FunX BV: negatief resultaat in 2007 door fors gestegen marketingkosten en dalende reclame-opbrengsten

FunX BV draaide in 2007 een verlies van netto 31.150 euro op een omzet van 4,197 miljoen euro. Het radiobedrijf FunX BV van de Stichting G4 Radio die als doel heeft lokale en regionale programma’s voor jongvolwassenen met multiculturele achtergrond in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht te ontwikkelen, begroot normaal gesproken een resultaat van 0 euro. Dit blijkt uit de jaarstukken die DutchMedia heeft mogen ontvangen. G4 Radio is een neventaak van de lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden.

Het bedrijfsresultaat voor belasting was een verlies van 156.276 euro. Dankzij een ‘mutatievoorziening’ van een nog te besteden subsidie ter waarde van 125.126 euro bleef het netto verlies beperkt. De verliezen werden vooral veroorzaakt door fors hogere marketingkosten die niet begroot waren (van 133.909 euro naar 405.572 euro) alsmede dalende reclame-opbrengsten. Ook de contentkosten van FunX BV zijn fors gestegen (van 385.636 naar 460.647 euro), maar dit was grotendeels zo begroot.

Landelijke publieke omroep wederom grootste subsidiegever

In 2007 verkreeg FunX BV van de Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Publieke Omroep, NPO) 1,4 miljoen euro die daarmee (wederom) de grootste subsidiegever is en ruim 285.000 euro meer gaf dan in 2006. Het ministerie van OCW fourneerde 925,000 euro; 66.000 euro meer dan het jaar daarvoor. De (gezamenlijke) subsidie van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht daalde van 943.934 euro in 2006 tot 872.000 euro in 2007. De subsidie van de landelijke publieke omroep is afkomstig uit een bijdrage voor de productie van de landelijke versie van FunX die als neventaak van de NOS middels kabel- en satellietcapaciteit van de Stichting Colorful Radio wordt uitgezonden.

Dalende reclame-inkomsten

FunX wist uit eigen reclame-inkomsten iets minder omzet te genereren: 336.288 euro oftewel 10.000 euro minder dan het jaar daarvoor, en tegelijkertijd ruim 60.000 minder dan begroot. Uit ‘mediabarter’ overeenkomsten haalde de zender slechts 169.223, terwijl circa drie keer zoveel was begroot en in 2006 nog 370.000 euro daaruit werd omgezet. De Stichting Ether Reclame die voor FunX landelijke reclame-exploitatie doet, zag de omzet voor FunX eveneens dalen van 370.657 euro naar 248.003 euro in 2007. Alleen de ‘overige’ omzet uit andere activiteiten steeg fors van 112.700 naar 247.061 euro. Volgens de zender staat dit in ‘geen enkele verhouding met de marktpositie van FunX onder jongeren in de Randstad’.

FunX/G4 Radio-voorzitter Cees Anceaux pleit opnieuw voor nieuwe frequenties voor FunX

Cees Anceaux stelt in een voorwoord van het jaarverslag 2007 dat ‘ingrijpende maatregelen’ nodig zijn op het gebeid van ‘uitbreiding van distributie, innovatie en marketing’ en claimt dat zowel de reclamemarkt als de ether voor FunX ‘op slot’ zit. Cees Anceaux is zowel voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV alsmede voorzitter van de Stichting G4 Radio en in in het dagelijks leven algemeen directeur van de NDC Mediagroep waar ook de commerciele regionale radiostations Waterstad FM en RadioNL onder vallen.

Anceaux beklaagt zich er verder over dat FunX als speciale nichezender wordt gezien en niet als ‘innovatief jongerenplatform’ waardoor multiculturele jongeren verstoken zouden blijven om waar FunX het om te doen zou zijn geweest: ‘insluiting in het Nederlandse bestel’. Anceaux stelt verder in het jaarverslag dat de koers van FunX, er een is om ‘verder positie’ in te nemen in de mediaconsumptie van autochtone en allochtone jongeren, binnen en buiten de Randstad. Overigens is het onduidelijk of Anceaux zal terugtreden uit de besturen van FunX BV, resp. Stichting G4 Radio. Vorig jaar stelde de zender dat Anceaux ‘voorlopig’ zou aanblijven. In het jaarverslag is vermeld dat de ‘dubbelfunctie’ (voorzitter van Raad van Commissarissen en Stichting G4 Radio) wordt geĆ«valueerd.

Weigering Radio 4 uit de ether te halen: ‘politieke onwil’

In het jaarverslag beoordeelt de directie van FunX (onder leiding van Willem Stegeman) de weigering om als ‘oplossing’ de klassieke zender Radio 4 uit de FM-ether te laten halen ten gunste van FunX ‘politieke onwil’ en stelt dat ondanks een ‘landelijke opdracht’ er geen mogelijkheid is om ‘on air’ te gaan buiten de Randstad, er op wijzend dat Radio 4 in de optiek van FunX voornamelijk via de kabel zou worden beluisterd. Toen de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting in 2005 deze mogelijkheid opperde stelde FunX dat dit niet de ‘voorkeur’ had van haarzelf. Het idee leidde tot een storm van protest uit cultureel en klassieke muziek-minnend Nederland, waarna zowel het parlement als de regering het idee als onacceptabel omschreef.
FunX zendt evenwel wel landelijk via de kabel, alsmede kosteloos (ongecodeerd) te ontvangen via DVB-T (digitale ether), satelliet, DAB en internet uit. Programmadirecteur Mezen Dannawi stelt in het jaarverslag dat ‘er op een gegeven moment er dan toch een commerciele partij wakker wordt’ en dat het ‘zonde zou zijn om de kans een urban-minded publieksgroep met een publiek initiatief te bereiken, voorbij te laten gaan’.

In 2007 heeft FunX haar programmering overigens nogal gewijzigd, zoals bekend, met een herordening van de lokale uren en de informatieve programma’s. De zender schrijft dat de landelijke versie nu officieel als ‘raamprogramma’ voor lokale publieke omroepen beschikbaar is en aldus ook aan de Informatie, Cultuur en Educatie-eis voldoet zoals voor lokale publieke omroepen geldt. FunX is aldus via de zender van de Lokale Omroep Nuenen in Eindhoven en omgeving te beluisteren via de ether, naast de stadsedities in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Na 2008…nieuwe toekomst?

Op 1 januari 2009 loopt het bestuursconvenant tussen de vier grote Randstadsteden, cq. de vier lokale publieke omroepen en de minister van OCW (thans Ronald Plasterk, PvdA) af. De gemeente Den Haag heeft het afgelopen jaar met een verwijzing naar de landelijke ambities van FunX moeilijk gedaan over continuering van de subsidie. FunX stelt nu dat de ‘meeste lokale partners en de minister van OCW positief’ staan tegenover voortzetting van de financiering van FunX. Hoe dit moet worden vormgegeven moet later dit jaar blijken. Ook de financierings-afspraken met de Nederlandse Omroep Stichting (1,4 miljoen euro) lopen eind dit jaar af. FunX bestond op 3 augustus vorig jaar precies vijf jaar en vierde dit afgelopen jaar uitgebreid.

One thought on “FunX BV: negatief resultaat in 2007 door fors gestegen marketingkosten en dalende reclame-opbrengsten”

  1. Radio 4 uit de lucht halen?
    Lijkt mij nogal dom , als enige nog in de ether zijnde klassieke zender.
    Zou het bij dit heerschap niet in zijn hoofd op kunnen komen dat sommige mensen nog wel eens iets anders willen horen dan al dat gestamp, in de auto bijvoorbeeld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *