na dato de door het parlement aanvaarde wet tot inttrekking. De overheid blijft als eigenaar van Nozema NV wel invloed houden in de Vergadering van Aandeelhouders alsmede middels de te benoemen Commissarissen.

De procedure om te komen tot de splitsing van Nozema NV in Nozema Services NV (zenderexploitatiebedrijf) en een ‘Mastenbedrijf BV’ kan daarmee vervolgd worden. Vorige week hadden de Tweede Kamer en waarnemend minister Gerrit Zalm van Economische Zaken nog een deels besloten discussie over de splitsing van Nozema NV. De verwachting is dat zeer spoedig een Vergadering van Aandeelhouders zal worden belegd waarin de regering, NOS en RNW als aandeelhouders de beoogde leden van de Raad van Commissarissen van Nozema NV zullen benoemen, zoals eerder aangekondigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *