Slam! FM: alleen Lex Harding blijft investeren; Harding sprak met Vereniging Veronica over ‘samenwerking’

Alleen Lex Harding is nog bereid te investeren in het radiostation Slam! FM. Vorig jaar had het radiostation zonder een financiele injectie van 680.000 euro medio november jl. surséance dan wel faillissement moeten aanvragen. Dit schreef directeur Jacqueline Bierhorst volgens de advocaat van Ruud Hendriks aan 2H Media BV. Marcel Dijkhuizen en Lex Harding – voor twee-derde eigenaar van 2H Media BV die tot dan toe volledig eigenaar was van Slam! FM BV, hebben dat bedrag middels aandelen-emissie op 23 november jl. gefinancierd middels hun eigen BV’s. Als gevolg daarvan heeft 2H Media BV nog 77 % van Slam! FM BV in bezit en Dijkhuizen en Harding tesamen 23 % direct in handen. Inmiddels is naast Hendriks ook Marcel Dijkhuizen niet meer bereid om investeringen te doen, waardoor alleen Harding overblijft als voorziener.

De directie van Slam! FM (Jacqueline Bierhorst) klopt op basis van prognoses elk kwartaal aan bij Lex Harding om het radiostation door te laten financieren, zo stelde de advocaat van Slam! FM, omdat de andere indirecte aandeelhouders hier niet (meer) toe bereid zijn. Dit gebeurt middels marktconforme converteerbare leningen. Het radiostation heeft haar prognoses om ‘break-even’ te draaien, bijgesteld naar 2008. Eerst was het de bedoeling dat dat dit jaar zou gebeuren. Dit komt volgens 2H Media BV’s advocaat door ‘tegenvallende resultaten’.

Dit jaar verwacht het radiostation 7 ton verlies te maken; vorig jaar was dat 2 miljoen euro. De verwachtte omzet van dit jaar is 3,5 miljoen euro. Bij 4,2 miljoen euro omzet begint het station winst te maken.

Dit alles bleek uit de rechtszitting van vanmorgen bij de Ondernemingskamer te Amsterdam. Daar werd een rechtszitting gehouden in verband met de rechtszaak die Ruud Hendriks (Ruud Media BV) had aangespannen tegen Slam! FM BV en 2H Media BV.

Tijdens de rechtszitting bleek ook dat Lex Harding volgens Hendriks gesproken had met Vereniging Veronica over een mogelijke verkoop (aan Vereniging Veronica) van het radiostation ter waarde van 12 miljoen euro. Hendriks meldt dit van Vereniging Veronica te hebben vernomen. Desgevraagd wil Jantien van Tol (directeur van het Vereniging Veronica-radiostation Kink FM) daar – mede namens Vereniging Veronica enkel met ‘geen commentaar’ op reageren. 2H Media BV bevestigde dat met een partij over ‘samenwerking’ is gesproken door Harding die dit op persoonlijke titel heeft gedaan en op vertrouwelijke basis.

Felle rechtszitting

De rechtszitting omvatte een felle woordenstrijd tussen de advocaten van resp. 2HMedia, Slam! FM en Ruud Media BV (Ruud Hendriks). Zoals DutchMedia eerder meldde ging het primair om de waardering van de aandelen 2H Media BV na de ’emissie’ opdat in november vorig jaar in de financieringsbehoefte van Slam! FM voldaan kon worden en de handelwijze door 2H Media BV en Slam! FM BV daaromtrent. Ook het kwijtschelden van een lening van 2,9 miljoen euro door 2H Media BV, betwist Ruud Hendriks, evenals de vaststellingsprocedure van de jaarrekening en het gevoerde beleid van de directie van Slam! FM (Jacqueline Bierhorst). Volgens Hendriks speelt deze ‘onder een hoedje’ met Harding waarbij ook communicatie niet eerlijk verloopt. De essentie van het betoog van Hendriks’ advocaat is dat deze heeft het idee dat twee van de drie aandeelhouders zich zo gedragen dat zij met uitsluiting van de ‘derde’ er direct beter van worden. Hendriks wil dan ook op een nette en correcte wijze behandeld worden.

2H Media BV en Slam! FM BV’s advocaten betoogden dat omdat Ruud Hendriks geen overeenstemming over een verkoop van zijn belang in 2H Media BV wist te verkrijgen met Lex Harding en Marcel Dijkhuizen en geen externe koper wist te vinden, deze uiteindelijk voor de rechter staat. Volgens 2H Media BV kiest Hendriks voor een ‘ramkoers’ waarbij ‘verwijten en dreigementen’ jegens personen bij 2H Media BV en Slam! FM BV zijn geuit en ‘weigerde Hendriks financieringsverplichtingen na te komen (die overigens betaald is). Volgens de advocaat is hierdoor de bereidheid om Ruud Hendriks uit te kopen afgenomen en profiteert in tegenstelling tot hetgeen Hendriks beweert, deze van de financieringsbereidheid van Harding. Zowel 2H Media BV als Slam! FM BV betoogden dat de directie van Slam! FM BV (Jacqueline Bierhorst) geen verwijten gemaakt konden worden. Alhoewel het bedrijf verlieslatend is en prognoses moesten worden bijgesteld, betoogde 2H Media BV’s advocaat dat het met radiostation – naar omstandigheden – ‘gewoon goed’ gaat, en meldt omzetstijgingen voor dit jaar. 2H Media BV betwist in een ingewikkeld betoog over waarderingen de gedane stellingen van Hendriks en stelt altijd correct (‘meer dan het wettelijke vereiste’) te hebben gehandeld inzake de aandeelhoudersrelatie. In de optiek van Slam! FM BV kan Ruud Hendriks middels zijn indirecte belang in het station (thans 25,6 %) zich niet direct bezig houden met de bedrijfsvoering van het radiostation en dient de zaak als niet-ontvankelijk te worden beschouwd, gezien de autonomie van Slam! FM BV en directeur Jacqueline Bierhorst. Wat betreft de financieringen melden Slam! FM BV en 2H Media dat al eerder is aangekondigd dat hier sprake van kan zijn, waardoor dit niet als ‘verrassing’ gezien zou kunnen worden. Nadien verklaarde directeur Jacqueline Bierhorst alle vertrouwen te hebben in een goede afloop van de zaak.

De rechter zal ‘binnenkort’ uitspraak doen in deze zaak waarin Ruud Hendriks geëist heeft dat naast een onafhankelijk onderzoek, een interim-manager (bij 2H Media BV) komt, er onafhankelijk onderzoek naar de waardering van Slam! FM komt.

(c) 2007 DutchMedia [zie ook rechtsboven]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *