Maria van der Hoeven: geen rol kabinet bij werkgelegenheid @Home-medewerkers

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken ziet voor het kabinet geen rol weggelegd voor het zoeken naar vervangende werkgelegenheid bij een mogelijke grootschalige reoganisatie van kabelexploitant @Home in Maastricht. Als gevolg van de fusie en overname van @Home, Casema en Multikabel tot Zesko Holding ligt er een reorganisatieplan bij de ondernemingsraad die mogelijk verstrekkende gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Maastricht bij de kabelaar, waarbij een scenario voorligt waarin de nauwelijks nog werkgelegenheid in Zuid-Limburg voor de kabelaar zal blijven voortbestaan. SP-kamerlid Jan de Wit maakte zich daar zorgen over en stelde hierop kamervragen aan de uit Zuid-Limburg afkomstige bewindsvrouw die in Maastricht woont. Van der Hoeven stelt verder in haar beantwoording dat ‘de plannen van @Home nog niet duidelijk zijn’ en dat het ‘aan de ondernemingsraad en de vakbonden’ is om met de directie van @Home in gesprek te gaan zodra de plannen bekend zijn.┬á Daar voegt de Maastrichtse minister aan toe dat de ‘besluitvorming over de regionale vestiging van @Home uiteindelijk een zaak van het kabelbedrijf zelf is’. Toen Nutsbedrijven Maastricht werd verkocht aan Essent NV maakten de gemeente Maastricht en Essent NV afspraken over werkgelegenheid in Maastricht. Nu Essent NV het kabeldeel heeft verkocht aan @Home, zou @Home zich niet gebonden voelen aan die (nutsbedrijfbrede) afspraken van de gemeente Maastricht en Essent NV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *