Column: einde zoek bij misbruik eigen medium door directies tv-zenders

COLUMN

Gisteravond heeft de heer Fons van Westerloo als algemeen directeur van RTL Nederland een aantal mededelingen gedaan via de ‘eigen’ zender RTL 4 (het programma RTL Boulevard). Hierbij enkele citaten daaruit:

“Ik zag net dat glas wijn. Ik had nog wel een paar mensen waar ik ook wel een glas wijn in het gezicht zou willen gooien het afgelopen weekend. Nou kijk het Algemeen Dagblad en een zekere (naam journalist) die heeft een artikel gepubliceerd en ik zit 40 jaar in het vak en heb best wel wat meegemaakt natuurlijk. Maar een artikel waar echt 99,9 % niet van klopt heb ik echt nog nooit meegemaakt” […]
“[naam maker TVFormats/directielid Mindshare], ook een van mijn vijanden”[..]
Hoelang zijn wij dan directeurloos bij RTL? (Albert Verlinde)[..]
“We hebben een paar hele goede programmadirecteuren. Remko van Westerloo om er één te noemen, Erland Galjaard…”[..]
En die nemen het werk zover over? (Albert Verlinde) “Die doen het al!”
[…]
En komt [naam voormalig programmadirecteur], want daar was sprake van in de krant ook in jouw AD, jouw vrienden? (Albert Verlinde)
“Ik denk eerlijk gezegd in nog geen 100 jaar. Dat is ook een van de fouten die gemaakt wordt. Want ik weet hoe de grote baas van RTL daar over denkt. Sluit dat maar rustig uit.”

Deze stellingnames zijn feitelijk een openbare aanval op de (journalistieke) integriteit van de betrokken krant en journalist. Ook de voormalig programmadirecteur en het directielid van Mindshare zijn openlijk in diskrediet gebracht door de algemeen directeur van het grootste commerciele tv-zenderbedrijf van Nederland.

Zoals bekend heeft RTL Nederland in 2004 in opdracht van de heer A.M. van Westerloo opdrachtgevers van DutchMedia onder druk gezet met kennelijk als doel dat DutchMedia geen (betaalde) journalistieke werkzaamheden meer zou kunnen verrichten, opdat niet langer kritische artikelen gelezen hoefden te worden over RTL Nederland in bepaalde publicaties. RTL Nederland was in 2004 en is in 2008 de meest dominante commerciele televisie-onderneming van Nederland.

In de optiek van DutchMedia heeft de heer A.M. van Westerloo gisteravond ernstig misbruik gemaakt van zijn machtspositie als algemeen directeur door zendtijd te gebruiken via de best bekeken commerciele tv-zender waar hij algemeen directeur van is om zijn verhaal te doen. Des te kwalijker is dat hij tegelijkertijd een harde aanval deed op een voormalig programmadirecteur, mensen die kritiek hebben geuit op Van Westerloo alsmede een journalist zonder dat deze zich konden verweren.

In Nederland is dit in de moderne commerciële televisie-omgeving sinds 1989 nog niet of nauwelijks voorgekomen. Opvallend is dat Van Westerloo – voor zover bekend – geen formele wegen bewandeld heeft om eventueel zijn gelijk te halen mochten onjuistheden aan de zijde van het Algemeen Dagblad zijn opgetreden in hun artikelen. Ondertussen maakt hij de betrokken journalist en het Algemeen Dagblad openlijk zwart, zowel op televisie als in interviews.

Door dit te doen, maar vooral door na te laten de formele (rechterlijke) wegen te bewandelen waaronder een rectificatie-eis op voorhand, en misbruik te maken van zijn machtspositie, toont Van Westerloo aan als persoon incapabel te zijn om te gaan met mediamacht. Democratie brengt met zich mee dat dit soort situaties niet behoren voor te komen. Alhoewel deze handelwijze helaas gemeengoed is in Italie, is daar het verschil dat degene die doet, eigenaar is van de zenders en de grootste politieke partij leidt. Dat is overigens minstens net zo ernstig, zij het dat Van Westerloo in Nederland deze zeggenschappen niet in handen heeft. Anderen die geen controle hebben over een massamedium (99,9 % van de Nederlanders), kunnen als ze dat willen nooit het massamedium zo inzetten om eenzijdig hun verhaal te doen jegens een ander. Het is een soort populistisch eigen-rechter spelen via de eigen zenders. Het toont het gevaar van  gebrek aan regelgeving aangaande media en mediamacht in Nederland aan. Indien elke persoon met mediamacht dat zou doen, zou het einde zoek zijn.

Curieus is dat de Luxemburgse mediawet stelt dat uitzendingen van in Luxemburg gelicenceerde zenders op geen enkele wijze mogen aandringen op haat jegens ras, sexe, religie, nationaliteit, maar ook jegens iemands opinie. Er valt iets voor te zeggen dat met de uitspraken van Van Westerloo dit op de eigen zender – getuige zijn haatdragende – uitspraken heeft gedaan aangaande de opinies over zijn persoon van de door hem genoemde personen. Daarmee overtreedt Van Westerloo de door hem geliefde Luxemburgse mediawet, maar weet zich onmiddelijk gered, aangezien Luxemburg geen feitelijke sanctieprocedures kent, anders dan een waarschuwing of intrekking van de uitzendlicentie, iets datin de praktijk nooit gebeurt.

Van Westerloo is in zijn vrije tijd bestuurslid van de Media Academie en lid van de adviesraad van Entertainment Studies Hogeschool in Holland, maar laat hier alle steken vallen als het gaat om zijn voorbeeldfunctie voor een nieuwe generatie mediamensen die al dan niet genoemde opleidingen volgen.

David de Jong,
DutchMedia.

PS> Dit artikel is geen journalistiek artikel, maar een column.

One thought on “Column: einde zoek bij misbruik eigen medium door directies tv-zenders”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *