PvdA: weg met EU- en mediawet-regels voor commerciele zenders

“We willen af van de regelzucht uit Brussel en Nederland.” Met deze boodschap kwam kamerlid Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid (PvdA). Het jongste sociaal-democratische kamerlid zette tijdens het Broadcast Omroepcongres de verkiezingsideeën van de PvdA uiteen. Volgens Van Dam zijn kijkers zelf in staat om het verschil tussen commercie en redactionele content te herkennen als dat wordt aangegeven. Mediabedrijven moeten volgens de sociaal-democraat “gewoon vrij ondernemen” en pleitte voor zo weinig mogelijk regels voor commerciële zenders in de Nederlandse wetgeving, maar ook vanuit de EU-regelgeving. Van Dam wees de commerciële omroep er overigens op dat deze wel verlangt dat deze stoppen met programma’s die de morele grenzen overschrijden, gezien de grote invloed van televisie op de samenleving.

De uitspraken van de PvdA-mediawoordvoerder zijn opmerkelijk. Van de regels die het PvdA-kamerlid wil laten schrappen, noemde Van Dam alleen dat een verbod op zeer misleidende reclame (korte flitsreclame) moest blijven. Met het betoog van Van Dam om in feite nagenoeg alle rechten en plichten uit de richtlijn TV zonder grenzen af te schaffen, raakt Van Dam de wortel van het de Europese regelgeving die voor commerciele zenders bepalingen over o.a. quota’s voor onafhankelijke producenten, quota’s voor Europese produkties, mediatoezicht, maximumreclamevolumes, een verbod op reclame bij nieuwsuitzendingen korter dan 30 minuten, het tabaksreclameverbod, het medicijnenreclameverbod alsmede richtlijnen voor alcoholreclame en minderjarigen. Een aantal Europese landen (waaronder met name Frankrijk en Duitsland) wil juist dit soort zaken handhaven in de Europese richtlijn om te voorkomen dat commerciële televisiezenders éénzijdig commerciëel oncontroleerbaar worden, terwijl ze wel mediamacht hebben. Voor de publieke zenders bepleitte Van Dam het eerder door de PvdA-gelanceerde idee van omroep(zender)concessies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *