Commissariaat met merkwaardige redenering

Commissariaat met merkwaardige berekening/redenering

COLUMN – Het Commissariaat voor de Media heeft middels een persverklaring op haar website een merkwaardige redenering aangehouden omtrent de mediawettelijke toestemming voor de overname van Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock Radio. Thans is het wettelijk op grond van artikel 71b van de mediawet verboden voor uitgevers met meer dan 25 % in de dagblad markt om meer dan één derde te bezitten van radio- en/of televisiezenders. Met name voor radiostations staat deze zogeheten ‘crossmediaregel’ politiek ter discussie, ook voor televisiebezit is er een dergelijke discussie gaande. Zolang de koningin de wetswijziging hiertoe niet heeft getekend nadat het voltallige parlement daartoe een wijzigingsbesluit heeft genomen, geldt de huidige wetgeving die is ingesteld om te voorkomen dat media te veel gemonopoliseerd kan worden. De regering heeft overigens meermaals aangekondigd deze regelgeving af te willen verruimen, maar daar geen uitvoering aan gegeven.

Het merkwaardige is dat het Commissariaat voor de Media in haar toetsing stelt dat ‘na onderzoek is gebleken dat PCM Uitgevers BV en AD NieuwsMedia BV niet in één groep met elkaar zijn verbonden’ en dat “PCM Uitgevers BV geen daadwerkelijke zeggenschap heeft over AD NieuwsMedia BV.’ Aldus is de overname van de twee radiostations toegestaan. Volgens het Commissariaat voor de Media zou de overname wel verboden zijn als AD NieuwsMedia BV wel tot PCM zou worden gerekend. Hier wringt de schoen. PCM Uitgevers BV heeft een economisch belang van 63 % in AD NieuwsMedia BV, maar de zeggenschap is verdeeld over 50 % bij PCM Uitgevers BV en 50 % bij Koninklijke Wegener NV. Je zou kunnen beweren dat een zeggenschap van 50 % en 63 % economisch belang wel degelijk ‘daadwerkelijke’ zeggenschap over het bedrijf met zich meebrengt.

Als het Commissariaat voor de Media op deze basis mededinging beoordeelt, zijn nog spannende tijden te verwachten, aangezien hier een precedent is geschapen om ondanks wettelijke tegenstrijdigheden deze op een wel heel aparte wijze naar mediabezit kijkt en met deze beslissing in feite een loopje neemt met het parlement, wetgever van de Nederlandse mediawet. PCM Uitgevers BV zal blij zijn met de beslissing, maar wellicht ook andere uitgevers waarvoor dankzij dit precedent de weg is geopend om door middel van BV-contructies omtrent belangenverdelingen de mediawet kunnen omzeilen.

Hoe zou het Commissariaat voor de Media aankijken tegen de zeggenschap van Silvio Berlusconi’s Fininvest in de Mediaset, Italiaans grootste mediaconcern? Fininvest heeft thans ‘slechts’ een belang van 38,26 % in Mediaset. Niets aan de hand voor de deelneming van de Italiaanse premier als dezelfde maatstaven (‘geen daadwerkelijke zeggenschap’) van het Commissariaat voor de Media worden gehanteerd; Mediaset is geen onderdeel van de Fininvest-groep, toch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *