CDA-Minister Van der Hoeven staat achter digitale distributiestrategie NOS

CDA-minister Maria van der Hoeven staat achter de digitale distributiestrategie van de NOS. Dit blijkt uit antwoorden op kamervragen van de Socialistische Partij over de kwestie VPRO 3voor12 die deze week aan de Tweede Kamer zijn verzonden. De vragen werden gesteld doordat de programmaraad Haarlem heeft zien gebeuren dat eerdere toestemming voor analoge basispakketdistributie op de UPC-kabel werd ingetrokken aan de zijde van de NOS. Dit gebeurde nadat de NOS een afspraak omtrent digitale distributie met UPC over digitale themakanalen in het (betaalde) digitale plusdeel van UPC Digital overeenkwam.

Van der Hoeven – sinds eind juni bevoegd minister voor mediazaken – stelt dat de NOS ‘gerechtigd is om zelf te bepalen of en hoe hij dit programma beschikbaar stelt’. Daarbij stelt de minister ook dat de NOS ernaar streeft ‘themaprogramma’s zo breed mogelijk te verspreiden’ en ‘ervoor gekozen heeft om het programma 3voor12 alleen digitaal beschikbaar te stellen’. Uit de antwoorden blijkt dat Maria van der Hoeven volledig achter de digitale distributiestrategie van de NOS Raad van Bestuur staat en geen enkele aanleiding heeft om daar een afwijkende mening over te vormen.

De minister wilde geen oordeel geven over het door de SP gestelde ‘winst door derden’ principe, nu de themazender alleen tegen extra betaling beschikbaar is, en de NOS met UPC is overeengekomen de zender niet analoog uit te zenden. Volgens Van der Hoeven zal na de zomervakantieperiode door de kabelkoepelorganisatie VECAI en de NOS Raad van Bestuur ‘mededelingen’ gedaan worden over de uitkomst van onderhandelingen tussen kabelaars en de landelijke publieke omroeporganisatie NOS. De onderhandelingen hebben ‘inmiddels tot resultaat geleid’ en ‘zullen zeer binnenkort formeel worden afgerond’, aldus de bewindsvrouwe. ‘Er is in dit geval sprake van een normaal onderhandelingsproces’, dat volgens de Christendemocratische minister door beide partijen wordt beaamd. Druk bij die onderhandelingen bestaat daarbij volgens haar niet.

Eerder sprak de NOS Raad van Bestuur bij monde van Cees de Bruin zijn verbazing uit over de formele weg en de principiele discussie van de HAarlemse programmaraad. De digitale strategie van de NOS Raad van Bestuur resulteert er in dat voor ontvangst van de digitale publieke themakanalen extra betaald moet worden. UPC vraagt voor ontvangst 4,16 euro bovenop het analoge abonnementstarief; @Home/Essent Kabelcom vraagt 8,95 euro per maand bovenop het analoge abonnementstarief en Casema vraagt zelfs 9,95 euro per maand extra om het pakket waarin een aantal publieke themazenders zitten te kunnen ontvangen (bij Casema – ondanks de hoogste prijs – overigens zonder VPRO’s 3voor12).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *