Ruurd Bierman namens RvB NOS over radiobezuiniging

De bedoeling is dat Radio 5 (nu nog Radio 747) op 1 januari 2007 haar uitzendingen op de middengolf (747 kHz Lopik en 1251 kHz Hulsberg) zal staken, indien de politiek dit zal toelaten. Dit zegt Ruurd Bierman, portefeillehouder programmering radio en televisie bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) in een toelichting over de bezuinigingen op de publieke landelijke radiostations tegenovern DutchMedia. Met het einde van de middengolfuitzendingen van de ‘vijfde’ publieke landelijk radiozender wil de NOS 2 miljoen euro op jaarbasis besparen. Radio 5 zal dan alleen via kabel, internetstreaming, satelliet en DAB beschikbaar blijven. Radio 5 zal per 1 september 70 % lichte muziek en 30 % informatie omvatten overdag, de zogeheten kleine zendgemachtigden worden dan naar de avond overgeheveld met religie in het weekend. Bierman noemt de keuze om de huidige cultureel/informatieve programmering te schrappen er een van keuzes maken en merkt op dat de huidige programmering (commercieel) niet dekkend te maken valt. Ondanks dat commerciele radiostations als Radio 192 het met middengolfdekking het niet redde, en Radio 227 op de kabel met soortgelijke (oudere) muziekprofielen (easy listening, chansons, musical, evergreens, lichte jazz e.d.) net in staat is om te blijven bestaan, gelooft de NOS Raad van Bestuur in een model waarbij het ‘nieuwe’ Radio 5 een bepaalde reclame-omzet zal opleveren. Radio 5 zal op termijn 2 a 3 % marktaandeel moeten behalen en in 2007 1,5 %.

De discussie rondom de beiznigingen rondom de publieke radiostations komt voort uit een algehele bezuinigingstaakstelling die met name door de televisieprestaties wordt veroorzaakt. Doordat de NOS-Raad van Bestuur het ‘solidariteitsbeginsel’ tussen de radio- en televisie-afdeling hanteert, wordt de radio evenredig getroffen. Toch blijven met name Radio 2 (een deel daarvan gaat naar het nieuwe Radio 5) en 3FM goeddeels buiten schot. Er worden ook gelden overgeheveld, ook naar Radio 3FM. Bezuinigen op Radio 3FM zou volgens Ruurd Bierman inboeten aan het publieke karakter, het moeten verminderen of stoppen van evenementen en bijzondere projecten waarin Radio 3FM zich onderscheidt, zoals Pinkpop en Lowland. Extra investeren in NOS Headlines noemt Bierman een ‘marginale uitbreiding’ om jongeren beter te kunnen bedienen, ondanks dat uit onderzoek blijkt dat jongeren vooral met het nieuws serieus willen worden genomen. Bierman erkent dat Radio 3FM overigens in de eerdere bezuinigingsronde ook buiten schot is gebleven, en dat desondanks de marktaandelen van Radio 3FM drastisch zijn gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden.

Welke titels exact zullen sneuvelen staat nog ter discussie. De plannen zullen naar verwachting vlak na 15 maart als het College van Omroepen (waarin de omroepverenigingen zetelen) het plan accoord heeft bevonden, of als het nodig is dat de Raad van Toezicht van de NOS nog een oordeel over het plan heeft gegeven, bekrachtigd worden. Daarna begint de discussie over de programmatitels waarvan de NOS Raad van Bestuur in het voorjaar/zomer de definitieve invulling zal vaststellen. Bierman waarschuwt de landelijke politiek overigens voor het willen bediscussiĆ«ren van deze programmering, zoals met de televisie-indeling is gebeurd: “Het is merkwaardig dat de politiek het adagium overheid op afstand te willen belijden, maar in de praktijk dat maar lastig vindt om te aanvaarden”.

De NOS Raad van Bestuur wilde geen kaasschaaf-methode en wilde ook niet een hele zender opdoeken, vandaar dat volgens Bierman een ‘strategische’ keuze is gemaakt om de omvorming op inhoud te verkiezen. En dus zal de dagprogrammering op alle zenders om 06 uur blijven beginnen, blijft het informatieve blok 00 tot 02 uur (nu NCRV’s Casa Luna) gehandhaafd, maar wordt wel flink bezuinigd op de nachtprogrammering op de nieuws-, actualiteiten- en sportzender Radio 1. Hierover zegt Bierman: “Het staat nog niet vast wat er gebeurt. We zijn teruggekomen op het volledig afschaffen hiervan. Er blijkt een belang vertegenwoordigd te worden. We hebben veel post gekregen, waaronder roerende brieven. We hebben daar nog geen antwoord op, maar het moet wel goedkoper worden.”

Radio 4 verliest de wereldmuziek, cross-over en jazzprogrammering. Deze zal van de FM-ether verplaatst worden naar de kabel-, satelliet-, DAB- en internetzender ConcertZender Nieuwe Stijl. Volgens Bierman is de huidige situatie ‘geen gelukkige’. De niet-klassieke muziek ‘tast het profiel van de zender aan’. Daarom zal de ConcertZender Nieuwe Stijl daar plek voor moeten bieden. Het is nog niet geheel duidelijk hoe dit ingepast zal worden bij het huidige vooral serieuze muziekprofiel van de ConcertZender, al zegt Bierman wel dat de zender zeker geen Radio 4Xtra/Cultuur zal heten. Het VPRO-avondblok dreigt overigens nagenoeg volledig te verdwijnen; ook hiervoor is onduidelijk of er nog plek bestaat om dit elders te kunnen uitzenden.

De suggestie om voor de muzikaal gedreven zenders Radio 3FM en Radio 4 een ernstige bezuinigingsoperatie te realiseren door beide stations meer als zender te programmeren, wijst Bierman van de hand. In dat geval zouden Radio 3FM en Radio 4 niet langer vanuit de omroepverenigingen geprogrammeerd worden, maar vanuit een zenderdirecteur met slechts op de achtergrond omroepverenigingen. Bierman erkent dat dit ‘wel wat geld zou opleveren, maar dat dat niet per zender onderzocht is en volgens hem niet om grote percentages zou gaan’. Bovendien stelt het lid van de NOS Raad van Bestuur dat daarmee het uitgangspunt van het omroepbestel ter discussie wordt gesteld als het gaat om pluriformiteit. Bierman acht het niet de taak van de Raad van Bestuur om een dergelijke wijziging te plegen, maar van de politiek als ze dat wenst. Het loslaten van omroepverenigingen op de publieke radiostations, geen besproken optie geweest, aldus Bierman. Andere bezuinigingsopties als het schrappen van sportuitzendingen in sportarme/sportloze dagen op Radio 1 met vervanging van bijvoorbeeld (goedkope) talkradio-uitzendingen zijn evenmin aan de orde, aldus Bierman die aangeeft dat het handhaven van de uitzenduren Langs de Lijn een strategische keuze is.

Zie ook eerdere bericht
Publicatie integraal voornemen radioplannen NOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *