FunX krijgt bij landelijke publieke omroep geen direct gehoor over frequentieclaim

FunX BV en de Stichting G4Radio krijgen bij de landelijke publieke omroep geen direct gehoor voor hun frequentieclaim. Willem Stegeman stelde dat het mogelijk moest zijn om bijvoorbeeld middels een andere efficientere FM-frequentieverdeling van de bestaande publieke netten (met name bij Radio 2-3FM-4) een nieuw frequentienet te compileren door gebruik te maken van SFN (Single Frequency Network) en NSFN (Near Single Frequency Network). Deze technieken heeft de landelijke publieke omroep nooit willen gebruiken omdat het in haar optiek 100% zekerheid wil hebben en houden over ontvangst.

Zowel radiodirecteur Jan Westerhof als Cees de Bruin (directeur techniek) zeggen desgevraagd dat dit geen oplossing is en in feite niet bespreekbaar. Volgens beiden wordt thans eerder naar het omgekeerde gestreefd, dan waar FunX op doelt. Oftewel meer FM-frequenties volgens de traditionele technieken om ‘gaten’ te dichten voor met name Radio 1 en Radio 4. “Oplossingen moeten niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande netten,” aldus Jan Westerhof. Westerhof noemt de discussie over Radio 4 uit de ether bovendien er een die al gevoerd is en waar absoluut geen sprake van kan zijn. “We onderschrijven de ambities van FunX. De zender draait als een trein en we onderschrijven de ambitie dat FunX beter bereik zou moeten verkrijgen en aldus landelijke FM-dekking nodig is,” aldus Westerhof. “We hebben de staatssecretaris van Economische Zaken er op gewezen dat wat ons betreft Radio 5 en FunX FM-dekking moeten verkrijgen en dat het wellicht een mogelijkheid is bij de herverdeling van commerciele radiofrequenties om te bezien hoe dit vormgegeven kan worden”, aldus Westerhof. “We beginnen in de ‘oude’ analoge distributie vast te lopen. We hebben in ons beleidsplan staan dat we ook circa 20 themaradiokanalen wensen. Je ziet een trend van steeds meer op maat gemaakte radiokanalen. Die willen we ook graag verspreiden”, aldus Westerhof. De themaradiokanalen zijn de gezamenlijke kanalen die de publieke landelijke omroep wenst te lanceren en waarvan een aantal al op internet actief zijn. Deze staan los van de kanalen van omroepverenigingen die er inmiddels talloze op internet van hebben gelanceerd. FunX had in haar brief aan de Tweede Kamer niet aangegeven op welke wijze ze een landelijk FM-distributienet zou wensen te verkrijgen. Het uitzenden van enkele uren FunX via bijvoorbeeld Radio 3FM acht Westerhof overigens onbespreekbaar omdat de publieksgroepen en het format van Radio 3FM te veel doorkruist zou worden.

FunX: vanaf 2009 onderdeel landelijke publieke bestel?

Willem Stegeman, directeur van FunX zegt desgevraagd dat wat hem betreft FunX per 2009 een extern georganiseerde radiozender mag worden als onderdeel van het publieke bestel, maar dan wel zonder omroepverenigingen. “Het is kapitaalvernietiging als je het station opdeelt in politiek wenselijke pluriformiteit.” Thans is FunX BV als dochter van Stichting G4 Radio in feite een nevenactiviteit van de publieke lokale omroepen in de vier grote Randstadsteden waarbij de publieke landelijke omroep wel de grootste financier is vanwege de produktie van het landelijke kabelkanaal FunX (stichting Colorful Radio). Stegeman betreurt het dat de publieke omroep ‘vasthoudt aan heel conservatieve planningsnormen voor etherfrequenties. Stegeman wijst er daarbij op dat binnen het bestel Radio 3FM met een gemiddelde luisterleeftijd van boven de 30 jaar de ‘jongste’ radiozender is. “Wij doen vanuit de doelstelling jongeren te bereiken onze stinkende best,” aldus Stegeman die met zijn multiculturele radiozender binnen het publieke bestel een toevoeging wil zijn op zenders voor ‘autochtone’ jongeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *