Mededeling DutchMedia

In zeer korte tijd hebben twee belangrijke opdrachtgevers kenbaar gemaakt samenwerkingen met DutchMedia te willen beëindigen. Met een van beide opdrachtgevers heeft DutchMedia 7,5 jaar met plezier samengewerkt. Aangezien DutchMedia E-Zine en deze weblog nooit de financiële basis waren voor de activiteiten van DutchMedia, is besloten deze activiteiten tijdelijk stil te leggen: immers zonder basis is er na bijna 8 jaar nauwelijks toegevoegde waarde voor ondergetekende om door te gaan met het gratis verspreiden van voor sommigen waardevolle informatie die veelal op journalistieke wijze is verkregen. DutchMedia beraadt zich over haar eigen toekomst en kijkt naar nieuwe mogelijkheden, maar hoopt op enig moment alhier met nieuwe artikelen terug te keren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *