Verkoopproces Nozema Services NV moet opnieuw

Het verkoopproces van de aandelen in zenderexploitant Nozema Services NV waar de minister van Financiën (Gerrit Zalm, VVD) mee bezig is, moet worden stopgezet. Dit gebiedt de voorzieningenrechter in een uitspraak van een zaak die zenderexploitant Broadcast Partners heeft aangespannen tegen de staat. Zalm trad als vertegenwoordiger van de staat op als verkopend meerderheidsaandeelhouder (59 %) van Nozema Services NV. Daarbij heeft Zalm ook de toestemming van Radio Nederland Wereldomroep (1 %) en de Nederlandse Omroep Stichting (40 %) hun belangen mee te verkopen. Reden van een gebod met het huidige verkoopproces door te gaan is volgens de rechter een ongelijke behandelingen van partijen. Broadcast Partners verkreeg – zo betoogde het tijdens de rechtszaak – informatie later, kreeg afwijkende kortere termijnen om te bieden alsmede onvolledige informatie. De rechter stelde dat bij een nieuwe procedure tot verkoop van de aandelen Nozema Services NV potentiële kopers gelijk behandeld dienen te worden.

Broadcast Partners eistte ook dat KPN uitgesloten zou worden van het verkoopproces omdat die in de optiek van Broadcast Partners een te grote marktmacht zou verkrijgen. Deze eis wees de rechter af. De rechter stelde daarover dat het ‘voorhands onvoldoende aannemelijk is’ dat KPN in strijd met het mededingingsrecht handelt, omdat de NMa nog voorwaarden kan stellen.
Robert Jan van der Hoeven, directeur van Broadcast Partners verklaarde DutchMedia over de uitspraak met belangstelling te bezien hoe minister Zalm de volgende procedure in elkaar zet en vertrouwt erop dat deze mededingingstechnisch in orde zal zijn en dat deze KPN geen ‘supermonopolie’ zal verschaffen, ‘anders moeten we nog maar een keertje naar de rechter,’ maar Van der Hoeven hoopt ‘niet dat het nodig is’. Van der Hoeven voegt daaraan toe dat het zijn bedrijf primair om ‘behoorlijke marktordening’ gaat die ‘spoort met hetgeen minister Laurens Jan Brinkhorst (van Economische Zaken, D66) hiervan vindt en hetgeen hij aan de Tweede Kamer heeft beloofd en in beleidsstukken heeft vastgelegd. Secundair is Broadcast Partners geïnteresseerd in Nozema.’ Indien Broadcast Partners Nozema Services NV zou overnemen zou deze daarmee de enige grote zenderexploitant worden van Nederland; een positie die Nozema van 1935 tot 1997 als staats-NV heeft ingenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *