ID&T wil minister Brinkhorst dagen

ID&T Radio BV, de eigenaar en licentiehouder van Slam! FM heeft aangekondigd minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voor de rechter te dagen in een kort gedingprocedure. Alhoewel nog geen dagvaarding is uitgevaard wil de zender eisen zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen alsmede eist het een definitie-uitspraak voor het begrip hitmuziek. Volgens de FM-licentievoorwaarden mag Slam! FM niet meer dan 7,5 % muziek uit hitlijsten (hitmuziek) draaien en moet het minimaal 50 % aan muziekprodukties draaien die niet ouder is dan EEN jaar.

Agentschap Telecom, die eindverantwoordelijk is voor de uitzendlicenties en de naleving van de licentievoorwaarden stelt bij monde van een woordvoerder tegenover DutchMedia dat het te maken heeft met wettelijke termijnen die pas op 28 maart aankomende verstrijken. Het Agentschap Telecom zal, aldus de woordvoerder op die datum met uitsluitsel komen over de rapportages van de geclausuleerde radiostations. Over de definitie van hitmuziek zegt het Agentschap Telecom dat vastgelegd is dat er een officiële definitie is vastgelegd in samenhang met het Commissariaat voor de Media die ook ID&T is kenbaar gemaakt in het voorjaar van 2004.

Als hitversie wordt beschouwd de versie zoals die is opgenomen op de cd waarvan de verkoopgegevens bepalend zijn geweest voor de hitnotering. Wanneer er meerdere tracks op een CD staan (zoals in het geval van een Maxi CD) wordt er in het algemeen de eerste track als een hitversie aangeduid. Daarnaast wordt ook een versie die niet duidelijk afwijkt van de hitversie als hitgenoteerd beschouwd, inclusief een in de handel gebrachte radio-edit die een verkorte versie is van de voor de radio te lange hitversie. Een versie is pas afwijkend wanneer er sprake is van een muzikale toevoeging aan de hitversie. Die toevoeging moet voor de gemiddelde luisteraar duidelijk waarneembaar zijn.”

De woordvoerder stelt in antwoord op de vraag wat onder een ‘gemiddelde luisteraar’, onder een ‘muzikale toevoeging’ , ‘duidelijk waarneembaar’ dat bij onduidelijkheid altijd de ‘de regeling zoals die gesteld is waarin de vergunningsvoorwaarden staat, leidend is’. De Agentschap Telecom-man zegt niet bekend te zijn met de door ID&T eerder ingediende bezwaren op de regeling en stelt verder in antwoord op de vraag met betrekking tot de gang naar de rechter: ‘daar gaan we verder niet over, daar gaat de rechter over’.

André ten Wolde, algemeen directeur van ID&T stelt dat aan zijn bedrijf andere termijnen zijn genoemd waarop de beslissing kenbaar wordt gemaakt. Volgens Ten Wolde gaat het met name om de definitie-uitspraak van wat hitmuziek is. ID&T wijst op de ministeriële regeling uit 2003 die voor de veiling is afgegeven waarin staat dat ‘andere versies van muziekwerken die in de hitlijsten hebben gestaan en die vaak in grote mate lijken op het origineel, zoals radio-edit versies, niet meetellen als hitmuziek.’ Bas Meijer, directielid ID&T wijst e rdaarbij dat de regeling van het Agentschap Telecom en het Commissariaat voor de Media ‘lijnrecht tegenover datgene wat de minister voorafgaand aan de veiling heeft opgeschreven staat.’ De minister is verantwoordelijk voor het Agentschap Telecom.

ID&T concludeert dat het minister van Economische Zaekn het het ‘niet meer te weten kennelijk’. ID&T stelt dat het voor haar een lastige situatie is zolang er geen uitspraak is dit de ‘zoektocht naar partners’ frustreert. ID&T-eigenaar Duncan Stutterheim maakte onlangs bekend een meerderheid van de aandelen van de radiozender te willen afstoten omdat het radio niet als kernactiviteit meer beschouwd. ID&T zegt schade te lijden omdat het zonder duidelijkheid lastig is adverteerders voor langere tijd te binden. Bij het ministerie van Economische Zaken was niemand voor commentaar bereikbaar.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *