Colorful Radio: aanlevering via Astra 1!

Colorful Radio, de verboden publieke nevenzender van de NOS is sinds vandaag ook op de Astra 1 te ontvangen. Hiertoe heeft de NOS een contract gesloten met Canal Digitaal Satelliet.

Het radiostation bereikt daarmee in een klap de meer dan 500.000 satelliethuishoudens. Het contract voor de uitzending op capaciteit van het satellietbedrijf Xantic op de Eutelsat W2 in de niet voor particulieren te ontvangen uitzendstandaard RadioNet250C verloopt binnenkort. Inmiddels is voor kabelkopstations gestart met het omzetten van de ontvangst van Colorful Radio. De NOS gaat er van uit dat Colorful Radio ook na 11 november zal kunnen blijven uitzenden, ondanks een gerechtelijke uitspraak die dit verbiedt. Een nieuwe aanvraag hiertoe zal waarschijnlijk spoedig worden gedaan. De zender is ongecodeerd te beluisteren op de Astra 1-frequentie 12.515 GHz H Symb.Rate 22.000 FEC 5/6 in een kwaliteit van 192 kbit/s.

Vakbond boos over Europese grondwet ondertekening

De Vakbond van de Italiaanse publieke omroep Rai is boos over de wijze van registratie van de gebeurtenissen rondom de ondertekening van de Europese Grondwet die door de Nederlandse en Italiaanse regeringen is georganiseerd. De organisatoren hebben op exclusieve basis de beelden laten maken door EEN bedrijf. ‘Euroscena’, een bedrijf van Luigi Scio kreeg van de regering Berlusconi de opdracht de beelden te maken en te leveren aan de Europese omroepen, waaronder de NOS en Rai. De camera’s van de Italiaanse publieke omroep waren volgens vakbond UsigRai niet welkom, waardoor de Rai in haar drie afzonderlijke journaal uitzendingen (TG1-TG2-TG3) alsmede live-uitzending niet kon kiezen in alle autonomie welke beelden het kon gebruiken. Volgens UsigRai is dit een aanval op de Rai, waarbij ook het recht van de burgers is geschonden om correcte en betrouwbare informatie te verkrijgen. De Rai reageerde met de mededeling dat UsigRai de Rai-journalisten beledigd heeft door te twijfelen aan hun correctheid en betrouwbaarheid alleen doordat ze niet zelf mochten filmen. De redacties van TG1-TG2-TG3 hebben zich overigens achter het standpunt van de vakbonden geschaard. De Rai stelt dat deze op een correcte wijze van de gebeurtenissen verslag hebben gedaan. Nederland heeft in de vorm van de verantwoordelijk minister Ben Bot en premier Jan Peter Balkenende daarbij alle medewerking verleend! Margherita heeft in Italië over de kwestie een politieke dimentie gegeven door opheldering te vragen over de affaire die volgens de politieke centrumlinkse partij Euroscena 2 miljoen euro heeft opgeleverd. In Nederland heeft tot nu toe niemand zich uitgesproken over de in de optiek van Usigrai door Berlsuconi/Balkenende georganiseerde censurerende wijze van verslaglegging van de gebeurtenis die de rol van publieke omroepen volstrekt negeert.

HPR vraagt aandacht voor Casema-beperkingen radio

De Haagsche Programmaraad (HPR) vraagt aandacht voor het beperken van de kabekradiocapaciteit op het netwerk van Casema. Waar kabelexploitanten als UPC, CAIW en Essent Kabelcom en andere kabelaars veelal een aanbod kennen van zo’n 40 radiokanalen, kent Casema een aanbod dat nooit meer dan 32 radiozenders bevat. In haar jaarlijkse advies heeft de programmaraad van Den Haag gesteld dat door het grote aantal radiostations de adviesmogelijkheid van de programmaraad ‘aanzienlijk’ wordt beperkt door de beperkte opstelling van Casema en vraagt Casema deze te herzien.

Casema houdt vast aan frequentierasters zoals deze circa 25 jaar geleden tot stand zijn gekomen toen Casema nog onderdeel was van het toenamlige PTT Telecommunicatie. De HPR haalt daarbij de argumentatie van Casema onderuit als zou dat technisch niet mogelijk zijn. Daarbij stelt de programmaraad dat de kwaliteit bij 40 radiostations op de kabel ‘uitstekend’ te noemen is. Toezichthouder OPTA heeft overigens in 2000 bepaald bij een zaak rondom UPC-Eindhoven dat Radio 8FM niet omwille van een capaciteitsbeperking van 37 kanalen de toegang ontzegd kon worden. Het is overigens niet voor het eerst dat een instantie zich druk maakt over de beperkte capaciteit van de kabelradio bij Casema, aangezien bepaalde radiostations door de 32-beperking bij Casema moeilijker op de kabel komen dan elders. Casema – dat per januari 2005 haar tarieven naar circa 15 euro per maand voor analoge radio- en televisie-ontvangst in het ‘standaardpakket’ zal verhogen, bedient circa 1,34 miljoen huishoudens. De verantwoordelijk algemeen directeur van Casema NV, Jos Molenkamp, was tot 2003 algemeen directeur bij Multikabel, waar deze mede verantwoordelijk was voor de inzet van circa 40 kabelradiofrequenties. Casema – dat in handen is van Providence (46 %) en GMT Communications (8 %) en het aan George Bush Sr. gelieerde bedrijf Carlyle (46 %), is met haar hoofdkantoor te Den Haag gevestigd.

REDACTIONEEL COMMENTAAR:

Casema is net als de andere grote kabelaars (UPC, Essent Kabelcom en Multikabel) een exploitant die haar tarieven de afgelopen jaren flink verhoogde. Per januari 2005 komt daar nog eens een schep bovenop in de meeste Casema-gebieden waar het tarief naar circa 15 euro per maand zal groeien. Het verschil van het RADIO-aanbod tussen UPC, Essent Kabelcom en Multikabel enerzijds en Casema anderzijds is dat Casema decenia stil is blijven staan als het om radio gaat. Weliswaar spreekt de exploitant meer dan bijvoorbeeld UPC op haar site over Radio & televisie als produkt (dan alleen televisie); het aanbod stelt daarbij in variëteit door de zichzelf opgelegde beperkingen teleur. In de ether is (via FM en middengolf) zonder kabel sinds vorig jaar (dankzij de herverdeling van frequenties) veelal MEER te ontvangen dan via de kabel in nagenoeg alle gebieden waar Casema actief is (Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht). Televisie krijgt bij Casema alle aandacht en het aanbod daartoe in aantal kanalen is sinds 1978 flink gegroeid. Dat Casema voor haar radio-aanbod vasthoudt aan PTT-rasters uit dat jaartal is teleurstellend; de FM-band is immers niet gewijzigd, maar er kan wel meer mee! Bijna niemand gebruikt meer radio’s uit de jaren 70 en technici die beweren dat 40 kabelradiostations niet kunnen, tonen zich van hun oerconservatieve aard die een kabelaar onwaardig is. Dat is jammer voor een exploitant die zich profileert met de slogan ‘Haal Meer uit de Kabel’. Deze slogan kan wellicht beter opgevat worden als ‘Haal Minder Radio uit de Kabel en betaal Meer’! Zou Jos Molenkamp met zijn Multikabel-achtergrond toch HET verschil kunnen maken voor het oudste electronische massacommunicatiemedium en opdracht geven voor een volwaardig kabelradio-aanbod van 40 stations?