Uitspraak zaak RTL FM/Radiocorp (100 % NL) vs. staat 30 juni 11 uur

De voorzieningenrechter zal op 30 juni (volgende week vrijdag) om 11 uur uitspraak doen in de zaak over kavel A9. Dan wordt duidelijk of 100 % NL daadwerkelijk in de FM-ether zal kunnen uitzenden per 8 juli of dat RTL FM (voorlopig) op dit FM-kavel te horen blijft. Zowel RTL Nederland als RadioCorp Oy (eigenaar 100 % NL) bestrijden met verschillende eisen de genomen beslissing van de minister van EZ.

Kavel A9 is per 8 juli aankomende door de minster van Economische Zaken toegewezen aan RadioCorp Oy die de radiozender 100 % NL (met trendy Nederlandstalige muziek) daarop wil uitzenden. Thans is RTL Nederland met RTL FM actief op dit kavel die naar het oordeel van minister Laurens Jan Brinkhorst – gebaseerd op een rechterlijke uitspraak in een bodemprocedure – onterecht aan RTL Nederland is toebedeeld. RTL Nederland eiste vandaag bij de voorzieningenrechter in Den Haag dat ze kan blijven uitzenden op kavel A9. Als een van de redenen hiervoor voerde RTL aan dat de minister van Economische Zaken ondanks de uitspraak van de rechter, het beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) niet heeft afgewacht. RTL beweerde eerder ter goeder trouw drie jaar geleden het kavel te hebben verkregen en het nu ‘ineens’ te zien verdwijnen als gevolg van de beslissing van de minister. De minister van Economische Zaken omschreef overigens in zijn mededeling tot intrekking van de RTL FM-vergunning voor het FM-kavel d.d. 19 mei dat op basis van rechterlijke uitspraken (5 oktober 2005 en 7 november 2005) de toets anders uitvalt als gevolg waarvan niet anders geconcludeerd kan worden dat 100 % NL de vergunning toekomt.

100 % NL wil gezien de beslissing van de minister van Economische Zaken liever zo snel mogelijk uitzenden, nu voor haar is vastgesteld dat ze recht heeft op de uitzendlicentie, getuige de beslissing van de minister van Economische Zaken. Ook heeft 100 % NL bezwaar gemaakt tegen de licentieduur van de vergunning (tot september 2011), aangezien het de vergunning voor 8 jaar wil hebben, zoals dit in de oorspronkelijke procedure het geval was. Op 30 juni om 11 uur zal in de toepasselijke kamer K3 van het Paleis van Justitie duidelijk worden wie per 8 juli (of zoveel eerde de rechter eventueel toestaat voor 100 % NL) op het kavel A9 zal uitzenden.

Thomas Gigger schreef een uitgebreid verslag over de rechtszitting. Te vinden door hier op te klikken bij RadioActive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *