NPS: groot spectakel ter verdediging

De Nederlandse Programma Stichting organiseert vandaag in Den Haag op het plein voor de Tweede Kamergebouwen een groot (muzikaal) spectakel in het kader van een manifestatie onder de naam ‘Leve de NPS’. De NPS-voorzitter Roger van Boxtel zal zich ondertussen bij de Tweede Kamer hard maken voor de NPS en de NPS-programma’s.

Van Boxtel, oud D66-minister, maakte eind vorige week aan een een kleine groep journalisten duidelijk dat het hem niet om de organisatie en bureaucratie van de NPS gaat. Na de ‘zomerzotheid’ is nuchter te constateren dat er geen waarborgen bestaan voor de programma’s en programmasoorten die de NPS maakt, aldus Van Boxtel die eveneens fundamentele kritiek op algehele omroep-plan van partijgenoot Medy van der Laan uitte. Zo is Van Boxtel van mening dat de financiële situatie voor de algehele publieke landelijke omroep ondoordacht is en door de openstelling van alle mogelijke kleine omroepen kan leiden tot een (te) groot aantal omroepjes. Van Boxtel zegt wel positief te zijn over de nieuwe ideeën rondom de sturing van de publieke landelijke omroep en de plannen tot digitalisering. Van Boxtel begrijpt de ideeën rondom de opheffing van de NPS niet. In zijn optiek is er geen enkel rapport waaruit blijkt dat deze na evaluatie het slecht gedaan zou hebben. Daarom pleit de NPS-voorzitter voor een oplossing zoals bijvoorbeeld een garantie om onder de Raad van Bestuur van de NOS te kunnen functioneren met bijbehorende middelen. De NPS-voorzitter ziet in de huidige plannen waar de Raad van Bestuur van de NOS in theorie de programma’s zou kunnen blijven ‘bestellen’ onvoldoende garanties. Anders dan dat Harm Bruins Slot als oud NPS-voorzitter in de huidige Raad van Bestuur zetelt, een bepaalde sympathie voor de NPS heeft, wil dat niets zeggen voor de toekomst aangezien de NOS met de financiele consequenties van het nieuwe beleid wordt geconfronteerd, aldus Van Boxtel. De NPS-bestuurder vindt het daarnaast bestuurlijk ‘onfatsoenlijk’ dat in het nieuwe stelsel andere omroepen 3 jaar de tijd krijgen om aan het nieuwe stelsel te wennen, terwijl de NPS in een keer zou worden afschaft. Overigens wees Van Boxtel er op dat het nadrukkelijk niet alleem om televisie, maar ook om een flink aantal radioprogramma’s (opinie, achtergronden, klassiek, jazz en meer) gaat die een ruggegraat vormen voor het Nederlandse publieke radiobestel.

De hoorzitting van de Tweede Kamer waarin vanaf 10:30 uur achtereenvolgens vertegenwoordigers van de KRO, NCRV, EO, AVRO, TROS, VARA, VPRO, BNN, NOS R-TV, NPS, programmamakers/omroepmedewerkers Nederland 1, 2, 3 actualiteiten, radio, WRR, Raad van Cultuur, Commissariaat voor de Media, Raad van Bestuur NOS, Bezorgde omroepmedewerkers, Onafhankelijke TV producenten platform, FNV KIEM, NVJ, Centrale Ondernemingsraad, STER, commerciele omroepen, Vereniging Commerciele Radio, Federatie Filmbelangen, Teleac/NOT, Stifo, NDP en ROOS (regionale publieke omroepen) aan bod komen is ook live te volgen via internet op DEZE LINK

De speciale persconferentie die Bert & Ernie vorige week hielden is nog te bekijken via
registratie Bert & Ernie persconferentie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *