Belgische CSA legt RTL boete van half miljoen euro op vanwege Luxemburgschap

De Belgisch-Franstalige mediatoezichthouder CSA (Conseil Superieur de l’Audiovisuel) heeft RTL-TVi en Club RTL een boete van een half miljoen euro opgelegd. De boete is officieel opgelegd omdat in de optiek van de mediawaakhond de twee op Franstalig België gerichte zenders van RTL Group sinds 1 januari jl. uitzenden zonder geldige uitzendlicentie.

De boete zal niet worden ingevorderd als de RTL-zenders alsnog binnen drie maanden een uitzendlicentie voor Franstalig België aanvragen. CSA wil met deze beslissing het toezicht over de Franstalige Belgische RTL-zenders terug krijgen.

RTL-TVi en Club RTL hadden tot 1 januari jl. zowel een Luxemburgse als Franstalig Belgische uitzendlicentie via twee verschillende holdingmaatschappijen van RTL Group. Omdat de Franstalig Belgische mediawet strenger is dan de Luxemburgse, en er (in tegenstelling tot Luxemburg) een serieuze mediatoezichthouder bestaat in Franstalig België verkoos RTL Group – net als RTL 4, RTL 5 en RTL 7 – Luxemburgse uitzendlicenties voor deze zenders. Desalniettemin vinden nagenoeg alle uitzendactiviteiten en programmatische beslissingen voor RTL-TVi en Club RTL plaats in Brussel. CLT-Ufa SA – de RTL Group holding die de licenties in Luxemburg houdt, claimt dat ze sinds 1955 actief is met televisie-activiteiten met een internationaal doel en deze heeft voortgezet in 1987 voor Franstalig Belgie onder de naam RTL-TVi en dat zij de enige verantwoordelijke is. Er is volgens de CSA ten opzichte van voor 1 januari 2006 geen wijziging in de programmering van RTL-TVi en Plug RTL. In de optiek van RTL Group is niet de Belgische dochter ‘SA TVi’ de uitzender, maar CLT-Ufa SA. Tot 1 januari jl. had SA TVi de Belgisch Franstalige uitzendlicentie. Volgens RTL richt de CSA zich bovendien op de verkeerde holdingmaatschappij, waarbij CLT-Ufa SA wijst op de Europese richtlijn televisie zonder grenzen, met de mededeling dat alle programmatische en zenderbeslissingen van de twee Franstalig Belgische tv-stations in Luxemburg genomen zouden worden.

CSA schuift de argumenten van de RTL Group-dochters terzijde en redeneert met haar uitspraak dat RTL Group nooit weersproken heeft RTL-TVi en Club RTL zich expliciet op Franstalig Belgie richten. CSA wijst in haar onderbouwing op jaarverslagen en de locaties van de grote kantoren waar de RTL-directies in Bruxxel zetelen en beslisisngen nemen, en oordeelt dat de beslissingen te Luxemburg niet anders dan een (mogelijke) formaliteit is, aangezien de RTL Group onmogelijk de schema’s van 36 tv-stations en 33 radiozenders waarin ze deelneemt vaststelt.

De kwestie lijkt op de Nederlandse situatie waarbij het Commissariaat voor de Media eveneens getracht heeft RTL 4 en RTL 5 onder Nederlands mediatoezicht te verkrijgen. In augustus 2005 verhuisde RTL Group haar derde Nederlandse zender vanuit Nederland naar Luxemburg, om zich volledig aan de Nederlandse mediawet te kunnen onttrekken. Over enige tijd zal duidelijk worden of de Franstalig Belgische autoriteiten deze zaak zullen voortzetten om te kunnen bepalen of RTL Group rechtmatig handelt met betrekking tot haar op Franstalig Belgie gerichtte zenders die in de optiek van de CSA de daar geldende wetten trachten te ontduiken..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *