Minister Van der Hoeven ontwijkt vraagstelling SP free-to-air DVB-T uitzending AT 5

CDA-Minister Maria van der Hoeven heeft met enigszins ontwijkende antwoorden op vragen van de SP in een brief aan de Tweede Kamer slechts gesteld dat er ‘overleg’ zal plaatsvinden tussen de diverse partijen over de DVB-T uitzending van de hoofdstedelijke zender AT 5. Van der Hoeven ging daarbij niet in op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk of Van der Hoeven bereid is om met de NOS (Nederlandse publieke omroep) in overleg te gaan om AT 5 bijvoorbeeld via het ‘zogenaamde free to air gedeelte’ via de digitale ether te laten uitzenden. Van der Hoeven spreekt daarbij slechts in termen van ‘diverse partijen’, waaronder haar eigen minsterie, maar negeerde de verdere vraagstelling omtrent de NOS.

De vragen van Jasper van Dijk bleken onvoldoende precies om een goede stellingname van de CDA-minister van OCW te verkrijgen. Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) middels een brief aan de Tweede Kamer door het stellen van feitelijke onjuistheden bijgedragen aan het creëren van onduidelijkheden waardoor Van der Hoeven niet op de kernvraag hoefde in te gaan, aangezien Van Dijk zich baseerde op de NVJ-informatie. De  NVJ stelde immers dat er een lijst zou bestaan van “verplicht door te zetten publieke omroepen bij KPN TV/Digitenne.” Deze bestaat niet. Bovendien wist de NVJ in haar brief het onderscheid tussen de free-to-air uitzendingen in DVB-T (zoals in elk Europees land standaard beschikbaar is) en het commerciele (gecodeerde) aanbod van ‘Digitenne van KPN’ niet te maken.

De NOS heeft immers als Nederlandse publieke omroep een eigen landelijk frequentiepakket met in elke regio de accomodatieplicht voor de regionale publieke omroep en moet het Nederland 1, 2 en 3 – conform de mediawet artikel 13c – free to air uitzenden.

De Limburgse CDA-bewindsvrouwe antwoordde dan ook in haar brief dat een ‘verplichte lijst’ van door te zetten zenders alleen voor de kabel geldt en ‘ervoor KPN TV/Digitenne derhalve geen lijst met verplicht door te zetten zenders  bestaat.’ Van der Hoeven heeft het in haar brief verder niet over de NOS-frequentie die thans voor commerciële doeleinden aan KPN ter beschikking wordt gesteld in een wat vreemde frequentieruil, waarbij het capaciteit voor de commerci묥 exploitatie van ‘Digitenne van KPN’ ten behoeve van CNN International laat gebruiken, terwijl op andere frequenties slechts enkele radiostations worden uitgezonden, waardoor de NOS netto commerciële capaciteit aan KPN ter beschikking stelt. In eerder kamerdebat hierover zei Van der Hoeven dat dat niet is toegestaan, aangezien publieke frequenties.alleen voor publieke omroepen (landelijk, regionaal, lokaal) ingezet mogen worden.

De NOS Raad van Bestuur heeft de wens van de hoofdstedelijke publieke zender AT 5 om op de publieke frequentie free to air te mogen uitzenden met een volmondig ‘NEE’ beantwoord, ook al bedient deze meer mensen dan sommige regionale publieke zenders die ze dankzij de interventie van het kabinet Balkenende III wèl accomodeert. De minister verwijst in haar brief naar de ‘tijdelijke’ oplossing die Koninklijke KPN NV met AT 5 heeft getroffen om in deeltijd met Nickelodeon via het gecodeerde betaalaanbod van KPN te worden uitgezonden, maar vermeld daarbij niet dat het om een betaalaanbod gaat. Bij UPC, kabelaanbieder van de hoofdstad, heeft 81,99 % van de mensen die een abonnement kan hebben daadwerkelijk een abonnement. Hierdoor heeft in de hoofdstad minstens 18 % van de Amsterdammers thans niet 24 uur de beschikking over de hoofdstedelijke publieke stadszender, terwijl dit in principe wel voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede TV Noord-Holland het geval is.

 NOOT: Opvallend genoeg heeft operator KPN overigens niet de plicht om free to air uitzendingen ook toonbaar te maken op de ontvangers die zij verkoopt. Hierdoor is KPN in staat om op de meeste van de door haar gelicenceerde/verkochte DVB-T ontvangers de free-to-air DVB-T ontvangst van publieke zenders uit Duitsland (ARD/ZDF/WDR/NDR), Franstalig Belgie (RTBF) en Vlaanderen (VRT) te blokkeren en is het de vraag of KPN automatisch Nederland 1, 2 en 3 zal blijven beschikbaar stellen aan de gebruikers van KPN gelicenceerde DVB-T apparatuur indien de NOS in een aanbesteding in 2008 haar DVB-T zenderexploitatie door een ander dan een KPN-bedrijf zal laten uitvoeren.

17 thoughts on “Minister Van der Hoeven ontwijkt vraagstelling SP free-to-air DVB-T uitzending AT 5”

 1. Het is ook lastig voor een mevrouw die heel veel weet van onderwijs, maar – evenals de meeste politici – van techniek niet het minste benul heeft. 😉

 2. noot 1) Het is natuurlijk een beetje vreemd dat in de huidige mediawet nog steeds over ether uitzendingen wordt gesproken maar en met geen woord over DVB-T uitzendingen wordt gesproken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk weer de bekende A´damse arrogantie dat AT5 (met een Salto licentie) als lokale zender wél meent recht te hebben op een plekje in het digitenne pakket waar andere ´lokale´ TV zenders geen schijn van kans hebben. Zie ook de moeizame fusie besprekingen tussen AT5 en RTV NH.

  noot 2)”Opvallend genoeg heeft operator KPN overigens niet de plicht om free to air uitzendingen ook toonbaar te maken op de ontvangers die zij verkoopt. Hierdoor is KPN in staat om op de meeste van de door haar gelicenceerde/verkochte DVB-T ontvangers de free-to-air DVB-T ontvangst van publieke zenders uit Duitsland (ARD/ZDF/WDR/NDR), Franstalig Belgie (RTBF) en Vlaanderen (VRT) te blokkeren en is het de vraag of KPN automatisch Nederland 1, 2 en 3 zal blijven beschikbaar stellen aan de gebruikers van KPN gelicenceerde DVB-T apparatuur indien de NOS in een aanbesteding in 2008 haar DVB-T zenderexploitatie door een ander dan een KPN-bedrijf zal laten uitvoeren.” Hoe zit dit met DVB-T decoders van Belgacom en/of Duitse kastjes? Geven zij wel de Nederlandse free to air zenders door? Is dit niet in strijd met de EU richtlijnen mbt vrij verkeer in Europa?

 3. Nav Noot1> In de mediawet wordt geen onderscheid gemaakt in analoog en digitaal. Dat hoeft ook niet per se….

  Nav Noot1> Sja, de ‘Rotterdamse arrogantie’ bepaalde jaren geleden – met hulp van de politiek – dat er aldaar twee officiele regionale zenders kunnen bestaan in Zuid-Holland, ook al waren ze eigenlijk een paar jaar geleden technisch failliet en is er dus een geslaagd reddingsplan gekomen.

  Twee regiozenders (EEN voor de Stadsregio Amsterdam en EEN voor de rest van Noord-Holland) is in Noord-Holland nooit mogelijk gebleken. De grootste stad van Nederland wilde liever als grote stad – net als RTV Rijnmond die de tweede stad van Nederland bedient – enige zelfstandigheid daarin houden, dat is vanuit hun optiek ook te begrijpen. Maar goed de provincie Noord-Holland kon dat niet bieden. Het is niet raar dat een hoofdstad een eigen stadszender wenst. Sja en je kan het Amsterdamse arrogantie noemen, maar AT 5 bedient in de stad Amsterdam alleen al meer mensen dat pak hem beet TV Flevoland, TV Zeeland of TV Drenthe. Hebben ruim 740.000 mensen dan niet eenzelfde soort recht als 400.000 mensen? Let wel Nederland kent zeer weinig steden boven de half miljoen inwoners!

  Nav Noot2> Belgacom zit niet in DVB-T. De VRT exploiteert haar eigen zendernetwerk bij mijn weten, en ik vermoed de RTBF ook. De ontvangermarkt in Belgie, maar vooral in Duitsland is compleet vrij. Hier bemoeien operatoren zich niet mee. Die ontvangers de in Duitsland en Belgie worden verkocht (maar ook in Frankrijk, Italie, Engeland etc), ontvangen gewoon alles wat free to air wordt uitgezonden.

  Dus JA, ze ontvangen ook de publieke Nederlandse zenders zonder problemen. En sja, dat de Nederlandse kastjes die KPN-gelicenceerd zijn, GEEN ‘vrije’ ontvangst van buiten toestaan, sja, daar zijn geen EU richtlijnen voor ook al heet de televisierichtlijn ‘televisie zonder grenzen’ de praktijk is er dus een MET grenzen. In theorie is er in de EU dus vrij verkeer van diensten, personen en goederen. Maar op EEN punt zeer duidelijk niet. Televisie en radio, zo blijkt ook hier maar weer.

 4. Denk dat Van der Hoeven en haar ambtenaren precies weten waar het over gaat. Maar de vragen maakte dat ze er niet op in hoefde te gaan en er dus omheen kon schrijven…Als Van der Hoeven dit wilde had ze andere antwoorden gegeven. AT 5 heeft geen groot lobby-apparaat zoals de regionale omroepen dat met ROOS hebben…

 5. De beste oplossing voor AT-5 blijft een door de gemeente Amsterdam betaalde multiplex voor de lokale omroep. Vanwege de gunstige ligging van Amsterdam (ver van de grenzen) en de beperkte capaciteit die nodig is (minder sterk signaal) is dat goed te doen. A-T kan eenvoudigweg een lokaal kanaal afspreken met de buurlanden.

 6. Die block op non-digitenne/PO zenders, geldt dat voor een bepaald merk ontvangers?

  Ik heb zelf een KPN Samsung kastje en krijg in Arnhem naast het Digitenne pakket uit Nijmegen ook een volledig Duits pakket uit Wesel en Kleve zonder problemen binnen. Beeld op alle zenders in uitstekende kwaliteit.

 7. Haweeha: sja een DVB-T mux voor Amsterdam zou natuurlijk een mooie oplossing zijn. Maar die is wel vrij kostbaar en bovendien blijft er dan ongelijkheid bestaan tussen een kleinere regio-omroep en AT 5, want de kleinere regio-omroepen krijgen de financiering van de nationale staat daarvoor, ook als ze in het verleden GEEN analoge frequentie hadden…

  Er is inderdaad een (beperkt) aantal uitgeleverde KPN-ontvangers die de buitenlandse muxen weet te pakken. Maar toen ik hier naar vroeg bij KPN bleek dat het overgrote deel dat dus niet kan…(standaard niet dus).

 8. Zo ver ik weet zijn vrijwel geen van de gewone ontvangers van KPN geblokkeerd voor niet-digitenne zenders, maar zijn wel alle KPN-ontvangers met een ingebouwde PVR/harde schijf geblokkeerd. De combinatieapparaten ontvanger/PVR worden door KPN nl. gesponsord, vergelijkbare apparaten zonder netwerk-block zijn duurder.

  In principe heb ik er niet zo’n moeite mee dat KPN gesponsorde PVR’s blockt voor andere netten, maar dan moeten ze daar wel duidelijkheid over verschaffen, de mogelijkheid bieden dit af te kopen en in de grensgebieden daarnaast ook PVR’s zonder block aanbieden.

  Overigens blijkt mijn twintuner ook niet geblockt. 23 en 24 december deed zich een zogenaamde “tropo” voor (bepaalde weersomstandigheden waarbij radio/tv-signalen tegen hogere luchtlagen weerkaatsen) waardoor ik in Amstelveen vrijwel het gehele DVB-T pakket van zenders uit het Ruhrgebiet en Keulen / Düsseldorf kon ontvangen en minutenlang storingsvrij kon bekijken.

 9. Dat er een ongelijkheid bestaat in de financiering van AT5 en een regionale omroep is niet vreemd, want AT5 is een lokale omroep.
  Plaatsing van AT5 op een andere multiplex betekent dat *of* de hele randstad de lokale omroep van Amsterdam kan ontvangen (en dus een andere zender minder) *of* dat AT5 op de publieke multiplex voor Noord-Holland wordt bijgeplaatst, wat problemen met de capaciteit dan wel de ontvangst betekent. Dat is op te lossen door de sterkte van het signaal op te voeren, maar ook dat kost geld.
  Bovendien kan dan een lokale omroep in een hele provincie worden ontvangen. Dat is een precedent wat je misschien niet wilt.
  Overigens was AT5 natuurlijk ook niet analoog te ontvangen.
  Het argument dat ZuidHolland twee regionale omroepen heeft en Noord-Holland maar een wordt dan aangevoerd, maar wel te laat. Die beslissing had voor de frequentieverdeling vorig jaar moeten worden genomen, zodat Amsterdam en de rest van de provincie aparte regionale frequentie hadden kunnen krijgen, overigens ook met kosten tot gevolg.
  Netto resultaat is dan lijkt me dat Amsterdam een lokale multiplex moet krijgen met als argument de grootte van de gemeente. Kosten zijn er altijd. Degenen die belang bij AT5 hebben moeten dat dan maar opbrengen. Als ze dat niet willen is het onzin het probleem dan bij de publieke omroep, de regering en/of KPN neer te leggen.

 10. Eric: uit nieuwsgroepberichten begreep ik dat het juist wel het geval was. Bovendien heeft KPN het mij gewoon bevestigd dat het op de meeste ontvangers zo is. Deze informatie is van medio december. Later hoorde ik wel dat ze die policy nog eens tegen het licht willen houden maar daarna nooit meer iets van vernomen. Het wordt in ieder geval niet medegedeeld aan de klant. Er is blijkbaar een groep mensen die GEEN blokkade hebben. Het blijft een beetje onduidelijk voor mij. Maar misschien zal ik nog eens navraag doen, want het kan natuurlijk altijd dat ze softwarematig de blokkade er uit hebben gegooid…..Wel knap dat het je toevallig gelukt is om tijdens de condities die DX-ervaring op te doen trouwens!

  Haweeha:
  AT 5 op de publieke mux betekent inderdaad dat nagenoeg heel Noord-Holland deze kan zien, al zijn er technieken om die buiten de Stadsregio Amsterdam niet te laten uitzenden. Ik teken overigens wel aan dat de kabel in nagenoeg heel Noord-Holland AT 5 aanbiedt in het analoge standaardpakket. Het plaatsen van AT 5 op de publieke mux ipv CNN moet toch geen probleem zijn!? Problemen met ontvangst zie ik dan ook niet. AT 5 was niet analoog te ontvangen, maar dat geldt ook voor Omroep Brabant TV, L1, TV West, TV Rijmond e.d.

  TV West en TV Rijnmond hadden voor DVB-T ook GEEN etherdistributie, kortom dat argument is gelijkelijk en zeker niet te laat als het gaat om een vergelijking met Zuid-Holland!

  En bovendien is er wel degelijk eerder discussie geweest over TWEE regionale omroepen in Noord-Holland ten tijde van de botsingen nog voordat TV Noord-Holland startte en dat is ook voor het ontstaan van DVB-T netwerken, maar de provincie wilde geen twee regio-omroepen in Noord-Holland. En dat is dus ook een consequentie daarvan.

  Kortom er is maar EEN hoofdstad en er zijn niet zoveel steden met zoveel inwoners als Amsterdam. Kortom je kan best het criterium hanteren voor Nederland dat gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 600.000 inwoners recht hebben op EEN tv-zender in de publieke mux. De praktijk leert dan dat alleen Amsterdam daaraan voldoet. Elke andere gemeente heeft dan ook recht, maar dan moet die wel meer dan 600.000 inwoners hebben. Dat kan je als wetmatigheid invoeren, dan is er ook enige mate van gelijkheid met provinciale omroepen die een kleiner aantal inwoners bedienen maar wel het recht op een frequentie + DVB-T financiering hebben. Het is helemaal geen onzin om het probleem bij de landelijke overheid/omroep neer te leggen, want waarom doet de landelijke omroep/overheid het dan wel voor Limburgers, Brabanders, Zeeuwen etc. die daar alleen belang bij hebben!?

 11. Je kunt wel CNN van de multiplex verwijderen in Noord-Holland of andere regio’s, maar dat moet toch al. Momenteel zenden namelijk de publieke radiostations via een niet-publieke multiplex uit. Dus CNN en de radio moeten nog verwisseld worden.
  Je kunt natuurlijk de bandbreedte oprekken van de kanaal 39 multiplex (tijdelijk nog op 23), maar dan moet je de vermogens van de zenders verhogen.

  De publieke omroep multiplex is bedoeld als vervanging voor de analoge TV uitzendingen via de ether. De drie landelijke netten werden vervangen, evenals de acht regionale omroepen de analoog uitzonden (inclusief Noord-Holland). Om rechtsongelijkheid te voorkomen heeft men de andere vijf regionale omroepen ook meegenomen en daar frequenties voor geregeld.

 12. Haweeha. Ja het is me bekend dat sommige (niet alle!) radiostations van de publieke landelijke elders worden uitgezonden. CNN hoort zoals gezegd niet in de publieke mux thuis. Radio Noord-Holland zit trouwens al wel in de publieke mux. Het gaat dan om Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5 en Concertzender. Zes radiostations die tesamen niet de capaciteit van EEN tv-station vormen (met 192 kbit/s wordt dat dus 1,152 Mbit/s). Die mux zit nu op 14,93 Mbit/s ingesteld in Noord-Holland. Die zendt uit met 2,7 kW (Amsterdam IJ) en 5 kW (Amsterdam Rai). Het valt me op dat sommige andere frequenties van KPN met 19,91 Mbit/s uitzenden waarbij de vermogens hetzelfde zijn. Kortom je opmerking over de vermogens kan ik niet volgen. De stelling kan best gehandhaafd worden dat er rechtsgelijkheid met regio-omroepen voor de Stadsregio Rijmond/Rotterdam zou ontstaan als ook EEN zender uit de Stadsregio Amsterdam wordt doorgegeven via de publieke mux vanuit de eerdere redenatie!

 13. De 19,91 Mbps multiplex zat tot voor kort op het laagste UHF kanaal (21) waardoor de ontvangst nog een beetje werd verbeterd. Niet genoeg, waardoor de ontvangst minder was/is dan van de andere multiplexen.
  Het lijkt me niet de bedoeling dat de ontvangst van de publieke omroep multiplex slechter wordt. Dat is te voorkomen door het vermogen op te schroeven.
  Je moet het zien als: hoe meer bandbreedte, hoe meer vermogen. Je kunt de zaak ook op bv. 7/8 FEC afstellen, dan heb je nog minder foutcorrectie en meer netto ruimte (26,13 Mbps)… ten kostte van de ontvangst.
  Aan de andere kant kan ook worden teruggeschakeld naar bv. ruim 5 Mbps met de QPSK mode die maar ongeveer een kwart van het vermogen nodig heeft van een 14,93 Mbps multiplex. Ideaal voor lokale omroep 🙂

  Inderdaad zat de regionale publieke omroep al op de regionale multiplex. De landelijke omroepen niet. Als we zien dat er nu twee concertzenders zijn en Fun x (wel op DAB) dan wil de PO lijkt me meer dan de genoemde zes stations. Denk ook aan 3v12 radio of Nieuws 24. CNN zal toch moeten worden omgewisseld om het omstreden uitwisselen van capaciteit te beeindigen.

 14. Tot nu toe is er maar EEN Concertzender (Nieuwe Stijl) die in het beleid van de NOS verspreiding heeft via de kabel, DVB-T, satelliet e.d.
  Bovendien kan je je afvragen over radiobeluistering via DVB-T in Nederland uberhaupt wat kan worden zolang KPN de controle er over houdt door alle commerciele radiostations te coderen en is het sowieso de vraag of radiobeluistering via DVB-T rendeert en wel een publiek bereikt.

  Maar goed zelfs als de Concertzender Classic en NOS Nieuws 24 (=48 kbit/s via DAB!) wordt toegevoegd kan het nog. Het wordt wel moeilijker als je nog meer wilt, alhoewel de LOKALE zender FunX Amsterdam (!) in dit kader misschien wel kan worden toegevoegd!? Die wordt ook deels gefinancierd vanuit Hilversum, nietwaar?

  Als de NOS immers alle internetradiostations die ze nu uitzenden zouden willen uitzenden dan heb je een hele DVB-T mux nodig vrees ik, dus dat is sowieso weinig opportuun.

  En ja, natuurlijk kan de NOS verder van alles verzinnen om op die DVB-T capaciteit te plaatsen (NOS Journaal24, NOS Politiek24), maar het punt is hier dat de NOS dat allemaal niet doet en dat nu voor CNN inzet en tegen AT 5 een ‘njet’ verkoopt.

  De NOS heeft voor harzelf de minimumplicht om op z’n minst net als analoog te ontvangen te moeten zijn. Kortom met 19,91 Mbit/s zie ik het grote probleem niet echt in.

 15. Als het gaat om minimaal ” net als analoog” zou de PO voor de drie landelijke en een regionale zender met wat radio al 19.91 Mbps nodig hebben…
  Maar CNN hoort idd niet op de PO mux, de publieke landelijke radio wel. Ik noemde Fun x omdat die nu ook op DAB zit. De tweede concertzender wordt al voor kabeldistributie aangeboden las ik, dus ik ga er van uit dat de PO haar multiplex vol gaat plannen.
  Nogmaals: 19.91 Mbps kan wel, maar kost vermogen of ontvangst.

 16. Laten we het in de discussie hier ook maar verder bij laten…het gaat om beleidskeuzes en niet zozeer om technische/technokratische keuzes is mijn idee!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *