PvdA, GroenLinks, VVD, SP en Haagsche Stadspartij redden ‘lokale’ FunX-vensters

De Haagsche afdelingen van de PvdA, GroenLinks, VVD, SP en de Haagsche Stadspartij hebben vorige week dankzij een wijzigingsvoorstel (amendement) op de begroting van de gemeente Den Haag de lokale vensters van FunX voor het jaar 2008 gered. De vijf jour oude radiozender die in totaal een omzet (2006) draait van circa 4,2 miljoen euro is vanwege de constructie met de Stichting G4 Radio (‘moeder’ van FunX BV) en betrokkenheid van de vier gemeenten en hun lokale publieke omroepen – waaraan de etherfrequenties gekoppeld zijn – afhankelijk van de bereidheid tot deelname van de gemeente Den Haag, alsmede Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Een woordvoerster van wethouder Robin Baldewsingh (PvdA) zegt desgevraagd dat de ‘afspraak’ blijft staan dat de gemeente Den Haag stopt met de financiering, omdat er landelijke financiering moet komen. “We beschouwen FunX niet als lokale zender. Ze zeggen zelf landelijk te willen groeien. We wachten op overleg met het ministerie van OCW met de andere gemeenten om te bezien hoe de financiering van 2009 zal lopen en een defintitieve lanelijke regeling getroffen kan worden. We lopen nu weer in de pas met Amsterdam, Utrecht en Rotterdam,” aldus een woordvoerster van de wethouder. Vlak voor de zomer nam de gemeenteraad van Den Haag unaniem een medianotitie aan waarin staat dat overgegaan zou worden naar een landelijke financiering en onderzocht wordt hoe en onder welke ‘condities FunX kan worden opgenomen in het landelijke publieke bestel’. Volgens de woordvoerster geldt dit beleidsuitgangspunt onverkort. Doordat de discussie over de toekomst van FunX komend jaar haar gestalte moet krijgen, wil Den Haag deze nu gezamenlijk voeren en niet nu al de subsidie staken. Aldus krijgt FunX 150.000 euro extra, boven hetgeen de gemeente Den Haag begroot had, en aldus in totaal 200.000 euro in 2008.

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is voor 1,7 miljoen euro in haar begroting van 2008 de grootste subsidiegever voor FunX. Alhoewel een deel daarvan voor (landelijke) kabeldistributie besteed wordt, is deze hoeveelheid geld samen met de (landelijke) middelen van het ministerie van OCW (860.000 euro) beduidend hoger dan hetgeen de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam betalen (944.000 euro). Toen FunX begon vijf jaar geleden betaalde de NOS – die de financiering voor de landelijke editie pleegt – nog niets, aangezien het toen geen partner was van FunX.

Willem Stegeman, directeur van FunX, is blij met de beslissing van de Haagsche gemeenteraad en het Haagsche College van B&W (die het amendament overnam). “Ik hoop dat bestuurlijke partners op tijd in overleg met elkaar gaan, zodat we het ritueel van het laatste moment niet hoeven meemaken,” aldus Stegeman. De subsidiestromen van de vier grote Randstad-gemeenten en het ministerie van OCW houden op 1 januari 2009 op, aangezien twee jaar geleden een verlengd convenant was gesloten om in de tussentijd een oplossing te vinden voor structurele financiering. In Amsterdam wordt de financiering van FunX overigens niet gedaan via de mediabegroting, maar ‘incidenteel’ via de preventieve jeugdbeleidspost ‘Kinderen Eerst’, waarbij ook de gemeente Amsterdam zich de vraag stelt ‘hoe’ FunX na 2008 kan doorgaan, en in haar meerjarenperspectief vooralsnog geen bedrag heeft ingeboekt voor FunX.

“Het maakt mij niet uit waar de middelen vandaan komen, binnen een overheid maakt me dat niet uit. Maar het moet niet zo zijn dat als gevolg van discussies waar de rekening te leggen, wij er de dupe van worden”, aldus Stegeman. De huidige constructie van FunX bepaalt dat de FM-ethervergunningen van de radiozender op naam staan van de vier lokale publieke omroepen en alleen door de FunX-organisatie (cq. Stichting G4 Radio/FunX BV) gebruikt mogen worden indien de vier gemeenten daar een geldelijke bijdrage aan koppelen. Het ministerie van OCW legt daarbij ook een bedrag op toe. Stichting G4 Radio en dochter FunX BV zijn aldus formeel neventaakactiviteiten van de vier publieke lokale omroepen in de vier grote Randstadsteden. “Als één van de vier gemeenten zich terugtrekt, zou dat domino-effecten voor FunX kunnen oplveren,” aldus de algemeen directeur. Dan was de etherfrequentie in Den Haag op 1 april 2008 ‘uit’ gegaan. Dit is nu voorkomen.

Stegeman verzet zich met klem tegen het beeld alsof FunX een landelijke zender zou zijn. “We zijn een lokaal mediaplatform,” aldus Stegeman. FunX zendt echter één landelijk signaal uit via een syndication-systeem, waarbij de muziek telkens gelijk is en vier uur per dag aan lokaal gepresenteerde content wordt uitgezonden. “Wij willen dit systeem het liefst doorzetten van de 30 grootste steden van Nederland (G30). Komend jaar verwacht FunX minimaal 4,6 miljoen euro aan omzet te zullen draaien.

Vooralsnog geen aandacht aan Oost-europese nieuwkomers

FunX besteedt vooralsnog geen aandacht aan Oost-europese nieuwkomers die de grootst groeiende groep allochtonen vormen. “Het is wel iets waar we over nadenken”, aldus Willem Stegeman die daarbij aanvult het moeilijk te vinden dit te combineren met de huidige vorm van FunX. “We besteden ook weinig aandacht aan Chineze invloeden,” aldus Stegeman die aangeeft dat het moeilijk is deze groepen te bedienen vanuit de muziekmix van R&B, hiphop, latin, soul, reggae en mixpop die het radiostation nu brengt. Rock- en dance-muziek is geen onderdeel van de muziekmix die het radiostation wil bieden, terwijl deze bepaalde groepen jongeren bepaalde groepen oost-europese jongeren vooral aanspreken. De missie van Funx is volgens eigen zeggen het “bedienen van stadsjongeren met professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend multicultureel ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer die de jongeren aanspreekt.” De praktijk is dat FunX vooral stadsjongeren bedient in de vier grote steden en met name die met een Turkse, Marrokaanse/Noord-Afrikaanse/Arabische, Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse (deels Latijns Amerikaanse) achtergrond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *