Commissariaat: NOS-aanvraag Colorful ingetrokken

Het Commissariaat voor de Media meldt dat de NOS haar aanvraag voor de toestemming van een nieuw format van Colorful Radio vanmorgen heeft teruggetrokken. De NOS heeft eind vorige week een dergelijke aanvraag gedaan. Het Commissariaat voor de Media stelt desgevraagd nog geen oordeel over de aanvraag te hebben gegeven. Volgens uitspraak van de rechter dient Colorful Radio vier weken na oktober (dus 11 november) haar uitzendingen te staken. Het Commissariaat stelt dat Colorful Radio voor 15 november stopt.

De NOS zelf wil desgevraagd slechts bevestigen dat de aanvraag bij het Commissariaat voor de Media is ingetrokken en wil voor het overige geen mededelingen doen. Over de kwestie heeft eerder overleg plaats gevonden tussen Medy van der Laan (staatssecretaris OC&W, D66), Jan van Cuilenburg (Commissariaat voor de Media) en Ruurd Biermans (lid Raad van Bestuur van de NOS). Gisteren lekte al bij VPRO’s 3voor12 uit dat er sterke aanwijzingen bestaan dat Colorful Radio eind deze week haar uitzendingen staakt.

Algemeen directeur TV 5 overleden

De algemeen directeur (President-Directeur-Generaal) van de internationale publieke Franstalige zender TV 5 is overleden. Adda was een Tunesisch-Franse Parijzenaar, die jarenlang voor de Franse Canal+-Groep heeft gewerkt. Adda was sinds eind oktober 2001 directeur van TV 5, CFI en Portinvest.

Adda is op 56 jarige leeftijd aan de ziekte kanker overleden. In een persbericht stelt TV 5 dat Adda TV 5 een nieuw elan heeft gegeven, die open staat voor de wereld en de menselijke aspecten. Adda was jarenlang vice-president van Tunesische liga voor de rechten van de mens. Volgens de zender was Adda een zeer levendige man die medewerkers een van het leven hield en dat overdroeg.

Tendentieuze Nederlandse Omroep Stichting?

OPINIE-Onderstaande opvallende reacties zijn uit het gastenboek van het NOS Journaal overgenomen naar aanleiding van enkele uitzendingen in de afgelopen week. De vraag komt daarbij op of de Nederlandse Omroep Stichting voldoet aan het criterium om verslag te doen op ‘evenwichtige wijze’ en een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied te tonen zoals artikel 13c lid 2 voorschrijft. Of is het NOS-Journaal voortaan de nieuwste actualiteiten/opinierubriek?
================
Hedenavond (6 nov.) werden reacties in de samenleving op de moord van Theo van Gogh gepresenteerd in het NOS-journaal. Marga van Praag interviewde een medewerker van een particulier emigratiebureau, die desgevraagd meldde dat niet te bewijzen is of er meer emigratie-interesse is n.a.v. de moord op Theo van Gogh. Toch bouwde het NOS-journaal hier een minutenlang item omheen waarin Marga van Praag aanstaande emigranten interviewde. Inhoud en toonzetting van het item ervaar ik als erg tendentieus. Ik begrijp niet dat een publieke omroep als de NOS haar verantwoordelijkheid niet bedachtzamer oppakt. Waarom dit soort stemming makende, niet op bewijzen gebaseerde, berichtgeving in een tijdperk waarin er al genoeg spanning in de samenleving is?

Lia Scholten

06-11-2004
Het is alweer een tijdje geleden dat Hans Laroes een “verantwoording” heeft afgelegd. Ik hoop dat hij binnenkort uitlegt waarom de redactie heeft besloten om op 4 november om 17.30 uur een extra journaal uit te zenden in verband met de dood van Arafat. Zoals gewoonlijk schakelde ik bij dit nieuws direct door naar BBC World en CNN. Het viel mij op zij nog geen “breaking news” hadden om het overlijden van Arafat wereldkundig te maken. Was dit voor jullie in Hilversum geen signaal dat jullie misschien de verkeerde beslissing hebben genomen? Zijn jullie niet op grond van te vage geruchten gaan uitzenden. En wat helemaal verbijsterend was dat na de mededeling van correspondente Saskia Dekkers dat de man nog in leven was, er een In Memoriam wordt uitgezonden!

Jeroen de Zanger

Geachte Redactie,

Ik heb me de laatste dagen nogal ge-ergerd aan uw berichtgeving over de Amerikaanse verkiezingen. Uw reporters en de meeste van de door u uitgenodigde analisten en commentatoren gaven duidelijk te kennen (verbaal en non-verbaal) dat ze hoopten op een overwinning van Kerry. Als belastingbetaler heb ik echter recht op neutrale berichtgeving door de ook met mijn geld gefinancierde publieke omroep. Ik meen over voldoende kennis van zaken te beschikken om de gebeurtenissen in Amerika te kunnen duiden en verwacht van u vooral de feiten te vernemen op basis waarvan ik zulks kan doen. Gebalanceerde commentaren en paneldiscussies, zoals die regelmatig door BBC World worden uitgezonden, stel ik ook op prijs. Maar niet de (achteraf misplaatste) opgetogenheid van uw berichtgevers toen aanvang gisternacht de kandidaat van hun voorkeur leek af te stevenen op een overwinning. Uit pure ergernis heb ik de ontwikkelingen via CNN moeten volgen.

Met vriendelijke groeten,
Bert Heesink

Hoe de belastingbetaler Digitenne heeft gespekt…

COLUMN – Uit het gepubliceerde jaarverslag van Nozema NV blijkt dat de belastingbetaler behoorlijk heeft meebetaald aan het digitale betaaltelevisiebedrijf Digitenne Holding BV.

Tot 1997 had Nozema het absolute (officiele) monopolie op zenderexploitatie in Nederland. Tot Vanaf 1947 tot 1992 waren NOS/de omroepverenigingen met Radio 1-2-3-4-5 en de regio-omroepen de ENIGEN die met legale radiostations in de lucht waren. De uitzendingen werden door Nozema BV verzorgd en netjes door de NOS/regio-omroepen betaald. Dit alles werd via belastingen gefinancierd, tot Paars II middels verplichte kijk- en luistergelden. Voor de analoge televisie-uitzendingen in de ether geldt hetzelfde principe tot op heden: een monopolie voor Nozema NV. Kortom belasting gefinancierde middelen heeft Nozema groot gemaakt en de NOS heeft jarenlang (wellicht nog steeds?) veel te veel betaald voor de distributie van haar zenders. En met deze belastingmiddelen is Digitenne met het 30 %-belang van Nozema NV tot stand gekomen. Via de binnenkort dan toch in te trekken maar tot die tijd van kracht zijnde ROZ-wet is bepaald hoe Nozema NV bestuurd wordt met duidelijke machtsmiddelen over het bedrijf bij de bevoegde minister (thans EZ).

Weer heeft Nozema NV daarbij een monopolie verworven: het monopolie op de zenderexploitatie van digitale ethersignalen. Digitenne kon daarbij in 2003 starten en in leven worden gehouden, door gebruik te maken van de gigantische reserves (met dank aan de NOS) die Nozema NV kon opbouwen. Digitenne Holding NV moest en zou er komen en moest en zou blijven bestaan, ondanks de tientallen miljoenen die de Nederlanders er onbewust versluierd aan betalen! Andere wijzen tot inrichting van DVB-T (digitale televisie) zonder monopolisering en (totale) betaaltelevisie zouden onmogelijk zijn geweest houden sommigen de politiek en beleidsmakers voor. Dit terwijl de meeste andere Europese landen juist overgingen tot heel andere modellen met free-to-air DVB-T. Laat nu net de NOS er deze dagen over denken om haar televisie-signalen volledig te willen coderen via de DVB-T en DVB-S en het geheel krijgt nog een andere dimensie. De NOS codeert sinds 23 april 2003 Nederland 1 en 3 op haar eigen multiplex die ze bij Digitenne heeft ondergebracht. Diezelfde NOS die 40 % van Nozema NV bezit die 30 % van Digitenne Holding BV houdt die op haar beurt straks bij het zenderexploitatiebedrijf Nozema Services NV een lid van de Raad van Commissarissen zal blijven leveren (totdat ‘voortvarend’ het bedrijf moet zijn afgestoten zonder daar termijnen aan te koppelen…) in de vorm van Cees Vis, lid van de Raad van Bestuur van de NOS ….

‘Al Manar kan Nederlandse toestemming aanvragen?’

De Libanese zender Al Manar kan volgens het Commissariaat voor de Media een Nederlandse uitzendlicentie aanvragen. Volgens een uitleg in antwoord op vragen van DutchMedia over die mogelijkheid stelt een woordvoerder dat niet op voorhand een vergunning geweigerd wordt, ‘met het oog op de in artikel 7 van de Nederlandse grondwet neergelegde vrijheid van meningsuiting. Een verwachte overtreding van de mediawet kan echter wel reden zijn tot weigering; oproepen tot haat (‘hate speech’) is volgens het Commissariaat ‘als zodanig’ NIET verboden en aldus toegestaan volgens de Mediawet.

Het Commissariaat wijst er overigens wel op dat artikel 22bis van de Europese tv-richtlijn regelt dat EU-landen er ‘zorg voor moeten dragen’ dat tv-programma’s geen ‘aansporing bevatten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit.’ Een verbod op ‘hate speech’ is volgens de zegsman ‘niet omgezet (geïmplementeerd) in de Mediawet aangezien artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht hier reeds in voorziet. Mocht Al Manar in haar programma’s oproepen tot haat en/of geweld tegen bijvoorbeeld joden/Israëliërs, dan zou op grond van dit artikel het Openbaar Ministerie kunnen ingrijpen’.

De zender Al Manar waarvan duidelijk is dat het banden heeft met de terreurorganisatie Hezbollah, en die veroordeeld is in Frankrijk vanwege antisemitisme en het oproepen tot haat, heeft in Frankrijk op basis van het niet hebben van een EU-licentie een uitzendverbod gekregen op de satellieten van de in Frankrijk gevestigde Eutelsat-satellieten (waaronder Hotbird).

Staatssecretaris: GEEN alcoholreclame Nickelodeon

De Staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan) heeft in antwoord op kamervragen gesteld dat op de zender Nickelodeon op basis van de in de Mediawet verplichte aansluiting bij de Reclame Code Commissie de zender Nickelodeon aan is gemerkt als ‘jongerenzender’ die meer dan 25 % minderjarigen bereikt. De Reclame Code Commissie bepaalt dat dergelijke zenders GEEN reclame voor alcoholhoudende dranken mag uitzenden op ‘jongerenzenders’. Dit geldt dus ook voor de uitgezonden voetbalwedstrijden op de zender….

Regering: onwerkbare situatie dreigt bij LPO

Een ‘onwerkbare situatie’ dreigt bij de publieke landelijke omroep (LPO) als de AVRO en de TROS hun ‘orientatie op een commerciele toekomst tot in het voorjaar van 2005 voortzetten’. Dit schrijft de staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Van der Laan komt dan de ‘samenwerking ernstig onder druk te staan’. De staatssecretaris stelt dat de regering er ‘daarom bij beide omroepen op aan zal dringen nu snel te beslissen of ze onderdeel willen blijven uitmaken van de landelijke publieke omroep. Daarmee stuurt Van der Laan aan op duidelijkheid voor 1 januari 2005 als nieuwe erkenningen voor omroepverenigingen per 1 september worden verleend. De regering stelt daarbij dat ‘omroepverenigingen die een aanvraag hebben ingediend voor een erkenning, zich niet tot het laatste moment ook kunnen oriënteren op een alternatieve, commerciële toekomst.’

Theo van Gogh!? Waarom?

Waarom?
=============================================
Art. 7 . – 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
– 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
– 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
– 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Art. 1 . Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Rai: ethische code: onrust over censuurmaatregel?

De publieke Italiaanse omroep Rai heeft met het versturen van een ‘ethische code’ als bijvoegsel bij het salarisstrookje van oktober onrust veroorzaakt bij haar medewerkers. De operationeel algemeen directeur Flavio Cattaneo stelde in de code dat Rai-medewerkers zich moeten onthouden van commentaren die het imago van de Rai kan beschadigen. De Rai stelt dat bij overtreding disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden en de werkrelatie in het geding kan komen. De vakbond van Rai-medewerkers, UsigRai is woedend over de maatregel en spreekt van onacceptabele codes die eenzijdig worden opgelegd en adviseert haar leden de brief met de code retour te zenden. UsigRai die ook stelt dat de ethische code niet besproken niet besproken is met haar, krijgt in repliek van de Rai-directie de mededeling dat dat wel het geval zou zijn geweest. De Rai stelt eveneens dat het heel ‘normaal’ zou zijn een dergelijke code bij bedrijven te hanteren.

Italie: gevangenneming journalisten kan niet meer

Met het schrappen van wetsartikelen die het mogelijk maakten om bij smaad en demonisering journalisten middels strafrechterlijke vervolging gevangen te laten nemen, komt in Italië een einde aan vrijheid beperkende regelgeving. De Italiaanse Tweede Kamer heeft hier vorige week mee ingestemd; de Italiaanse senaat zal nog een definitief oordeel over moeten afgeven over de intrekking van de wetsartikelen. Journalisten kunnen nog wel geldboetes krijgen van 3.000 (bij een ‘simpele’ vorm van smaad/demonisering) tot 10.000 euro. Ook kan een rechter journalisten verbieden een tot zes maanden hun vak te mogen uitoefenen door een publicatieverbod.
De Vakgroep van journalisten uit Lombardia noemt de wetswijziging met het continueren van de mogelijkheid op het verbod op het uitoefenen van het beroep ‘niet overtuigend’, waarbij de vakgroep van journalisten verplicht wordt om een disciplinaire code op te stellen opdat de journalist gesanctioneerd kan worden. Volgens de vakgroep is het makkelijk om een aanklacht te verkrijgen en zou dit beperkend werken voor het schrijven van artikelen, want ‘wie wil zijn baan riskeren als journalist’? In Italië is – in tegenstelling tot Nederland – het beroep journalist GEEN vrij beroep en dient men aangesloten te zijn van de vakgroep van journalisten waarvoor een toelatingsexamen dient te worden behaald.