Sociaal Plan Zesko Holding: opnieuw ledenraadpleging met actievraag; stemming nieuwe organisatie verziekt?

Vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben bekend gemaakt zonder ledenvergaderingen een derde versie van het sociaal plan voor Zesko Holding (@Home, Casema en Multikabel) in stemming te brengen bij haar leden. Zoals bekend zijn eerder versies met een ruime meerderheid verworpen. De derde versie omvat met name verduidelijkingen ten opzichte van de tweede versie, maar verder nauwelijks inhoudelijke verschillen. Versie 2.0 werd met circa tweederde van de stemmen van de leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak bij de betrokken bedrijven verworpen.

Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben bij een toelichting op het sociaal plan op de eigen websites verklaard dat ‘gegeven de sfeer op de ledenvergadering’ [..] ‘maar een conclusie mogelijk is: de stemming binnen de nieuw te vormen organisatie is op voorhand verziekt.’ De directie van Zesko Holding wil met alle andere vragen van de vakbonden niet ingaan. Volgens Abvakabo FNV heeft de directie van Zesko Holding het idee dat er telkens nieuwe eisen gesteld worden na het afwijzen van voorgelegde sociale plannen. Dit komt door een algeheel wantrouwen door het personeel in de directie van Zesko Holding. Zoals eerder gemeld door DutchMedia is het voor individuele werknemers bij het sociaal plan de enige mogelijkheid zich uberhaupt uit te spreken over het veranderingsproces bij de drie kabelaars die tot één organisatie zal moeten fuseren. Doordat veel medewerkers zich onzeker voelen over hun eigen positie gebruiken vakbondsleden (met name bij @Home) de mogelijkheid om hun negatief gevoel daarover te uiten door telkens het sociaal plan af te wijzen.

Zowel Abvakabo FNV als CNV Publieke Zaak achten een nieuwe ronden ledenvergaderingen ‘weinig zinvol’, omdat er ‘eigenlijk niets nieuws te melden is’, aldus de vakbonden. Volgens de bonden zijn bij een nieuwe negatieve uitspraak ‘collectieve acties dan nog de enige mogelijkheid om te proberen verbeteringen in het sociaal plan af te dwingen’. Vakbonden vragen nu ofwel een accoord op het sociaal plan ofwel een tegenstem met automatische actiebereidheidsverklaring. de stemming loopt daarbij tot 1 september aankomende. Dan zal moeten blijken of er bij @Home, Multikabel en Casema acties gevoerd zullen worden en/of de directie van Zesko Holding haar plannen met of zonder steun van de vakbonden kan doorvoeren.

Versie 3.0 van het sociaal plan is te vinden door hier op te klikken.

UPDATE (12 augustus):

De ondernemingsraden van @Home en Casema hebben aangekondigd het ‘integratie adviestraject’ met een maand op te schorten. Volgens de ondernemingsraden vloeit dit voort uit de beslissing van de Zesko Holding-directie om ‘het merendeel van de adviezen van de ondernemingsraden’ niet over te nemen en over te gaan tot de implementatie van de integratieplannen. Dit blijkt uit uitgelekte informatie die DutchMedia voorhanden heeft. De ondernemingsraad van Multikabel beraadt zich nog over de situatie. De ondernemingsraden wijzen er in de informatie op dat directies bij het afwijken van OR-adviezen een afkoelingsperiode van 30 dagen in acht behoort te nemen. Volgens de Casema en @Home-OR zou de directie in die periode gebruik moeten maken van overlegmomenten om alsnog uit de impasses te komen. Het conflict tussen de Ondernemingsraden en de Zesko Holding-directie heeft te maken met het afwijzen van de sociale plannen door de vakbondsleden. De maand stilte aan de zijde van de OR-en komt ongeveer overeen met de termijn waarop vakbondsleden zich op het derde sociaal plan kunnen uitspreken. Desgevraagd willen OR-woordvoerders geen commentaar geven op de situatie.

Peter Smit, woordvoerder voor de Zesko Holding-directie zegt desgevraagd dat de komende periode de directie zelf een toelichting over het nieuwe sociaal plan en de stand van zaken omtrent de integratie zal geven. Volgens Smit doet de directie er alles aan om mogelijk wantrouwen weg te nemen. De directie hoopt dat het derde sociaal plan wel aanvaard zal worden en wil niet vooruitlopen op een mogelijke afwijzing. Bij acceptatie zullen de integratieplannen spoedig daarna in werking treden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *