Commissariaat voor de Media onderzoekt mogelijkheid intrekking uitzendlicentie LiveShop

Het Commissariaat voor de Media onderzoekt de situatie van de homeshopzender LiveShop. LiveShop BV is deze week failliet verklaard door de rechtbank Lelystad. Volgens voorzitter Inge Brakman is bij een faillissement het veelal zo dat dat leidt tot intrekking van de uitzendlicentie. In het geval van LiveShop zegt Brakman dat er goed juridisch naar de situatie gekeken dient te worden en bekeken te worden wat hun positie is, voordat eventueel een beslissing wordt genomen over een intrekking van de uitzendlicentie.

Liberty Global’s ChelloMedia maakte eerder bekend dat LiveShop BV met steun van ChelloMedia het uitgesproken faillissement aan zal vechten bij de rechter met het ‘oog op continuering van haar business’. Het aanvechten van het faillissement kan in casu alleen bij het gerechtshof. Meestal duurt het – volgens ingewijden – circa 4 weken voordat deze uitspraak doet en het faillisement opheft. Naar verluid tracht LiveShop ondertussen – met steun van ChelloMedia – samen met de curator een snelle oplossing te vinden voor de failliete situatie. Uitzendingen gaan ondertussen door, met steun van de kabelexploitanten die het recht hebben de doorgifte te staken maar daar geen gebruik van maken. Aanvrager van het faillissement van LiveShop BV zijn (dochters van) het eveneens failliet verklaarde Tel Sell BV. Tel Sell BV op haar beurt is door o.a. aanvragen van UPC Nederland, een dochter van Liberty Global, en de Belastingdienst failliet verklaard. UPC Nederland vroeg het faillissement aan omdat Tel Sell oude rekeningen die ze had openstaan bij UPC Nederland niet betaalde. Deze dateren nog van de situatie waarin Tel Sell een eigen zender had. Tel Sell BV heeft 20 % van LiveShop in handen, Liberty Global’s Chellomedia 80 %. Kabelaars blijven LiveShop doorgeven in afwachting van wat het bedrijf uiteindelijk zal doen.

Een intrekking van de uitzendlicentie – als gevolg van het faillisement – zou in één klap een einde betekenen aan de homeshopzender, waarmee een analoog kabelkanaal met een goede kabeldekking vrij zou komen. Opvallend is overigens dat het failliete LiveShop naast de eigen uitzendingen doorgaat met de uitzendingen van het eveneens failliete Tel Sell. De Consumentenbond adviseert consumenten voorzichtig te zijn en in de huidige situatie in feite geen aankopen te doen bij noch Tel Sell, noch LiveShop. Consumenten hebben thans – gezien de failliete staat van de bedrijven – geen enkele rechtszekerheid.

2 thoughts on “Commissariaat voor de Media onderzoekt mogelijkheid intrekking uitzendlicentie LiveShop”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *