Besluit publieke tv uitgesteld

De Raad van Bestuur van de NOS heeft bekend gemaakt de beslissing voor het programmeermodel televisie van het ‘nieuwe’ Nederland 1, 2 en 3 uit te stellen tot 11 januari 2006. Dit na enige druk van bezorgde omroepmedewerkers tijdens een bijeenkomst tussen hen en de Raad van Bestuur van de NOS. Omroepmedewerkers willen bekijken of deze een alternatief plan kunnen uitwerken. Met name Paul de Leeuw maakte zich boos op de Raad van Bestuur, waarbij deze in het bijzonder bestuurslid Cees Vis aansprak. De Leeuw pleitte voor een jong, progressief, kritisch derde net terwijl de Raad van Bestuur propageert dat in het door haar voorgestelde programmeringsmodel met name het derde net voor jongeren bestemd is, een groep die nu te weinig wordt bediend in de optiek van de top van de landelijke publieke omroep. De Raad van Bestuur ontkende dat de druk om oorspronkelijk alles voor het einde van het jaar te willen besluiten te maken heeft met het aftreden van de huidige Raad van Toezicht en het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht per 1 januari aankomende. Wel erkende de Raad van Bestuur dat de nieuwe Raad van Toezicht ‘ingewerkt’ moet worden om zich te buigen over de voorstellen.

Door het uitstel zal het niet meer lukken voor 1 januari een prestatiecontract (beheersovereenkomst) met de staatssecretaris van OCW te sluiten over 2006. Volgens Harm Bruins Slot, voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur kunnen met minder financiele middelen niet alle ambities worden waargemaakt. Dit was overigens al de reden dat nog steeds geen handtekening onder het contract tussen de NOS en de staatssecretaris stond. Op basis van de de per 1 september jl. gewijzigde Mediawet dient een pretatiecontract voor de duur van de concessieperiode (dus tot aan 2008) te worden afgesloten om de doelstelling voor het programma-aanbod over een te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *