Surceance van betaling Liberty TV Nederland: ‘financiers niet eens over aanpak 2008’, mogelijk doorstart

Digital Traveller BV, de besloten vennootschap die verantwoordelijk is voor de uitzendingen van de reishomeshopzender Liberty TV Nederland zal vandaag surceance van betaling aanvragen. Dit is een voorportaal voor een faillisement. Directeur en aandeelhouder Jacob Verschuur zegt desgevraagd tegen DutchMedia dat de reden hiervoor is dat ‘financiers het niet eens zijn over de aanpak van 2008’ en daartoe het niet eens zijn geworden over de financiering. Volgens Verschuur zit er niets anders op dan uitstel van betaling aan te vragen. De directeur die de zender met veel enthousiasme lanceerde begin april, is ervan overtuigd dat de zender een doorstart zal kunnen maken. Getracht wordt de activiteiten door te laten draaien, na de surceance-aanvraag maar de directeur zegt dat dat niet meer in zijn handen ligt. De Zeven Eycken NV (een deelnemnig van Concentra) is samen met Verschuuren eigenaar van de zender waarin ook de Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC) participeert. Volgens Verschuur ligt het aan de ‘financiers’, die niet noodzakelijkerwijs aandeelhouder zijn. Wie deze financiers exact zijn, wil Verschuur niet prijsgeven. Wel is duidelijk dat de aandeelhouders de financieringsvraag niet inwilligen.

Liberty TV is thans te zien via o.a. het digitale aanbod van @Home en UPC. Per 9 januari zou de zender ook via Casema en Multikabel (als onderdeel van de Zesko-harmonisatie) worden aangeboden. Of dit doorgaat, is onduidelijk. Een doorstart is afhankelijk van de houding van de kabelaars. Een woordvoerder van UPC zegt desgevraagd in gesprek te zijn met Liberty TV over ‘de verschillende opties die open staan’. Zesko-kabelaar @Home stelt nog ‘geen nieuws’ te melden te hebben hierover. Digital Traveller BV gebruikt de naam Liberty TV in licentie. Liberty TV in Vlaanderen en Frankrijk/Luxemburg/Franstalig Belgie staan volstrekt los van de Nederlandse operaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *