Agentschap Telecom: twee keer last onder dwangsom bij Slam! FM opgelegd

Agentschap Telecom heeft het commerciële radiostation Slam! FM twee dwangsommen  verbeurd vanwege het herhaaldelijk overtreden van de vergunningsvoorschriften inzake de clausering van de etherfrequenties en de hoeveelheid ‘hitmuziek’ op de zender. Een last onder dwangsom wil zeggen dat de dwangsom pas wordt verbeurd, en dus kan worden ingevorderd, bij een volgende overtreding. Die nieuwe overtredingen hebben plaats gevonden. Gevolg is dat de dwangsommen dus zijn verbeurd. Dit heeft het Agentschap Telecom DutchMedia laten weten. Eerder had het radiostation al een (door de rechter bevestigde) boete van 108.400 euro opgelegd gekregen. Tegen deze uitspraak is Slam! FM in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Doordat beroep bij het CBB is ingesteld tegen de oorspronkelijke boete is inning opgeschort. Tegen de last onder dwangsom die telkens één ton euro bedraagt, is Slam! FM ‘in verzet’ gegaan. Hierdoor wordt de werking hiervan opgeschort; eind september zal hierover bij de rechtbank een eerste zitting dienen. Woordvoerster Natasja Schipper van Agentschap Telecom zegt desgevraagd dat de toezichthouder de boetes en last onder dwangsom oplegt omdat het radiostation zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorschriften. Het is de verwachting dat voor het eind van het jaar het CBB een (onheroepelijke) uitspraak zal hebben gedaan in de hoofdzaak. Mocht Agentschap Telecom daarbij – net als bij de recher – in het gelijk worden gesteld, dan kunnen de boetes voor Slam! FM hoger worden. Volgens Schipper is de vergelijking met een automobilist die door rood rijd, en door blijft rijden (maar dat betwist) gerechtvaardigd.

Slam! FM reageert op de kwestie bij monde van directeur Jacqueline Bierhorst…
“Agentschap Telecom en Slam! FM verschillen al sinds enkele jaren van mening over het antwoord op de vraag hoe het begrip “hitmuziek” in relatie tot de vergunningvoorschriften van Slam! FM moet worden uitgelegd. Slam! FM heeft er alle vertrouwen in dat het CBB Slam! FM uiteindelijk in het gelijk stelt. Daarmee zullen de opgelegde boetes van tafel zijn. Anders dan het Agentschap Telecom beschouwt Slam! FM zich als een keurige automobilist die zich aan de verkeersregels houdt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *