COMMENTAAR: Selectieve kabel/UPC-verontwaardiging

Terwijl kabeltarieven bij Essent Kabelcom en Casema tot 14,95 euro (en Multikabel tot 14,85 euro) per maand verhoogd werden in het kader van de drastische tariefsverhogingen op 1 januari jl. en UPC al veel eerder de ’15 euro’ grens voor haar maandtarief voorbij ging, zijn GroenLinks en de Socialistische Partij enigszins selectief verontwaardigd. Beide partijen gaan bij hun vraagstelling uit van zichtbare onjuiste informatie van dagblad Trouw die ‘operating cashflow’ in haar artikel uitlegt als het overhouden van geld.

Met de kop ‘te machtig en te rijk’ hekelt Groen Links in een eigen bericht de veronderstelde winst die ingezet zou worden om overnames buiten Nederland te financieren. De opstelling van de SP en Groen Links is enigszins opportunistisch te noemen. Terwijl UnitedGlobalCom inmiddels kenbaar heeft gemaakt dat het in Nederland met UPC een netto verlies van 50 miljoen euro draaide, blijken parlementariers zich van officiele beursinformatie niets aan te trekken. Bovendien lijkt met de vraagstelling de suggestie uit te gaan alsof winst maken iets vies zou zijn; stellen dat iemand of een bedrijf ‘te rijk’ is, klinkt vreemd. De opstelling van de SP is overigens nog te volgen vanuit het idee dat kabelaars nutsbedrijven behoren te zijn en de SP eigenlijk pleit voor re-nationalisatie van de kabelbedrijven, zoals bijvoorbeeld de SP Amsterdam vorig jaar nog stelde door een voorstel tot terugkoop van het kabelnet.

Daarbij komt dat het parlement bij meerderheid zich nauwelijks hard gemaakt en gereageerd hebben op de continue stijging van de kabeltarieven bij alle grote kabelaars die gezamenlijk meer dan 85 % van de kabelhuishoudens (meer dan 75 % van de Nederlandse huishoudens) bedienen. Waarom stellen SP en Groen Links wel vragen als het om UPC gaat, die normaal gesprokken geen aparte cijfers per land publiceert, maar niet over bijvoorbeeld Essent NV? Essent NV draaide met haar kabeltak Essent Kabelcom een operationeel bedrijfsresultaat (voor belasting, afschrijvingen, rente e.d.) van 90 miljoen op 414 miljoen euro omzet, terwijl dit in 2003 nog 379 miljoen euro omzet en een bedrijfsresultaat van 67 miljoen euro was. En…Essent NV komt er daarbij ook in haar verklaringen voor uit dat verhogingen van kabeltarieven mede hebben bijgedragen aan de positieve resultaten!

Maar Groen Links en SP richten hun peilen vooral op UPC/UGC, terwijl Essent met 1,7 miljoen huishoudens als klant de op één na grootste kabelaar is, maar – en daar verschilt het van UPC – in handen is van provincies en gemeenten. Over de in dit kader bijzondere rol van (ex-)politici in de Raad van Commissarissen van Essent NV geen letter in de informatie van SP en de kamervragen van Groen Links.

Het meest logisch is als de dominantie en prijsontwikkelingen van kabelexploitanten aan de orde worden gesteld op het moment dat hier aantoonbaar toe wordt ingezet en ‘het volk’ die partijen vertegenwoordigen – ermee te maken krijgen. 1 januari jl., resp. eind november was dat laatstelijk het moment, nl. toen werd het aangekondigd. Echter, toen zwegen alle parlementariërs in alle talen over de verhogingen en accepteerden dat langdurig onderzoek plaats vindt door de Opta c.s., de minister van Economische Zaken & de staatssecretaris van OC&W terwijl ondertussen tarieven elk jaar radicaal blijven stijgen. Nu lijkt het net alsof het alleen om UPC gaat….waarbij de Socialistische Partij bij monde van Arda Gerkens tegenover Webwereld bovendien verklaarde “Nu zijn we uitgeleverd aan een monopolist. Een schotel kopen is voor de meeste mensen geen alternatief.”
Hiermee zet Gerkens in navolging van talloze andere politici het – toe nu toe – enige landelijke alternatief voor de r/tv-kabel weer in een negatief daglicht. Dit terwijl de kabel een speler is met aanmerkelijke marktmacht, maar dat is iets anders dan een monopolist
…De schotelopmerking is dan toch een beetje jammer!

Klik hier voor Webwereld-artikel

Klik hier voor het Trouw artikel


Klik hier voor het Groen Links artikel

Klik hier voor de UPC/UGC-rectificatie

Naschrift: De SP reageerde bij DutchMedia op dit commentaar met o.a. de mededeling
“De [Tweede] Kamer zich tevreden heeft gesteld met een onderzoek van de Opta ligt aan de politieke verhoudingen, maar is zeer zeker niet de wens van de SP geweest. De Kamer heeft zich echter daarmee buitenspel gezet inzake prijsstijgingen totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Een prijsmaximum is echter nog steeds niet uitgesloten.”
en
“De SP heeft zich juist hard gemaakt tegen de almaar stijgende tarieven van alle kabelaars. Sterker nog, de debatten vorig jaar hierover zijn op initiatief van de SP geweest. De SP heeft toen gepleit voor een maximumtarief waarvoor in de wet mogelijkheden zijn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *