De leugen regeert in de kabelsector

COLUMN – De kabelsector heeft zich tijdens de door Broadcast Press Hilversum georganiseerde Media Distributie Dag vooral geprofileerd en gepresenteerd als een sector vol met fabeltjes, halve waarheden, selectieve vergeetachtigheid, misleiding maar bovenal het brengen van leugens, resp. onwaarheden. Oftewel het heeft zich van zijn slechtste kant laten zien als ware speler met aanmerkelijke marktmacht die daar ook misbruik van maakt!

Rob van Esch mocht tijdens het symposium in Scheveningen (Den Haag) namens de gezamenlijke kabelsector als directeur van branchevereniging NLKabel, met name voor Zesko Holding en UPC Nederland de rappresentant op het podium zijn van de kabelsector. Directie/bestuursleden van Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel per 16 mei Ziggo geheten) en UPC Nederland schitterden door afwezigheid. Wel was Zesko-lobbyist Gerard Lieverse nadrukkelijk in de zaal aanwezig om het aanwezige mediavolk de nodige zand in de ogen te strooien in het kader van een blijkbaar ingezet beleid tot bewuste misleiding ter meerdere glorie van de eigen werkwijzen en omzetten.

Vol=Vol?

Zo claimden Van Esch en Lieverse dat hun kabelcapaciteit vol is. En aldus kreeg een iniatief als Slam! TV die bij monde van Jacqueline Bierhorst verklaarde kabeltoegang te hebben gezocht, met het argument, ‘sorry, vol!’ het nakijken bij zowel Zesko Holding als UPC. Ook Jur Bron, initiator van BravaHDTV en TV Oranje claimde de nodige problemen te kennen omtrent kabeltoegang. Sinds het bestaan van de kabelsector wordt het argument van ‘vol’ gebruikt. Toch is de kabel minder ‘vol’ dan die lijkt. Lieverse verzwijgt bijvoorbeeld dat zijn bedrijf inmiddels al bijna een maand analoog letterlijk een kanaal op zwart houdt in nagenoeg het hele Zesko-gebied, waar voorheen LiveShop op uitzond. Ook verzwijgt Lieverse doodleuk dat de digitale capaciteit van LiveShop en een ander ter ziele gegaan kanaal, Liberty TV feitelijk niet is ingevuld. Zo kan iedereen makkelijk roepen dat de capaciteit VOL is. Uiteraard zit de kabel aan een maximum, maar zowel technisch als commercieel is het vooral een beleidsvraagstuk hoe hiermee wordt omgegaan.

Een nieuwe definitie voor het begrip ‘open’

De zeer handig in het opkomen voor de kabelbelangen ingehuurde Van Esch betoogde in de ochtend dat de kabel een open infrastructuur is. Hoe open kan een infrastructuur zijn? De Dikke Van Dale zou moeten worden herschreven als Van Esch het heeft over ‘open’. UPC en Zesko Holding gebruiken gesloten digitale tv-netwerken. Waar bij Zesko Holding thans voor de ontvangst van het digitale standaardpakket de tv-zenders (onnodig) gecodeerd worden, geldt het principe: Geen smartcard? Geen ontvangst, ook al betaalt de klant daarvoor via het standaardabonnement. Is dat de openheid die de kabelsector voorstaat? Bovendien worden de voorwaarden en specificaties van de digitale ontvangers volledig door de operators gedicteerd (in het kader van ‘het moet wel goed werken op ons netwerk’), evenals de standaard EPG-volgorde (weinigen weten een eigen EPG-volgorde in te stellen die bovendien veelal steeds opnieuw bij wijzigingen moet worden ingevoerd). Ook de toegang voor tv-zenders tot de digitale kabelpakketten wordt via een weinig transparant onnavolgbaar (gesloten) systeem (of het moeten de economische belangen zijn?) geregeld. Welkom in de ‘open’ wereld van de UPC’s en Zesko’s van deze wereld die Van Esch voorstaat! Van Esch die schroomt er overigens niet voor om in zijn ‘open’ wereld openlijk personen zowat te demoniseren door zich bij de voorzitter van de ondersteuningsorganisatie van programmaraden, Kabelraden.nl af te vragen waarom hij eigenlijk aanwezig is en wie hij eigenlijk dan wel niet vertegenwoordigt. Ja, de heer Van Esch vindt dat programmaraden per direct zouden moeten worden opgedoekt, maar om op dat niveau te discusseren namens UPC en Zesko Holding met de opgebrachte kabelabonnementsgelden….?

De betaalde ‘gratis’ wereld van Lieverse

Lieverse claimde dat via de kabel er echt niet meer hoeft te worden betaald voor ontvangst dan het analoge standaardabonnement. Blijkbaar opnieuw plotsklaps vergeetachtigheid die bij Lieverse optrad, aangezien voor 2,1 miljoen abonnees in Nederland bij UPC alleen bij meerbetaling (normaal gesproken 3,99 euro per maand) het digitale kabeltelevisieproduct als standaardpakket beschikbaar is, jawel dan wel inclusief de huur van een digitale ontvanger.

Digitale basisbijdrage? Die bestaat niet! O, toch wel (voor de smartcard….)!

Lieverse hield de zaal aan het einde van de middag helemaal voor de gek, door te ontkennen dat er bij zijn bedrijf Zesko een digitale basisbijdrage komt. Digitale basisbijdrage? Die bestaat niet en komt er niet! Dat Lieverse oog-in-oog met een vertegenwoordiging van Tweede Kamerleden liever de feiten wilde verdraaien bleek later in de wandelgang toen desgevraagd Lieverse moest bevestigen dat er wel degelijk een digitale basisbijdrage zal komen, maar die is voor de smartcard zo voegde hij er fijntjes aan toe. De afgelopen 9 jaar heeft noch, Casema, noch @Home geld gevraagd voor het gebruik, let wel het gebruik van een smartcard voor een pakket wat een klant al afneemt en waarvoor in veel gevallen ook betaald is voor het verkrijgen van de smartcard. Alsof je bij Albert Heijn na het boodschappen doen, ook nog apart een extra bijdrage moet betalen voor het ‘mogen’ afrekenen bij de cassière afhankelijk van de hoeveelheid boodschappen. Zij moet immers ook haar geld verdienen, en de kassa’s moeten ook onderhouden worden, nietwaar?! En zonder bij de kassa te komen, kom je de winkel niet uit. Zonder digitale basisbijdrage geen gebruik van de eerder betaalde smartcard en aldus geen ontvangst van de digitale zenders. In het eerste jaar zal de digitale basisbijdrage 15 euro bedragen voor de eerste smartcard en 10 euro voor de tweede; ongetwijfeld de komende jaren vervolgens duurder wordend. Het geld moet geincasseerd worden voor eigenaren Warburg Pincus en Cinven.

Kabel zit niet in content…echt niet? (voetbal, video-on-demand, Chellomedia, Film1Sport1…)

Mooi werd het vervolgens ook toen Lieverse opkwam en glashard ontkende dat kabelbedrijven in content zitten. Nu weten we zeker dat er twee Pinokkio’s in de zaal aanwezig waren!

Zesko Holding had dus toch niet (samen met Canal Digitaal middels Footbal4all) geboden op de voetbalrechten? En Zesko Holding is dus toch niet bezig met het optuigen van een eigen video-on-demand dienst? Ow, toch wel moest Lieverse erkennen tegenover Eric Eljon van SBS Broadcasting BV die graag met haar video-on-demand dienst Maxdome op de kabel wil. En toen werd het een openbare mislukte onderhandeling. Want Lieverse doet dat toch liever zelf en sluit dan anderen uit. Hij erkende ineens de tv-bedrijven dan wat minder nodig te hebben, zoals hij dat definieerde, en bleef volharden dat Zesko niet in content zit. Dit is dus de open houding van de kabelsector!

En ach, de selectieve werkelijkheid van Van Esch en Lieverse, maakte ook dat ze even ‘vergeten’ waren dat UPC onderdeel is van Liberty Global. En is die niet via ChelloMedia eigenaar van Film1, Sport1, maar ook themazenders als Extreme Sports, WeerKanaal (51 %) of Zone Reality. Op zich niets mis mee, maar wel zo eerlijk om daar transparant over te zijn!

Niemand wilde ooit als derde partij internet via de kabel….of toch wel?

Ook mooi was de opmerking van Van Esch die claimde dat er helemaal niemand, niemand, niemand ooit internet als derde partij wilde aanbieden via de kabel. Wellicht laat Van Esch’ geheugen hem in de steek, maar er zijn toch echt praktijkvoorbeelden waar bijvoorbeeld Casema XS4all van de kabel heeft verjaagd en waar Cubic Circle recentelijk nog na overname van CAI Brunssum door Zesko in feite nog voor de overname van de kabel werd gejaagd. Ook andere voorbeelden bestaan ongetwijfeld. Hoezo niemand, niemand, niemand?!

De monopoliepolitie laat aanmerkelijke marktmacht toe…voor innovaties….of is het toch voor overnamefinanciering?

In een ander deel bleek ineens dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de kabelsector de kans wil geven te innoveren en daarom de tarieven hoog liet zijn; om tegelijkertijd ook de kans te geven dat daarmee andere concurrenten lager in te stappen. Dat in feite nog steeds ruim 80 % te veel betaalt dat zij dan maar zo. Maar de werkelijkheid ligt hier ook weerbarstiger en werd door de aanwezige types als Van Esch en Lieverse vakkundig verzwegen. Want het zijn toch vooral de kabelklanten die overname-op-overname moeten financieren terwijl de Carlyles, de Warburg Pincussen en Liberty Global’s uiteindelijk de lachende derde zijn. En dan klaagt Van Esch eeuwig over een te veel aan regelgeving in zijn optiek, er altijd fijntjes bij vermeldend dat een KPN-telefonie aansluiting nog altijd 18 euro per maand kost. Daarmee is men echter altijd telefonisch bereikbaar met full duplex tweewegcommunicatie, niet onderbroken door reclame, met een telefoongidsvermelding en KPN’s regelgeving is dan ook nog veel strenger dan die van de kabelaars….. Oftewel het is appels met peren vergelijken: een kabeltelevisieaansluiting met een telefonie-aansluiting!

Maar de topman van Liberty Global noemde een aantal maanden geleden de regelgeving in Europa beduidend minder dan in de Verenigde Staten, waardoor hier meer groeimarkt is. En zoals bekend is Nederland voor Liberty Global met UPC één van de belangrijkste markten voor Liberty Global. Ook hier een selectieve misleidende werkelijkheid uit de mond van de kabellobbyist!

Het zou de kabelsector sieren eens te stoppen met de misleidende propagandapraat en de propagandaplaat die ze steeds maar weer weet af te draaien. Opvallend was de stilte vanuit UPC Nederland. Duidelijk is wel dat als UPC zelf tegenwoordig het woord neemt zoals bijvoorbeeld bij monde van algemeen directeur Diederik Karsten, deze – vergeleken met jaren geleden – een stuk genuanceerder naar buiten komt. Maar ook de voorzitter van NLkabel, de altijd sympathieke Aart Verbree van de veel opener kabelexploitant CAIW, is een lichtend voorbeeld in de kabelbranche.

Het zou handig zijn als de kabelsector de moed heeft om eerlijk te zijn zonder langer de feiten te verdraaien, selectieve werkelijkheden te presenteren, selectieve vergeetachtigheid te demonstreren, als het te ‘heet’ wordt te melden dat het ‘complex’ en ‘ingewikkeld’ is, maar gewoon te vertellen waar het op staat. De tijden van de voormalig minister van informatie van Iraq, Mohammed Said al-Sahaf, zijn voorbij!

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

6 thoughts on “De leugen regeert in de kabelsector”

 1. David, prima verwoord. Als ik het zo lees dan had Gerard Lieverse waarschijnlijk de missie om de toehoorders eens te laten zien wat de nieuwe kernwaarde “oprechtheid” van Zesko/Ziggo nu precies inhoudt.

  Bij Zesko is de kabel nog niet vol. Die flauwekul horen we nu al jaren, maar bijvoorbeeld op het netwerk van Casema/Multikabel is er momenteel nog plek voor zo’n 25 Transport Streams en dan is er al rekening gehouden met de nieuwe Video On Demand Transport Streams. Verder is er aangegeven dat er dit jaar een aantal analoge kanalen worden samengevoegd om plaats te maken voor nog een digitale TV Transport Stream en is er aan de kabel programma raden doorgegeven dat er nog eens 3 analoge TV kanalen gaan verdwijnen voor digitale TV Transport Streams. Mijns inziens allemaal niet nodig gegeven de ruimte voor 25 Transport Streams die ze nu al hebben. De kabel zit nog lang niet aan het maximum, maar dat sprookje willen de Zesko kabelbedrijven wel graag naar buiten brengen.

  Er zijn in Nederland meerdere vooral kleinere kabelbedrijven die allemaal in staat zijn om een zeer uitgebreid digitaal basis pakket ongecodeerd op de kabel te zetten zodat de klant geen smartcard nodig heeft en dus ook niet hoeft aan te schaffen. Bij Zesko kan dat allemaal niet want voor hen zouden heel andere regels van toepassing zijn dan voor die klantvriendelijke kabelbedrijven. Bijkomend voordeel voor Zesko om zo’n verplichte smartcard te hebben is dat ze ook de jaarlijkse smartcard heffing kunnen invoeren waar ze weer niets voor hoeven doen of leveren. Verder ziet het er naar uit dat ook de aanschaf prijs van de smartcard naar de hoogste prijs van het drietal wordt opgetrokken (€ 29,95 bij Casema) aangezien dit bedrag onlangs ook bij Multikabel is ingevoerd terwijl dit altijd € 9,95 was.

 2. Voorop gesteld dat ik momenteel een tevreden gebruiker ben van ziggo, internet telefonie analoge als digitale tv werken goed zonder problemen en dat wil bij andere aanbieders wel eens anders zijn als ware er een product goed werkt en de rest er maar bij hangt.
  Maar alles heeft een prijskaartje en als ik bovenstaande lees kun je tot de conclusie komen dat dat kaartje wel eens behoorlijk prijzig kan worden.
  Van diverse kanten bedenken ze bijdragen voor iets vaags.
  Ik ga niet snel gillen dat ik mijn abonnement opzeg maar in de gaten houden lijkt mij verstandig .

 3. Wat is het tog heerlijk dat ik al jaaaren niet meer bij upeesee zit zeg… heeerlijk die schotel in de tuin, en maar kijken en kijke en kijke, opneme en nog meer kijke, keuze uit 240 (voorkeur) kanalen allemaal zonder z’n fijne smartcard en oja ook die 8 HDTV kanalen ook helemaal zonder smartcard… de kabel??? flikker tog op met die kabel.

 4. Ik zou ook een volmondig pleidooi houden voor de schotel, ware het niet dat Canal Digitaal veels te karig is met de bitrate met als gevolg blokken en vegen in je beeld. En ook Canal Digitaal heeft nog geen oplossing om zonder meerprijs in heel je huis naar je volledige digitale pakket te kunnen kijken.

 5. Ook in ons huishouden zijn wij tot grote tevredenheid al jaren kabel-loos. Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad om van de upc-klan af te komen. Heerlijk zo’n schotel. Je kunt zoveel satellieten ontvangen als je wilt. Honderden tot Duizenden tv- en radiozenders komen digitaal je woonkamer binnen zonder smartcard. De nederlandse commerciele zenders kijken we digitaal voor ongeveer 50 euro per jaar!
  Familie en vrienden zijn ook overgestapt op satelliet en willen beslist niet meer terug naar de kabel.
  Die kabelaars manifesteren zich als een grote monopolistische geldgraaimachine.

 6. Kabel vol laat me niet lachen in Amerika (zelf gezien) zit de kabel zowel digitaal, analoog en internet maximaal vol het aantal zenders is niet te tellen.

  Helaas hebben de kabelaars ook connecties hoger in het cricuit waardoor ze stand kunnen blijven houden. Als ze die beerput opentrekken hebben we een tweede bouwfraude zaak.

  Ik hou het bij mijn soepbord in de tuin en zit stilletjes te lachen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *