Duitse zenders: discussie over wel/niet coderen?

Duitse gespecialiseerde media melden dat er verregaande plannen bestaan bij de commerciële Duitse zenders om per begin 2007 hun signalen op de Astra1 satelliet te coderen. Daarbij wordt gesproken over een soort ‘tweede kijk- en luisterbijdrage’ die in samenwerking met fabrikanten en SES Astra ontwikkeld wordt. De Duitse zenders zijn altijd ongecodeerd geweest op satelliet, waarbij de taal voor auteursrechthebbenden als codering is gezien. De verwachting is dat bij codering de Nagravision-codering gebruikt zal worden; betaaltelevisie operator Premiere gebruikt deze codering ook.

Inmiddels heeft ProSiebenSat.1 (waar o.a. ProSieben, Sat.1, N24 en Kabel Eins onder vallen) verklaard dat een dergelijk project niet aan de orde is en geen enkele beslissing hierover genomen is. Bovendien verklaarde topman Guillaume de Posch besloten te hebben het project NIET te zullen doorvoeren, omdat het economische risico voor de zendergroep te hoog wordt geacht. RTL Group verklaarde in Duitsland dat codering van haar zenders (RTL, RTL II, Super RTL, Vox en N-TV) onderdeel is van een brede discussie om meer inkomsten te genereren, maar dat ‘free tv’, ‘free tv’ moet blijven. Indien de Duitse commerciele zenders op satelliet zouden coderen en DVB-T free to air blijft, zou dit een merkwaardig speelveld worden tussen de verschillende infrastructuren. Onduidelijk is ook hoe met de analoge satelliettelevisie omgegaan zal worden. Bij een codering leeft het idee om circa 3 euro per maand te vragen aan de kijkers om de commerciele zenders te blijven zien. De kans is groot dat bij codering van de Duitse commerciële zenders deze voortaan niet meer beschikbaar zijn voor directe satellietontvangst buiten Duitstalig Europa (waaronder Nederland). In Duitsland kijkt circa 42,7 % van de huishoudens televisie middels satellietontvangst, oftewel circa 15,5 miljoen huishoudens, waarvan 20 % digitaal.

De ARD verklaarde dat de codering van commerciele zenders op satelliet aan de markt overgelaten wordt en er niet in gelooft dat mensen bereid zijn gefilterde informatie te accepteren. De ARD-zenders zullen dan ook tesamen met de andere Duitse publieke zenders ongecodeerd blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *