Meerjarenbegroting NOS 2008: nieuwe visie publieke omroep, aandacht voor cultuur en pluriformiteit kernpunten

Onder de noemer Kompas gaat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) een nieuwe visie ontwikkelen op beleidsterreinen voor een nieuw concessiebeleidsplan. Dit blijkt uit de geopenbaarde Meerjarenbegroting 2008 van de NOS die DutchMedia heeft geanalyseerd. Het concessiebeleidsplan vormt de basis van de publieke uitzendlicentie die de NOS voor de periode 2010 tot 2015 als publieke landelijke omroep opnieuw wil verkrijgen. Kompas moet antwoorden geven op publieksfragmentatie, concurrentie en nieuwe mediaplatforms en verwachtingen van het publiek. Het is volgens de meerjarenbegroting 2008 een antwoord op kritiek van de Raad voor Cultuur met de vraag om een duidelijkere visie. Daarbij wil de NOS haar visie op kunst, expressie, opinie, debat, kennis, nieuws, cultuur en levensbeschouwing gaan omschrijven net als het merkenbeleid, het platformbeleid en het crossmediale themabeleid.

Van de 50 miljoen euro aan extra structurele subsidies die de NOS verkrijgt van de regering, zal de Raad van Bestuur van de NOS voor het komende jaar 20 miljoen euro aan versterking inzetten alsmede 1,9 miljoen aan televisiebudget ‘ombuigen’. Totaal gaat 3 miljoen euro van de 20 miljoen naar de radio; 15,25 miljoen euro naar televisie. 30 miljoen euro wordt ingezet om structurele tekorten te dekken die als gevolg van bezuinigingen met de reserves waren betaald de afgelopen jaren (21,7 miljoen voor televisie, 7,7 miljoen euro voor radio, 0,6 miljoen voor internet).

Van de nieuwe middelen gaat 10,9 miljoen euro naar de tak kunst en expressie, waaronder 7,3 miljoen euro voor drama. 1,68 miljoen euro wordt aan kunst en expressie op de radio gereserveerd (115.000 euro voor Radio 6, vier ton euro voor Radio 4, 130.000 euro voor 3FM) en 0,7 miljoen voor internet-kunst en expressie. Kennis & wetenschap op televisie kan op 1,1 miljoen euro aan extra budget rekenen, terwijl 1,6 miljoen euro aan extra tv-documentairebudget wordt toegekend. De zomerprogrammering krijgt 3,4 miljoen euro extra; bij de radio wordt 0,15 miljoen euro aan diversiteit toegekend voor NPS Lijn 5 op Radio 5 en 0,6 miljoen euro aan ‘programmavernieuwing’ (half miljoen euro voor Radio 1 en 100.000 euro voor de 3FM Awards en 3FM Serious Request) en nog eens 0,67 miljoen euro aan ‘herstel’ (voor de Radio 5 dagprogrammering 300.000 euro, 200.000 voor de Radio 5 themaweken en 170.000 euro voor Desmet Live omdat de HUMAN minder zendtijd krijgt).

Met de nieuwe middelen zal op televisie o.a. een nieuw ‘agenderend’ cultuurprogramma (Cultuurcoupé van de AVRO) en het KRO-programma de Leescoupé worden ontwikkeld alsmede nieuwe produkties over internationale kunstfestivals. Op de radio kunnen liveregistraties van concerten op Radio 3FM en Radio 4 worden versterkt alsmede een nieuwe muziekportal op internet voor Radio 4 worden ontwikkeld. Ook zal voor Cultura een nieuwe cultuurportal op internet worden geproduceerd. Op Radio 2 zal voor het eerst ‘De Vrienden van Amstel Live’ worden uitgezonden.

Volgens de NOS-Raad van Bestuur biedt het regeeraccoord ook broodnodige bestuurlijke rust in Hilversum, aangezien de regering geen grote wijzigingen in het publieke omroepstelsel door wil voeren. De Raad van Bestuur stelt in de meerjarenbegroting zich ‘te beraden’ over een ‘adequatere betrokken van omroepen bij beleidsontwikkeling’. Daarbij denkt het de NOS aan een ‘jaarlijkse uitwisseling tussen individuele omroepen en Raad van Bestuur over de vraag of en in welke mate omroepen voldoende mate wordt geboden voor de uitvoering van hun missie en vice versa’ alsmede ‘gezamenlijke beleidsontwikkeling’.

De NOS Raad van Bestuur gaat de komende tijd het thema pluriformiteit vorm geven. Daarmee wil de NOS ingaan op de kriitek die op de landelijke publieke omroepsector bestaat als het gaat om een mogelijk gebrek daaraan. HEt gaat volgens de meerjarenbegroting ‘niet alleen om de links-rechtsimesie, maar ook om de mate van pluriformiteit op andere assen zoals elitair-volks, Randstad-provincie, libertijns-behoudend’ e.d.

Kernpunt van de nieuwe begroting is dat het publieksbereik op de ‘hoofdplatforms’ (Radio 1 t/m 5 en Nederland 1, 2 en 3) ‘relevant’ moeten blijven en het algemene publieksbereik ‘zoveel mogelijk’ vastgehouden dient te worden ‘met behoud van de inhoudelijke doelstellingen’, aldus de begroting. Het totale budget van de NOS komt in 2008 uit op 788 miljoen euro, waarvan 708,6 van het ministerie van OCW afkomstig is. De omroepverenigingen zetten 44,7 miljoen euro in; 3,1 miljoen komt uit ongebonden reserves en 31,2 miljoen uit de ‘gebonden reserves’. In 2007 was het budget in totaal 725,4 miljoen euro. De onderverdeling voor radio en televisie is 561,3 miljoen euro aan televisie en 101,1 miljoen euro (inclusief 7,1 miljoen voor Radio 6 en FunX landelijk) voor radio (was 96,7). Voor de themakanalen televisie wordt 12,67 miljoen euro uitgetrokken (was 13,67 in 2007) door een verlaging van budgetten bij Omega (EO), Cultura (NPS), Opvoedendoejezo (KRO) en HilversumBest. Naast deze begroting vraagt de NOS 29,9 miljoen euro voor het toevoegen van het budget voor beheertaken (NOB) en de Stichting Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (Cobo) van het ministerie van OCW naar de NOS. NOS-RTV zal voor haar radio-activiteiten 14,98 miljoen euro verkrijgen; 90,735 miljoen voor haar televisie-activiteiten.

Diversiteitsbeleid op zowel televisie alsmede intern is voor het komende jaar als speerpunt gedefinieerd. Daarbij richt de publieke landelijke omroep zich vooral op Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilinianen, met vooral het speerpunt op jongeren in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op televisie zal een wekelijks magazine vanaf de Beverwijkse Bazar worden gemaakt vanaf het voorjaar van 2008 van de NPS, RVU, de Nederlandse Moslimomroep (NMO) samen met en Multiculturele Televisie Nederland (MTNL). Een personalityshow van de NPS met Ali Bouali is in ontwikkeling, de meiden van Halal krijgen een nieuw programma (NPS) alsmede een documentairereeks over Eurolines wordt ontwikkeld. Onder de naam MOES ontwikkeld de NPS een nieuwe multiculturele jongerenserie. Tenslotte werkte de NPS mee aan een grote internationale serie over de Islam als coproductie van acht landen in Europa. (c) DutchMedia

2 thoughts on “Meerjarenbegroting NOS 2008: nieuwe visie publieke omroep, aandacht voor cultuur en pluriformiteit kernpunten”

  1. Beste meneer de Jong,

    Hoe komt u aan deze cijfers? Ik ben namelijk bezig met mijn scriptie en heb ook de begroting nodig van de NOS.

    Met vriendelijke groet,

    Edo van der Goot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *