FunX BV: negatief resultaat in 2007 door fors gestegen marketingkosten en dalende reclame-opbrengsten

FunX BV draaide in 2007 een verlies van netto 31.150 euro op een omzet van 4,197 miljoen euro. Het radiobedrijf FunX BV van de Stichting G4 Radio die als doel heeft lokale en regionale programma’s voor jongvolwassenen met multiculturele achtergrond in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht te ontwikkelen, begroot normaal gesproken een resultaat van 0 euro. Dit blijkt uit de jaarstukken die DutchMedia heeft mogen ontvangen. G4 Radio is een neventaak van de lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden.

Het bedrijfsresultaat voor belasting was een verlies van 156.276 euro. Dankzij een ‘mutatievoorziening’ van een nog te besteden subsidie ter waarde van 125.126 euro bleef het netto verlies beperkt. De verliezen werden vooral veroorzaakt door fors hogere marketingkosten die niet begroot waren (van 133.909 euro naar 405.572 euro) alsmede dalende reclame-opbrengsten. Ook de contentkosten van FunX BV zijn fors gestegen (van 385.636 naar 460.647 euro), maar dit was grotendeels zo begroot.

Landelijke publieke omroep wederom grootste subsidiegever

In 2007 verkreeg FunX BV van de Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Publieke Omroep, NPO) 1,4 miljoen euro die daarmee (wederom) de grootste subsidiegever is en ruim 285.000 euro meer gaf dan in 2006. Het ministerie van OCW fourneerde 925,000 euro; 66.000 euro meer dan het jaar daarvoor. De (gezamenlijke) subsidie van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht daalde van 943.934 euro in 2006 tot 872.000 euro in 2007. De subsidie van de landelijke publieke omroep is afkomstig uit een bijdrage voor de productie van de landelijke versie van FunX die als neventaak van de NOS middels kabel- en satellietcapaciteit van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden.

Dalende reclame-inkomsten

FunX wist uit eigen reclame-inkomsten iets minder omzet te genereren: 336.288 euro oftewel 10.000 euro minder dan het jaar daarvoor, en tegelijkertijd ruim 60.000 minder dan begroot. Uit ‘mediabarter’ overeenkomsten haalde de zender slechts 169.223, terwijl circa drie keer zoveel was begroot en in 2006 nog 370.000 euro daaruit werd omgezet. De Stichting Ether Reclame die voor FunX landelijke reclame-exploitatie doet, zag de omzet voor FunX eveneens dalen van 370.657 euro naar 248.003 euro in 2007. Alleen de ‘overige’ omzet uit andere activiteiten steeg fors van 112.700 naar 247.061 euro. Volgens de zender staat dit in ‘geen enkele verhouding met de marktpositie van FunX onder jongeren in de Randstad’.

FunX/G4 Radio-voorzitter Cees Anceaux pleit opnieuw voor nieuwe frequenties voor FunX

Cees Anceaux stelt in een voorwoord van het jaarverslag 2007 dat ‘ingrijpende maatregelen’ nodig zijn op het gebeid van ‘uitbreiding van distributie, innovatie en marketing’ en claimt dat zowel de reclamemarkt als de ether voor FunX ‘op slot’ zit. Cees Anceaux is zowel voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV alsmede voorzitter van de Stichting G4 Radio en in in het dagelijks leven algemeen directeur van de NDC Mediagroep waar ook de commerciele regionale radiostations Waterstad FM en RadioNL onder vallen.

Anceaux beklaagt zich er verder over dat FunX als speciale nichezender wordt gezien en niet als ‘innovatief jongerenplatform’ waardoor multiculturele jongeren verstoken zouden blijven om waar FunX het om te doen zou zijn geweest: ‘insluiting in het Nederlandse bestel’. Anceaux stelt verder in het jaarverslag dat de koers van FunX, er een is om ‘verder positie’ in te nemen in de mediaconsumptie van autochtone en allochtone jongeren, binnen en buiten de Randstad. Overigens is het onduidelijk of Anceaux zal terugtreden uit de besturen van FunX BV, resp. Stichting G4 Radio. Vorig jaar stelde de zender dat Anceaux ‘voorlopig’ zou aanblijven. In het jaarverslag is vermeld dat de ‘dubbelfunctie’ (voorzitter van Raad van Commissarissen en Stichting G4 Radio) wordt geĆ«valueerd.

Weigering Radio 4 uit de ether te halen: ‘politieke onwil’

In het jaarverslag beoordeelt de directie van FunX (onder leiding van Willem Stegeman) de weigering om als ‘oplossing’ de klassieke zender Radio 4 uit de FM-ether te laten halen ten gunste van FunX ‘politieke onwil’ en stelt dat ondanks een ‘landelijke opdracht’ er geen mogelijkheid is om ‘on air’ te gaan buiten de Randstad, er op wijzend dat Radio 4 in de optiek van FunX voornamelijk via de kabel zou worden beluisterd. Toen de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting in 2005 deze mogelijkheid opperde stelde FunX dat dit niet de ‘voorkeur’ had van haarzelf. Het idee leidde tot een storm van protest uit cultureel en klassieke muziek-minnend Nederland, waarna zowel het parlement als de regering het idee als onacceptabel omschreef.
FunX zendt evenwel wel landelijk via de kabel, alsmede kosteloos (ongecodeerd) te ontvangen via DVB-T (digitale ether), satelliet, DAB en internet uit. Programmadirecteur Mezen Dannawi stelt in het jaarverslag dat ‘er op een gegeven moment er dan toch een commerciele partij wakker wordt’ en dat het ‘zonde zou zijn om de kans een urban-minded publieksgroep met een publiek initiatief te bereiken, voorbij te laten gaan’.

In 2007 heeft FunX haar programmering overigens nogal gewijzigd, zoals bekend, met een herordening van de lokale uren en de informatieve programma’s. De zender schrijft dat de landelijke versie nu officieel als ‘raamprogramma’ voor lokale publieke omroepen beschikbaar is en aldus ook aan de Informatie, Cultuur en Educatie-eis voldoet zoals voor lokale publieke omroepen geldt. FunX is aldus via de zender van de Lokale Omroep Nuenen in Eindhoven en omgeving te beluisteren via de ether, naast de stadsedities in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Na 2008…nieuwe toekomst?

Op 1 januari 2009 loopt het bestuursconvenant tussen de vier grote Randstadsteden, cq. de vier lokale publieke omroepen en de minister van OCW (thans Ronald Plasterk, PvdA) af. De gemeente Den Haag heeft het afgelopen jaar met een verwijzing naar de landelijke ambities van FunX moeilijk gedaan over continuering van de subsidie. FunX stelt nu dat de ‘meeste lokale partners en de minister van OCW positief’ staan tegenover voortzetting van de financiering van FunX. Hoe dit moet worden vormgegeven moet later dit jaar blijken. Ook de financierings-afspraken met de Nederlandse Omroep Stichting (1,4 miljoen euro) lopen eind dit jaar af. FunX bestond op 3 augustus vorig jaar precies vijf jaar en vierde dit afgelopen jaar uitgebreid.

Jaarresultaat 2007 Zesko Holding (Ziggo, cq Casema/@Home/Multikabel): miljardenleningen zorgen voor 274 miljoen euro verlies

Zesko Holding BV, de kabelgigant van de Amerikaanse/Britse investeringsfondsen Warburg Pincus en Cinven leed in het jaar 2007 een nettoverlies van 264,84 miljoen euro op een omzet van 1,093 miljard euro. Dit komt vooral door torenhoge leningen die Zesko Holding heeft afgesloten om de overnames van Multikabel, Casema en @Home te financieren. Dit heeft DutchMedia na studie van het jaarverslag geconcludeerd. 2007 was het eerste volledige boekjaar dat Zesko Holding actief is.

Miljarden leningen

In totaal heeft het bedrijf voor 5,36 miljard euro aan schulden uitstaan: 1,533 miljard euro staat direct of indirect uit aan leningen bij de aandeelhouders Warburg Pincus en Cinven; 3,86 miljard staat uit als lening uit bij financiele instellingen met een looptijd tot omstreeks 2015/2016. Voor de overname van @Home zijn in totaal 1,8 miljard euro aan leningen afgesloten en voor Casema 2,194 miljard euro. Het bedrijf noemt het credietrisico laag dankzij een groot en divers klantenbestand. Toch bestaat er voor de financiering op lange termijn enig risico bij rentewijzigingen en valutaschommelingen.

Operationeel resultaat positief

De EBITDA (de winst voor rente, belasting, ammortisatie en afwaardering) bedrieg 579 miljoen euro; het operationeel resultaat bedroeg 70,536 miljoen (positief). Door 444,796 miljoen euro aan netto rentelasten en dankzij een belastingvoordeel van 109,22 miljoen euro bedroeg het netto verlies 264,84 miljoen euro.

De omzet bestond was voor 856,827 miljoen euro afkomstig van 3,277 miljoen individuele klanten. 201,9 miljoen euro was afkomstig uit zakelijke omzetten; 35 miljoen uit overige inkomsten. Zoals bekend kent Zesko Holding 834.000 digitale televisiehuishoudens. 43 % van de omzet wordt toegeschreven aan analoge kabeltelevisie en is daarmee de grootste omzetstroom. Slechts 4 % van de omzet komt uit digitale kabeltelevisie (tot nu toe is het digitale standaardpakket bij Zesko Holding kosteloos bij analoge kabeltelevisie). 29 % komt uit internetomzetten en 13 % uit telefonie. @Home werd overigens in 2007 per 1 februari onderdeel van Zesko Holding. Indien @Home een volledig boekjaar had meegedraaid dan was de omzet 46,9 miljoen euro hoger en was het operationeel resultaat 0,3 miljoen euro hoger. Proforma zou de omzet (met gelijkwaardige bedrijvigheid) tussen 2006 en 2007 van 996,2 (2006) naar 1.140,9 (2007) miljoen euro zijn gegaan met een EBITDA van 500,4 (2006) naar 594,4 (2007) miljoen euro.

Inkomsten directie: 1,7 miljoen in 2007; 1,99 miljoen in 2006

De directie van Zesko Holding kreeg in 2007 in totaal een vergoeding van 1,75 miljoen euro (waarvan 107.000 pensioenkosten en 13.000 sociale zekerheidskosten). 844.000 euro hiervan behelsten bonussen, beduidend meer dan de salarsisen die op 793.000 euro uitkwamen. In 2006 kreeg de directie in totaal 1,99 miljoen euro toebedeeld, mede vanwege de overname(bonussen). Het reguliere personeel kreeg in totaal 162,849 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 102,969 miljoen euro aan salarissen. Het bedrijf telt 2121 werkplekken.

Wim Dik: “Private Equity” klaart betere klus voor de toekomst van Zesko

Wim Dik (69), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zesko Holding, oud D66-staatssecretaris en eind jaren ’90 als hoofdverantwoordelijk voor een miljardenschuld bij Konlijke KPN NV, beklaagt zich in het jaarverslag over de regulering van de kabelsector. Dik zegt in het jaarverslag dat een directe benadering van belang is en dat daarmee ook rechtszaken worden gewonnen. De voormalig KPN-topman zegt verder over Zesko dat het in 2008 potentieel heeft om net als in 2007 te presteren. Volgens Dik heeft Zesko Holding ‘niets te verbergen’ en is daarom er voor gekozen het jaarverslag te publiceren, al is het maar omdat er veel verdachtmakingen zouden bestaan in de Nederlandse en internationale pers aangaande private equityfondsen. Het jaarverslag is echter niet actief door het bedrijf geopenbaard; het is thans alleen tegen betaling via de Kamer van Koophandel opvraagbaar waar het sinds 3 april is gedeponeerd.

Dik zegt verder dat de Nederlandse cultuur er uit bestaat succes te ondermijnen en mislukkingen te overdrijven. “Ik geloof er sterk in dat als je het goed doet, je de mensen dit moet vertellen. Zesko heeft het goed gedaan,” aldus Dik. Dat de klanten van Zesko feitelijk de miljardenovernames middels de miljardenleningen van Zesko van opeenvolgende Private Equity-bedrijven aan het financieren zijn, meldt Dik in zijn commentaar niet. Wel stelt Dik dat Zesko Holding ‘het beste van de klas’ moet zijn en klantvriendelijkheid in alle lagen van het bedrijf moet uitstralen. Over private equity zegt Dik dat deze naar zijn mening ‘een betere klus klaart’ om een organisatie voor de toekomst te bouwen, nu hij Casema zowel in publieke als commerciele handen heeft gezien.

Algemeen Zesko-directeur Dijkhuizen waarschuwt regering, EU-commissie en toezichthouders

Algemeen Zesko-directeur Bernard Dijkhuizen opent in zijn betoog in het jaarverslag de aanval op de Europese Commissie, de Nederlandse regering en toezichthouders. Volgens Dijkhuizen moeten deze beleidsbepalers zeer ‘zorgvuldig’ zijn voordat ze ‘knoeien’ met ‘succesvolle Nederlandse formules’. In de optiek van de topman van Nederlands grootste kabelaar hebben Nederlandse consumenten meer keuze in telefonie, internet en televisie dan welke andere groep consumenten in Europa dan ook, vanwege de aanwezigheid van een telefonie-, glasvezel-, satelliet- en kabelnetwerken. Zonder de situatie elders in ogenschouw te nemen, stelt Dijkhuizen verder dat in zijn optiek prijzen ‘relatief laag’ zijn en de breedbandafname een van de hoogste is.

Dat de kabelaars televisie-infrasturctuur een aanmerkelijke (dominante) marktmacht hebben en gratis commerciele televisie niet bestaat in Nederland ten opzichte van andere markten, laat Dijkhuizen onbesproken evenals de situatie dat de kabelabonnees overname-op-overname aan het financieren zijn. Wel stelt Dijkhuizen dat een regulering voor een verplichte open netwerkstructuur (zoals KPN deze kent), concurrentie zou schaden en innovatie zou belemmeren.

Opvallend genoeg noemt Zesko Holding haar grootste televisieconcurrent KPN, en niet Canal Digitaal Satelliet die feitelijk meer abonnees telt. Zesko stelt ‘geen exclusiviteit’ voor tv-zenders te zoeken en dat klanten negatief reageren op exclusieve contentovereenkomsten.

Zesko Holding – die per 16 mei de merknaam Ziggo zal introduceren ter vervanging van @Home, Multikabel en Casema, zal zich de komende tijd – net als volgens het jaarverslag het jaar 2007 – richten op het bundelen van diensten, de klantenservice, klantentevredenheid verhogen, het verbeteren van het digitale tv-produkt alsmede optreden als ‘content organisator’.