Overname Nozema Services NV: 110 miljoen euro

De voorgenomen overname van Nozema Services NV door Koninklijke KPN NV levert de aandeelhouders, oftewel de Staat der Nederlanden (59 %), de Nederlandse Omroep Stichting (40 %) en Radio Nederland Wereldomroep (1 %) 110 miljoen euro op in totaal. 75 miljoen euro wordt contact betaald, 35 miljoen euro wordt als extra dividend door Nozema Services NV aan de aandeelhouders betaald, waarmee opgebouwde reserves van Nozema Services NV afgebouwd worden.
De overname van Nozema Services NV door KPN ligt gevoelig, mede omdat KPN hiermee een belang van 80 % in Digitenne verkrijgt (thans 40 %). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in kamerdebatten haar verontrusting over de mogelijke marktmacht die KPN ermee opbouwd, geuit. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in een eerder afgegeven advies geen bedenkingen tegen het 80 % belang in Digitenne; de staat kan overigens gezien de licentievoorwaarden van Digitenne, bij een dergelijk belang de licentie van Digitenne intrekken, maar de regering is dit niet voornemens. De NMa heeft in haar eindadvies bezwaren geuit tegen de overname door KPN, aangezien die in de optiek van de NMa tot verticale uitsluiting leidt op de markt waar Nozema Services actief in is (zenderexploitatie). De NMa heeft wel aangegeven dat indien KPN de zendmasten zou verkopen een andere situatie ontstaat. KPN stelt met de staat overeengekomen te zijn het management van de zendmasten voor het verlenen van toegang van analoge radiozenders uit te besteden aan een derde. KPN stelt hierover nog met de NMa te zullen spreken.

Volgende week zal de Tweede Kamer nadere informatie verkrijgen over de voorgenomen verkoop van Nozema Services NV aan KPN. Een woordvoerder van het ministerie van Financien zegt desgevraagd dat het 14 % belang van de staat in KPN niet betrokken is bij de verkoop aan Nozema Services NV, maar dat uiteraard in het verkoopproces wel contacten zijn geweest met KPN over de verkoop in de rol van verkopende aandeelhouder Nozema Services NV.

Een woordvoerder van KPN stelt tegenover DutchMedia dat het te vroeg is om al concreet te worden over de gevolgen van de overname van Nozema Services NV door KPN. “Eerst moet het oordeel van de NMa worden afgewacht, en het advies van de ondernemingsraden”, aldus de KPN-woordvoerder. Wel verwacht de woorden dat dubbele taken zullen komen te vervallen in een efficiëncyslag. Of dit betekent dat het merk Digitenne, het verkoopapparaat en de losse verkoop van Digitenne daarmee ophoudt, wil de woordvoerder nog niet zeggen. De versnelde landelijke uitrol voorzien voor eind 2006 van de DVB-T signalen van KPN/Digitenne hangt wèl samen met de overname. Over het door het CDA gemelde aanbod om Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionalen kosteloos free to air uit te zenden, is volgens de KPN woordvoerder niet onderdeel van het accoord, maar daarover wordt volgens hem nog in het kader van de uitfasering nog gesproken, en hangt af van nadere randvoorwaarden. Welke dat zijn en of het echt free to air zal zijn, kan de voorwoerder nog niet melden.

Inmiddels heeft VVD kamerlid Charlie Aptroot aangekondigd hierover een spoeddebat aan te zullen vragen, aangezien deze gekant is tegen de overname. Formeel kan de Tweede Kamer weliswaar uitspraken over de kwestie doen, maar slechts bij het wegsturen van de verantwoordelijk minister (Gerrit Zalm) de verkoop stoppen indien deze met NMa toestemming door minister Zalm worden doorgezet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *