Zesko Holding: accoord vakbonden en OndernemingsRaden

Zesko Holding, het fusiebedrijf waar Casema, @Home  en Multikabel onder vallen heeft een overeenkomst met de vakbonden getekend.
De Ondernemingsraden hebben een positief advies gegeven. Vorige week zijn de eerste zogeheten ‘plaatsingsbrieven’ verstuurd aan de werknemers die in eerste ronde bepaalt of medewerkers in het fusiebedrijf een nieuwe positie kunnen verkrijgen, of dat ze ‘door’ moeten voor een tweede ronde. Er zijn drie plaatsingsrondes waarbij medewerkers ook de aan hun aangeboden positie kunnen weigeren. Alhoewel de leden van Abvakabo FNV voor 52 % het derde sociaal plan wegstemden, heeft vakbond na een bijeenkomst met leden in Maastricht vorige week besloten toch te zullen tekenen. In de vestiging Maastricht heeft circa 90 % van de leden tegen het sociaal plan gestemd, omdat voor minstens 100 van de 200 medewerkers geen werk meer zal zijn in de provincie Limburg. Abvakabo FNV heeft het sociaal plan toch getekend omdat het weinig zinnig achte om alleen vanwege Maastricht in het hele bedrijf tot staking over te gaan, het enige middel dat nog restte na drie afgewezen sociale plannen. De leden van CNV Publieke Zaak en De Unie hadden het derde sociaal plan wel in meerderheid geaccepteerd. Abvakabo FNV zal haar leden trachten zo goed mogelijk waar nodig te begeleiden, aldus een medewerker van Abvakabo FNV. Volgens een betrokkene heerste bij de leden een grafstemming, waarbij met name de algemeen directeur Bernard Dijkhuizen die nota bene woonachtig is in Maastricht, het moest ontgelden. Deze zou in optiek van de Zuidlimburgse-medewerkers geen enkele rekening houden met hun gevoelens en onbetrouwbaar zijn door zaken steeds anders te interpreteren en vanuit een ivoren toren werken. Dijkhuizen zelf verklaart over het sociaal plan en het integratieplan dat het ‘voor de hand ligt’ dat deze te maken krijgt met ‘sterk verschillende opvattingen’, maar dat ‘alle betrokkenen elkaar hebben elkaar kunnen vinden, omdat het meer dan de moeite waard is om met elkaar onze nieuwe organisatie te gaan bouwen.’ In de optiek van Dijkhuizen heeft zijn directie ‘ingezet op goede dienstverlening aan onze klanten, een sociaal beleid naar onze medewerkers en gezonde ambitie als ondernemers.’

De verwachting is dat Zesko Holding omstreeks (het einde van) het eerste kwartaal een nieuwe naam zal verkrijgen waarbij de afzonderlijke merknamen Casema, @Home en Multikabel verdwijnen. Daarvoor zal het digitale aanbod worden gelijkgeschakeld. Ook is het de bedoeling dat begin volgend jaar op het industriegebied Lage Weide aan de noordrand van Utrecht op Atoomweg 100 het nieuwe centrale kantoor van Zesko Holding in bedrijf zal worden gesteld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *