CDA:”KPN biedt publieke zenders gratis DVB-T”

Het CDA heeft bij monde van mediawoordvoerder Joop Atsma gesteld dat KPN een aanbod heeft gedaan om kosteloos bij de landelijke uitrol van het betaalde DVB-T aanbod Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroepen free to air (gratis) aan een ieder aan te bieden via de digitale ether. De digitalisering van de ether heeft volgens Atsma in zijn betoog bij de behandeling van de mediabegroting 2006 afgelopen maandag een relatie met de verkoop van Nozema Services NV. KPN is in de race in de verkoopprocedure van Nozema Services NV, waarbij het KPN met name om het voor KPN meerderheidsbrengend belang van Nozema Services NV in Digitenne gaat. Het is waarschijnlijk dat het aanbod hiertoe onderdeel is van het bod. Het CDA noemt het aanbod van KPN een ‘fantastische optie’ en stelt verder dat indien zo’n aanbod er is, er snel zaken moeten worden gedaan. De regering heeft besloten de analoge uitfasering van de publieke tv-zenders minstens een kwartaal uit te stellen. Hoe dit vanuit de (media)begroting wordt gefinancierd en wat de uiteindelijke uitfaseringsplannen van de regering zijn wordt pas op z’n vroegst in januari 2006 duidelijk, zo heeft de staatssecretaris gesteld, wederom uitstel op uitstel inzake dit dossier. Een woordvoerder van het ministerie van OC&W wees er op dat het dossier zorgvuldig dient te worden afgehandeld met een overgangstermijn en communicatieplan. Cees Vis, lid van de Raad van Bestuur van de NOS stelde desgevraagd zich geen zorgen te maken over het continueren van de betaling van de analoge uitzendingen door de regering.

Alhoewel formeel de NOS een eigen multiplex heeft voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-omroepen, heeft de publieke landelijke omroep niet de middelen beschikbaar gesteld om gratis te ontvangen te zijn via digitale ethertelevisie. Hierdoor worden Nederland 1 en 3, Radio 2, 3FM, 4, 747, ConcertZender alsmede de meeste uitgezonden Randstad-regiozenders gecodeerd in DVB-T. Het DVB-T aanbod van Digitenne/KPN is thans alleen in de Randstad beschikbaar. KPN wil dat zo snel mogelijk naar een nationaal bereik brengen.

Het aanbod van KPN om Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regiozenders ‘gratis’ te hosten kan een streep door de idee├źn worden van de satellietsector. Met een bestaand arsenaal van circa 700.000 satelliethuishoudens hebben sommige regionale publieke zenders verregaande plannen om op satellietuitzending over te gaan. RTV Drenthe en Omroep Gelderland hebben hiertoe hun intenties inmiddels duidelijk gemaakt. L1 (Limburg) zendt inmiddels uit op satelliet. Satellietplatform-voorzitter Rolf Edens waarschuwde afgelopen maandag de satellietsector voor de nieuwe concurrentiele omgeving en riep op tot nieuwe lobbytrajecten bij de politieke partijen die in zijn optiek ‘achterlijk bezig’ zijn door zich niet in te zetten op het bestaande arsenaal aan satelliethuishoudens maar zich blind te staren op DVB-T. Het CDA wees er op dat satellietzending voor regio-omroepen duur is (5 a 600.000 euro per jaar) en sprak eveneens als reden om niet voor satelliet te kiezen in combinatie met toenemende schotelverboden. Het CDA heeft de staatssecretaris daarbij gewezen op dit aspect, maar niet gevraagd om dit tegen te gaan.

De PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat nog een motie ingediend om de regering te dwomgem voorstellen te presenteren om gratis distributie van de publieke zenders te realiseren (cq blijven realiseren) via ALLE distributieplatforms, om te voorkomen dat de publieke zenders (alleen) tegen betaling te ontvangen zullen zijn. Dit laatste staat haaks op een vorige week geopenbaard kabinetstandpunt. Al eerder dit jaar in maart jl. had de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD van soortgelijke strekking aanvaard

De staatssecretaris is tijdens het debat overigens niet ingegaan op het KPN-aanbod. KPN wilde desgevraagd vooralsnog niet reageren op de kwestie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *