De politiek gaat over programma’s?

COLUMN – Een uiterst merkwaardige discussie is zich aan het ontpoppen te Den Haag. D66, de partij die van mening is dat de politiek af moet blijven van bemoeienis op programma- en programmeringsniveau, discusseert openlijk samen met andere partijen over welk programma wel en niet gewenst is op televisie. De meeste mensen in (publiek) medialand beweren vaak bij hoog en laag dat de politiek in Nederland los staat van de de ‘publieke’ omroep, want Nederland heeft geen ‘staats’ omroep. Dat dit een spelen met woorden is, blijkt nu des te pijnlijker. Immers in de praktijk blijken politiek gelieerde benoemingen aan de orde van de dag (en niet alleen bij de NOS maar ook bij de omroepverenigingen), maar nu blijkt uit discussies in de media dat politieke partijen willen uitmaken of bijvoorbeeld NOVA gegarandeerd moet blijven bestaan en Zembla niet. Hoe verschillend is deze manier van doen met Italië waar premier Berlusconi verordoneert dat programma X en Y moet blijven of verdwijnen?

Het is verschillend, aangezien het hier omzichtiger gaat. Door de organisatie NPS, maar niet de andere omroepverenigingen uit het publieke bestel te halen, worden onmiddelijk alle NPS-programma’s in de waagschaal gelegd en mogelijk in hun voortbestaan bedreigd. Daarmee is de weg geopend om bij de politieke fracties te gaan bepalen welke programma’s wel en niet mogen. De vorm is dan om ‘toe te staan’ dat de NOS de programma’s ‘mag’ blijven maken/financieren. Maar de bewering dat Zembla een bij uitstekt ‘opiniërend’ programma is, is uiterst bediscusseerbaar. Immers de stellingname dat Zembla op basis van feiten, hoor/wederhoor reportages en documentaires maakt, kan ook worden aangehangen. Kortom met deze situatie en een verantwoordelijk staatssecretaris die meldt wel bij de ‘finale’ onderhandelingen van haar voorstel te zijn geweest, maar mogelijk niet betrokkenen bij de rest, doet deze regering en de Tweede Kamer juist hetgeen iedereen zegt te verfoeien. Dat beloofd wat voor de aanstaande (politieke) benoeming van de Raad van Toezicht van de NOS, het hoogste orgaan van de concessiehouder van de publieke landelijke omroep!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *