Directe intrekking licentie Digitenne van KPN dankzij Joop Wijn niet meer mogelijk

De intrekking van de digitale etherlicentie (DVB-T) van Digitenne Holding BV is sinds eind januari jl. niet meer mogelijk op basis van de beleidsregels waarop de licentie in 2001 was afgegeven. Dit komt door een ministerieel besluit van toenmalig minister Joop Wijn (CDA).
De redenatie van de voormalig demissionair minister in zijn laatste weken was dat “nu Digitenne binnenkort een landelijk dekkend netwerk zal hebben, er geen reden meer is om de beleidsregels vergunningverlening DVB-T in stand te houden en kunnen zij dus worden ingetrokken.” Voortaan gelden alleen algemene mededigingsregels voor de DVB-T licenties.

De praktijk is dat na een fel debat in de Tweede Kamer (met tegenstand van o.a. de voormalige, resp. huidige VVD en PvdA-regeringspartijen in het parlement) de toenmalige CDA/VVD/D66-regering (Balkenende II) toestond dat KPN vorig jaar uiteindelijk 90 % van Digitenne Holding BV in handen kreeg. De beleidsregel die Wijn in zijn kortstondige ministerschap van Economische Zaken introk, bepaalde dat de vergunning voor commercieel DVB-T gebruik kan worden ingetrokken indien een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, een aanbieder van een omroepnetwerk (kabelexploitant) of openbaar satellietnetwerk meer dan 30 % van Digitenne Holding BV zou bezitten.

In feite kon een minister daarmee de licentie van Digitenne Holding BV onherroepelijk intrekken, al dan niet met het gelijktijdig opnieuw uitgeven daarvan. Nu deze beleidsregel is ingetrokken, kan dat niet meer en kan PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk een eventueel ander DVB-T model niet introduceren. De licentie van Digitenne Holding BV – die is afgegeven door de toenmalige VVD/PvdA/D66-regering Paars II loopt tot aan 31 januari 2017. Voor de DVB-T licentie hoeft de KPN-dochter de eerste zeven jaar niet te betalen, waarbij ze daarna 15 % boven de omzet van 45 miljoen euro aan kosten is verschuldigd. Per 31 december aankomende vervalt overigens de plicht tot het uitzenden van televisie- en radioprogramma’s.

De intrekking betekent ook dat voor nieuwe uit te geven DVB-T frequenties Digitenne Holding BV, respectievelijk KPN, kabelaars of satellietexploitanten niet geweigerd kunnen worden. Er zijn naar verwachting binnenkort twee landelijke DVB-T licenties te vergeven, die KPN, resp. Digitenne Holding BV wenst te verkrijgen. PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk is sinds het aantreden van Balkenende IV verantwoordelijk voor dit beleid.

KPN-woordvoerder Bram Oudshoorn zegt blij te zijn met de intrekking van de oude regeling. Rob van Esch, directeur van kabelkoepelorganisatie VECAI zegt desgevraagd zich af te vragen wat hier nieuw aan is: “Voortdurend gebeuren dit soort dingen. Voortdurend veranderen de spelregels gedurende het spel ten gunste van KPN als het om DVB-T gaat. DVB-T is een beetje het ijzige dossier dat je met een vlammenwerper niet kan smelten, hoeveel kritiek en kamervragen er ook geweest is, het maakt niet uit,” aldus Van Esch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *