RTL, Talpa en Radio 538 plegen BV-overzet-manoevre: licentie-overzetprocedure te voorkomen

RTL Nederland, Radio 538 en Talpa Media Holding NV hebben eind september een BV-overzet-manoevre gepleegd waarmee een licentie-overzetprocedure is voorkomen. Eind september heeft de Vrije Radio Omroep Nederland BV (VRON BV onder Talpa Media Holding NV) welke voorheen de uitzendlicentie en FM- en AM-etherlicenties van Radio 538 in handen had, gesplitst. Daarbij is kortstondig eind september een nieuwe BV onder VRON BV gecreëerd met de naam Radio 538 Holding BV. Radio 538 Holding BV heeft daarbij de uitzendlicentie meegekregen. Per 1 oktober is Radio 538 Holding BV (met daaronder het eveneens nieuws Radio 538 BV) onderdeel geworden van RTL Nederland Holding BV, een nieuwe holding ten behoeve van de Nederlandse radio-activiteiten van RTL Nederland. VRON BV is onderdeel gebleven van Talpa Media Holding NV.

Dankzij deze manoevre hoefde – ondanks dat materieel in korte tijd de inboedel van Radio 538 inclusief uitzendlicentie van BV is gewisseld – geen licentie-overzet procedure bij Agentschap Telecom te doorlopen. Een aantal andere – vooral regionale – commerciële radiozenders die hun licentie om uiteenlopende redenen lieten overzetten, dienden wèl een gecompliceerde en lang durende procedure tot licentie-overzetting te doorlopen. Volgens Agentschap Telecom is hiermee alles volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek en de Telecommunicatiewet verlopen. Praktisch kon Radio 538 per 1 oktober jl. dankzij deze geslaagde manoevre als het ware ‘opnieuw’ (met een schone lei) beginnen onder de hoede van RTL met de nieuwe besloten vennootschappen Radio 538 Holding BV en Radio 538 BV. Op Radio 538 BV is een nieuwe uitzendlicentie afgegeven door het Commissariaat voor de Media, terwijl de uitzendlicentie van VRON BV is ingetrokken. Oude lopende zaken van VRON BV blijven onder verantwoordelijkheid van Talpa Media Holding NV vallen, waardoor mogelijke lasten uit het verleden niet noodzakelijkerwijs op conto van RTL Nederland komen te staan. Gemiddeld dient voor de kavels FM-A6 en AM-C6 7,9 miljoen euro op jaarbasis te worden overgemaakt aan Agentschap Telecom (inclusief eenmalige bedragen). De in 2003 afgegeven uitzendlicenties in de ether zijn geldig tot 1 september 2011.

3 thoughts on “RTL, Talpa en Radio 538 plegen BV-overzet-manoevre: licentie-overzetprocedure te voorkomen”

  1. Mark: lancering voorzien voor zaterdag 17 november. Is een samenwerking met Arab Media Group. Vermoedelijk niet te ontvangen in Westelijk Europa aangezien een midden-oostbeam op de Nilesat101 (7 graden West) wordt gebruikt op de uitgezonden frequentie (11977 V)

    Zie http://www.mtva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *