Vooralsnog nauwelijks meer middelen voor FunX vanuit NOS Raad van Bestuur?

Vooralsnog zijn er nauwelijks meer middelen beschikbaar voor FunX vanuit de NOS Raad van Bestuur. Eerder dit jaar had de NOS Raad van Bestuur besloten 500.000 euro extra bovenop de 1,2 miljoen euro aan middelen die de Nederlandse Omroep Stichting sinds vorig jaar jaarlijks vrijmaakt voor de landelijke editie ‘FunX supported by BNN’. Volgens Jan Westerhof, zendercoördinator van Radio 1 en het avond en weekend-deel van Radio 5 komt dit door een ingewikkelde situatie met de NPS. De publieke landelijke omroep had gerekend op een wijziging van regelgeving waardoor het onderscheid in hoofdtaken (Radio 1, 2, 3fm, 4 en 5 alsmede Nederland 1, 2 en 3) en neventaken (zoals FunX supported by BNN en Concertzender nieuwe stijl) niet meer gemaakt hoeft te worden. Daarnaast hoopte Westerhof op het kunnen bereiken van een samenwerkingsverband tussen de NPS en FunX. Dit is tot op heden mislukt. Westerhof is daarover teleurgesteld, maar hoopt er de komende alsnog uit te kunnen komen en verwacht dat een niet nader gedefinieerd deel alsnog naar FunX zal kunnen gaan. De NPS blijft het urbanprogramma Lijn 5 uitzenden op het ‘nieuwe’ Radio 5 – dat zich overdag op 55+-ers richt en ‘s avonds een mix van cultuur/maatschappijdiscussie, educatie en levensbeschouwing biedt. NPS Lijn 5 wordt per komende maandag op werkdagen van 23 tot 01 uur uitgezonden op deze middengolf/kabel/satelliet/internetzender.

Onderdeel van het conflict is een al langer slepende zaak over hoe om te gaan met het bedienen van multiculturele (stads)jongeren vanuit de publieke landelijke omroep. Zendercoördinatoren als Jan Westerhof en Florent Luyckx (Radio 3FM) roemen de prestaties van FunX. FunX is als merk door de NOS Raad van Bestuur opgenomen als ware het hét zevende merk van de publieke landelijke omroep. Uit een overzicht van de financiering van FunX BV blijkt dat dankzij de ‘productie-opdracht’ aan FunX BV voor het maken van FunX supported by BNN de landelijke publieke omroep (via BNN) de grootste individuele financier is van FunX BV.

NPS versus FunX supported by BNN?

Rob Heukels, programmeleider radio voor de NPS ziet het produceren door FunX BV van het zevende publieke kanaal als ‘tijdelijke constructie’. “Wij ambieren voor een jonge doelgroep urban radio te maken en hebben in feite de taakopdracht een minderheden en multiculturele programmering te maken. Door verwikkelingen die te maken hebben met het regime hoofdtaak/neventaak, hebben we dit het afgelopen jaar niet kunnen realiseren op het kanaal waarvoor het bestemd was. In de tussentijd moesten we ook wat. Daar hebben we Lijn 5 voor gebruikt met programmatisch succes”. Overigens heeft het radioprogramma door een beperkte distributie (middengolf/kabel/satelliet/internet) een beperkt luisterpubliek. FunX supported by BNN kon ontstaan dankzij het moeten vinden van een oplossing bij juridische procedures omtrent de Stichting Colorful Radio (de formele licentiehouder van het kabel- en satellietkanaal). De NOS wist deze dankzij een juridisch proces en onderling met FunX heen- en weerverkopen alsmede politiek ingrijpen te behouden voor haarzelf, maar ondertussen werd een project om met de NPS te komen tot invulling van wat destijds de werktitel ‘Urban Radio’ had, geen werkelijkheid.

Ander organisatiemodel voor zevende kanaal?

Heukels beaamt dat tot nu de zaken niet op een bevredigende manier voor alle partijen is geregeld. De NPS programmaleider wil graag met bijvoorbeeld de VPRO, VARA en NPS samen met BNN en FunX bezien hoe de zevende radiozender het beste vorm gegeven kan worden. “Daar willen we goed voor gaan zitten. Het zou in ieder geval vreemd zijn als we een zevende kanaal hebben en daar zelf als programmaproducerende bedrijven geen programmatische activiteiten op hebben,” aldus Heukels. Voor 1 januari 2007 moet het volgens de NPS-man lukken een definitieve oplossing te vinden.

De FunX-wijze van programmeren op het kabel/satelliet/internet-kanaal is volgens Heukels niet de enige wijze van programmeren. “Het is een bepaalde keuze die zeer marketing doortrokken is. Het is een goede aanstekelijke keuze en ik wil hun manier van werken niet betwisten, maar ik denk dat omroepen op dit punt ook een eigen verantwoordelijkheid hebben,” aldus Heukels die er op wijst dat bij multiculturele programma’s er de neiging bestaat dit te monopoliseren.

Als het aan Heukels ligt wordt een organisatiemodel gehanteerd zoals bij de Concertzender Nieuwe Stijl is doorgevoerd. Daarbij wordt de van oorsprong 24 uur per dag door een aparte stichting uitgevoerde programmering op deze zender vervangen door programma’s van omroepen, waarbij een aantal uren per dag de stichting ook programma’s maakt voor het (zesde) kanaal van de publieke landelijke omroep, maar niet meer de 24 uurs-regie heeft.

Willem Stegeman, directeur van FunX reageert met de woorden ‘ronduit jammer!’. Stegeman zegt met de ‘bescheiden’ half miljoen aan extra omroepmiddelen ‘veel’ te kunnen doen aan programmaproductie en kwaliteitsimpulsen. Stegeman stelt daarbij “Het heeft voor FunX echter niet zoveel zin ons hierover druk te maken, we zijn immers een productiemaatschappij en geen landelijke omroep. Dat betekent dat we het in landelijke omroepdiscussies altijd verliezen, zodra er iemand op z’n omroepstrepen gaat staan. Daarom kan FunX ook niet het budget van de NOS Raad van Bestuur claimen of zoiets. Lijn 5 is prima dus ik wens de collega’s van de NPS het komende seizoen een hoop goede programma’s toe. Ik hoop dat ze zorgvuldig omgaan met het kleine beetje budget ten behoeve multiculturele programmering.”

De angel voor FunX is dat indien de NPS er in zou slagen het zevende kanaal met omroepverenigingen en de NPS in te vullen, FunX haar 24 uursmerk op een landelijke kabel/internet/satelliet dreigt te verliezen. Daarmee zou een substantieel deel van haar inkomsten verloren gaan en daarmee ontstaan een segmentatie van stadsjongerenprogrammering, tenminste indien de NOS Raad van Bestuur FunX niet blijft steunen. FunX lijkt mordicus tegen het accepteren van programma’s die door derden al dan niet onder de merknaam FunX gemaakt worden op een kanaal waar ze haar merk 24 uur per dag onder eigen organisatische controle wenst uit te stralen.

In het huidige model van FunX, werkt het bedrijf met een synergie/syndicatiemodel, waarbij met uitzondering van enkele gesyndiceerde uren per dag, in feite telkens hetzelfde programma op al haar stadseditie’s en de landelijke outlet (FunX supported by BNN) wordt uitgezonden met één verantwoordelijk directeur en programmadirecteur zonder verdere interne omroeppolitiek. Bij de discussie’s over de toekomstfinanciering van FunX willen de oorspronkelijke subsidiegevers (ministerie van OC&W en de vier grote Randstadgemeenten) graag de discussie betrekken of de NOS Raad van Bestuur niet zorg kan dragen voor een volledige financiering van FunX.

Over die discussie zegt Heukels: “in feite krijgt FunX BV via BNN geld. Geld dat primair binnen de mediawet is bedoeld om het landelijke bestel te dienen. Het is niet bedoeld voor lokale programma’s die FunX voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maakt.” Heukels zegt overigens dat deze met zijn idee niets van doen heeft met de discussies die FunX verder voert over de eigen financiering, en zegt tegelijkertijd dat deze FunX voor de vier grote Randstadsteden niet kwijt wil.

Ruurd Biermans, lid van de NOS Raad van Bestuur laat weinig aan misverstanden over wat betreft het standpunt van de NOS Raad van Bestuur. “Wij zien FunX als een partner voor de lange termijn, zeker niet voor de korte termijn of tijdelijk. De gesprekken met de NPS en Rob Heukels voeren we en daar hopen we uiteindelijk uit te komen.” Harm Bruins Slot (voorzitter van de NOS Raad van Bestuur) zegt over de kwestie niet via de pers met Heukels te willen spreken. De NOS Raad van Bestuur bevestigt overigens dat het half miljoen voorlopig niet aan FunX kan worden toebedeeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *