DAB niet langer dé opvolger FM; DAB-frequentieveiling najaar 2007

DAB is niet langer de ‘enige’ opvolger van de analoge FM-techniek en niet langer hèt digitale radioplatform; en toch zullen de frequentie ‘technologieneutraal’ worden geveild met licentieverlening in het najaar van 2007. “De unieke positie van DAB is niet langer houdbaar”, dit schrift demissionair CDA-minister Joop Wijn van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. “Niet mag worden verwacht dat digitale radio via DAB voldoende bereik zal hebben om de radiofunctie van FM over te nmeen. Inmiddels is in internationaal verband bovendien begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe standaard waarmee de FM-band digitaal gebruikt kan worden (DRM+ of DRM120). Mede hierdoor is TDAB niet meer de enige, vanzelfsprekende opvolger van de FM”, aldus de EZ-minister. Daarmee neemt Balkenende III nu officieel afstand van de tijdens Balkenende II ingezette lijn die de NOS Raad van Bestuur evenzo had ingezet om DAB als de enige digitale opvolger van de analoge radio te zien.

Joop Wijn ziet wèl een toekomst voor de DAB-frequentieruimte in een multimediale omroep-omgeving. Daaarom wil de CDA-bewindsman inzetten op een veiling van DAB-frequenties opdat de afgifte van licenties in het najaar van 2007 plaats kan vinden. Als het aan Wijn ligt zal de verplichting voor minimaal 80 % aan radiotoepassingen die in het Nationaal Frequentieplan is opgenomen gewijzigd worden in omroeptoepassingen. DAB is in de optiek van de EZ-minister niet langer een radiostandaard, maar een digitale multimediastandaard, waarmee ‘concurreert’ met ‘andere digitale omroepstandaarden, zoals de DVB-T techniek, aldus Wijn.

Wijn stelt evenzo tegenover de algehele radio-industrie dat de (analoge) FM-uitzendingen niet zullen worden uitgeschakeld “zolang er geen goed en vergelijkbaar digitaal alternatief is voor de partijen die nu op de FM uitzenden.” Daarmee lijkt het er op dat Wijn afstand neemt van de stellingname van voorganger Laurens Jan Brinkhorst (D66) die het jaartal 2015 noemde als switchover voor de analoge radio-uitzendingen. Wijn noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor radiopartijen om aan te haken bij de beschikbaar te komen DAB-frequentieruimte of door aan te haken bij een digitalisering van de FM-band met bijvoorbeeld de DRM-techniek, alsmede mogelijkheden tot digitaal gebruik van de middengolf (eveneens DRM). Concrete beleidsuitgangspunten omtrent DRM-gebruik op de FM-band is nog niet uitgewerkt; de DRM-technologie voor de FM-band wordt tot omstreeks 2010 gestandaardiseerd, waarbij overigens ook ontwikkelingen als internetradio en WiFi Radio-technieken opkomen.

Veiling voor licentie-afgifte in najaar 2007

Als het aan Wijn ligt zullen twee DAB-kavels met landelijke dekking kunnen worden uitgegeven middels een veiling. Het proces tot veilen zal als het aan de huidige demissionaire minister ligt, na het voorjaar van 2007 kunnen starten, waarna licentie-verlening in het najaar van 2007 kan plaats vinden. Daarbij noemt Wijn in zijn brief ‘flexibiliteit’ waarbij technieken als DAB-IP en DMB (Digital Multimedia Broadcasting) gebruikt kunnen worden, oftewel een technologieneutrale uitgifte. Ook dit is een nieuw beleidsuitgangspunt ten opzichte van de voorgaande regering. Wijn erkent dat digitale DAB-radio in conintentaal Europe waar het op de markt is gebracht, een beperkt aantal luisteraars weet te bereiken, en noemt het Verenigd Koninkrijk ‘relatief’ succesvol omdat daar nieuwe programma’s en toepassingen op de markt zijn gebracht die nog niet beschikbaar waren. Dit draagt bij tot een andere kijk op het gebruik van de DAB-frequenties. Omdat er concrete belangstelling bestaat voor de DAB-frequenties, wil Wijn overgaan tot een verdeling. De reden voor een veiling en geen vergelijkende toets is volgens Wijn dat met multimediatoepassingen het moeilijk te voorspellen is wat het beste aan de vraag voldoet. De pluriformiteitsgedachte is daarbij tevens al gegarandeerd met de FM-verdeling. Wijn is van mening dat die systematiek niet gewijzigd hoeft te worden. “Het valt immers niet langer te verwachten dat DAB in 2011 of vlak daarna de rol van de FM als belangrijkste distributiekanaal voor radioprogramma’s door de ether zal overnemen,” aldus de EZ-minister. Het zal een nieuwe regering moeten zijn die de beleidsuitgangspunten van Wijn zou moeten implementeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *