VECAI: nadenken over toekomst

Kabelkoepelorganisatie VECAI en haar leden gaan nadenken over de toekomst van de branche-organisatie van kabelexploitanten. Dit is een gevolg van de vorming van Zesko Holding die sinds 31 januari jl. de grootste kabelaar is geworden met 3,4 miljoen abonnees als gevolg van de fusie/overname van Multikabel, Casema en @Home. Daarmee heeft Zesko Holding de meerderheid van de Nederlandse kabelaansluitingen. De machtsverhoudingen binnen VECAI zijn primair gebaseerd op de abonnee-aantallen van de kabelexploitanten. Aangezien geen van de kabelaars tot nu toe een absolute meerderheid had, bestond er min of meer een evenwicht tussen de grote kabelaars, waarvan UPC, Casema, @Home samen met Multikabel en CAIW-vertegenwoordigers en een voorzitter het bestuur vormen.

“We zijn een vereniging voor de bedrijven. We proberen dat te managen met een klein team. We zijn niet voor onszelf bezig maar hebben het doel een toegevoegde waarde te bieden voor de bedrijven. Dat doen we door met dat kleine team flexibel in te spelen op de wensen van onze leden. Dat blijven we doen, maar het is logisch dat we samen zullen nadenken over wat de nieuwe samenstelling van ons ledenbestand betekent voor de vereniging,” aldus directeur Rob van Esch van VECAI. Volgens Van Esch vindt er de komende tijd een discussie plaats over de rol en positionering van VECAI. Van Esch ziet zeker toegevoegde waardes voor de branche-organisatie en ziet de discussie met vertrouwen tegemoet. Thans is deze ingericht met een kantoor van 6 medewerkers; in het verleden was deze groter. VECAI vult thans in de kern drie rollen in: het zijn van een ‘uithangbord’ voor de hele kabelsector in de communicatie en politieke zin, het helpen van de kabelaars met rechtenorganisaties en radio/tv-zenders alsmede het organiseren van evenementen.

Gradus Vos, woordvoerder van het Zesko-kabelbedrijf Casema zegt dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over hoe de nieuwe kabelcombinatie tegenover de branche-organisatie aankijkt. UPC-woordvoerder Mark Zellenrath op zijn beurt zegt nog zeker een schone taak voor VECAI te zien weggelegd, ook al verkrijgt Zesko in abonnee-aantallen de meerderheid in kabel-land. Zellenrath wijst er daarbij ook op dat er nog enkele andere middelgrote en kleine kabelaars zijn zoals Cogas Kabel, CAIW en anderen. VECAI kan in de optiek van de UPC-zegsman dan ook blijvend haar rol kunnen blijven vervullen.

One thought on “VECAI: nadenken over toekomst”

  1. een nieuwe monopolist in wording. NMA wees op je hoede.
    Overheid geef de kabel vrij en maak de eigenaars netbeheerders zoals bij KPN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *