Vereniging Veronica begint “V-Academy”

Veronica Holding, een dochter van Vereniging Veronica begint in september met het aanbieden van crossmediale opleidingen van vijf maanden onder de naam ‘V-Academy’. Het is een opvolger van de Veronica Radioschool en de Veronica Filmschool die Vereniging Veronica sinds resp. 2005 en 2007 bestonden.

Terwijl Veronica Radioschool vooral bedoeld was als activiteit in schoolvakanties om kennis en ervaring op te doen, is V-Academy vooral bedoeld als fulltime-opleiding al dan niet als invulling van een (praktische) stage. Het doel is om kennis en ervaring te laten opdoen met producties voor radio, televisie, internet, evenementen en mobiele telefonie. Doel is vooral het ontwikkelen en prodcueren van nieuwe crossmediale formats die worden uitgezonden op Kink FM, alsmede op internet. De ontwikkeling wordt gedaan voor de ‘volgende’ groep die de produktie dan ter hand kan nemen. Per periode van vijf maanden krijgen tien ‘studenten’ de kans om hieraan mee te doen. De opleiding wordt volledig gefinancierd door Vereniging Veronica (via Veronica Holding) en staat onder leiding van Astrid Babonnick, die sinds mei vorig jaar de leiding heeft over de Veronica-opleidingstrajecten.

De selectie van de groep studenten vind plaats via opdrachten waarbij de potentiele deelnemers middels filmpjes zichzelf moeten presenteren op een creatieve wijze. Als leeftijdsgrenzen heeft de opleiding 17 tot 27 jaar opgenomen als randvoorwaarde. “Aangezien steeds meer media crossmediaal zijn, willen we inhaken op deze trend. Aparte opleidingen voor radio bijvoorbeeld is dan niet hetgeen wij willen aanbieden,” aldus Babonnick. Volgens de directeur van V-Academy is het binnen de opleiding mogelijk dat deelnemers zich specialiseren in één van de disciplines. Deelnemers krijgen een dag per week begeleiding. Wel moeten de deelnemers zich om te kunnen deelnemen, bij de selectieprocedure eerst in enige mate bewijzen met crossmediale inzendingen. V-Academy krijgt volgens Babonnick de kans om meerdere jaren zich te bewijzen. Hoeveel financiele middelen Vereniging Veronica voor de nieuwe opleidingen beschikbaar heeft gesteld, kon de directeur desgevraagd niet melden. V-Radio, het radiostation dat bij de opleidingstak van Vereniging Veronica hoort, blijft overigens gewoon bestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *