ConcertZender: ruimte voor alternatief voorstel

Gusta Korteweg, directeur van de ConcertZender zegt dat na een radio-overleg rondom de plannen van de projectgroep radio van de Raad van Bestuur van de NOS duidelijk is geworden dat ook gekeken zal worden naar alternatieve voorstellen voor het radioplan. “Er wordt nog uitdrukkelijk gekeken naar alternatieven”, aldus Korteweg. Korteweg hoopt dat op deze wijze de programmering en het karakter van de ConcertZender in het nieuwe Radio 4Xtra/Cultuur ingepast kan worden en gehandhaafd kan blijven. In februari 2006 moet duidelijk worden wat de definitieve radioplannen van de NOS-Raad van Bestuur worden. In de plannen van de projectgroep blijft bij Radio 4Xtra/Cultuur nog geen 20 % over van de huidige invulling van de ConcertZender. Met name serieuze en klassieke muziek moet het daarbij ontgelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *