Hypocriete Van Westerloo?

COLUMN – Fons van Westerloo is op momenten een hypocriet man. In de uitzending van het NPS/VARA programma NOVA stelde de algemeen directeur van RTL Nederland voorstander te zijn van een sterke publieke omroep als tegenwicht van de commerciele omroepsector. Hoe hypocriet kan iemand zijn? Immers het is Van Westerloo’s werkgever RTL Group SA die als onderdeel van de Association of Commercial Television in Europe (ACT) pleit voor een drastische inperking van de rol van publieke omroepen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een samen met de Assocation Europeenne des Radios (AER) en European Publishers Council (EPC) gemaakt document over de financiering en regulering van publieke omroepen in Europa uit maart 2004. ACT is een gezelschap van commerciele omroepen waar naast RTL Group SA ook het Italiaanse Mediaset van Berlusconi een belangrijk partner is. ACT meldt trots in presentaties dat in Italie dankzij de nieuwe wetgeving van de regering Berlusconi nauwelijks limieten meer voor commerciele omroepbedrijven bestaan in het kader van ‘deregulering’.

Bovendien is het RTL Nederland, waarvoor Van Westerloo de bestuursverantwoordelijkheid draagt, die een groot aantal klachten ter valse concurrentie door de publieke omroepen heeft ingediend (al dan niet samen met eigenaar RTL Group SA) bij de Europese Commissie die deze in behandeling heeft genomen. Bovendien heeft RTL Nederland in een continue stroom aan uitingen gesteld dat de publieke omroep zich niet met amusement en ‘valse concurrentie’ moest bezig houden en vooral aanvullend diende te programmeren. En dus is de opmerking van Van Westerloo hypocriet en dubbelzinnig te noemen. Want als Van Westerloo voorstander is van een sterke publieke omroep dan zou deze ook geen moeite hoeven hebben met de huidige publieke omroepsector en de procedures daartegen stoppen en zich op zijn minst dinstantiëren van ACT. Van Westerloo doet het tegendeel en vlucht met zijn zenders weg naar Luxemburg om aan de Nederlandse regelgeving te ontkomen, gaat voort met de procedures tegen de publieke omroepsector en staat vermoedelijk pal achter de gedachtes van ACT en droomt wellicht van een Italiaanse regulering voor de Nederlandse omroepsector!

Dat Van Westerloo houdt van macht en machtverdelen, bleek uit de gedane onthulling over het willen verdelen van de Nederlandse televisiemacht. Van Westerloo meldde dat RTL Group SA samen met John de Mol’s Talpa heeft gekeken naar hoe de activiteiten van SBS Broadcasting SA verdeeld zouden kunnen worden tussen RTL Group SA (Scandinavië, Vlaanderen e.d.) en Talpa (Nederland). Dat dit nog steeds tot de mogelijkheden behoort suggereerde Van Westerloo door zich enigszins laatdunkend uit te laten over de omzetten en de resultaten die SBS Broadcasting SA behaalt.

Genant was het toen in de uitzending presentator Jeroen Pauw samen met Fons van Westerloo ging filosoferen over het mogelijk overnemen van de actualiteitenrubriek NOVA. Van Westerloo koketteerde met de mededeling dat RTL 4 het hoogste aandeel informatieve programma’s heeft. Uiteraard zonder erbij te vermelden hoeveel van deze programma’s gesponsord zijn, oftewel niet onafhankelijk. Het spreken over het ‘kopen’ van NOVA (voor 5 of 10 miljoen euro) is dan ook een miskenning van het onafhankelijke en journalistieke karakter van (publieke) actualiteitenprogramma’s waarvan RTL Nederland er niet een maakt!

Het ACT-document uit 2004 is te vinden door hier op de te klikken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *