Propagandistisch Oranje!

COLUMN-Zoals elk jaar zal de Koninklijke Familie zal met veel genoegen kunnen terugkijken hoe de media met haar omgaat rondom koninginnedag. Trouwens wat vieren de Nederlanders vandaag feitelijk? De verjaardag van een overleden oud-koningin en een antidemocratische bestijging van het ambt van staatshoofd 25 jaar geleden door het huidige staatshoofd. Dat gegeven op zich is al net zo dubbelzinnig als de manier waarop de Nederlandse media omgaan met de monarchie en het koningshuis. Journalistiek bestaat even niet meer via de meeste Nederlandse media tijdens deze dagen als het om de monarchie gaat. Van TV3 tot Nova, van Netwerk tot NOS Journaal van TweeVandaag tot RTL Nieuws, de regionale omroepen en de SBS-uitzendingen. Het gaat om de onderwerpkeuze alsmede om de gasten en de wijze van verslaglegging. Het beeld brengt vooral de waardering en de (persoons)verheerlijking van de (leden van de) koninklijke familie en de monarchie. De weinige Nederlanders die meer voelen voor een (al dan niet ceremoniĆ«le) president en een republiek worden meestal nauwelijks getoond (en als ze al getoond worden afgedaan als belachelijk), net zomin als de echte fundamentele kritieken op de monarchie en de (on)mogelijkheid om daar iets aan te veranderen. Kortom de koningin kan blij zijn dat haar onderdanen zich – als het om de media gaat – ook als onderdanen beschouwen. Het televisiebeeld dient immers vooral ter propaganda en stimulering van het antidemocratische instituut dat koningshuis heet, alle ‘journalistieke’ principes ten spijt en nobele democratiebeginselen die velen zeggen te hebben, maar desondanks zich als onderdaan van de koningin opstellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *