Podium TV komt er niet

De tv-zender Podium TV zal niet van start gaan. Het initiatief van Steven de Winter om te komen met een tv-zender met klassieke muziek, jazz en dans is gestrand. Eerder werd een start uitgesteld tot 1 januari aankomende. De zender heeft getracht financiering te verkrijgen en stelt ‘vijf keer’ rond te zijn geweest, maar een financier lieten het volgens De Winter telkens afweten waarna ook andere partners uit de muziekwereld het lieten afweten.

De initiatiefnemer legt in zijn verklaring over het niet door kunnen gaan van de zender de bal grotendeels bij kabelexploitant Ziggo. “Ziggo heeft alles uit de kast gehaald om ons tegen te werken. Wij vroegen beroepend op vele commerciele en juridische precedenten juist een betaling van een gering bedrag per maand voor doorgifte. Ziggo reageerde met dertig eurocent per maand voor kabeldoorgifte die door ons zou moeten worden betaald. Wij waren geadviseerd in basispakketten, dus moesten ze ons gewoon uitzenden,” aldus de Winter. Volgens De Winter had de correspondentie op een gegeven moment een niveau waarvan deze dacht dat het niet meer normaal was inclusief insinuaties aangaande bijvoorbeeld de betekenis van een comité van aanbeveling.  Ook stelt De Winter dat Ziggo bij programmaraden zich inliet met de werkwijze en spelregels van programmaraden opdat PodiumTV niet geadviseerd zou worden. Uit een briefwisseling tussen Ziggo en Podium TV  blijkt dat Ziggo voorwaardelijk allerlei vraagtekens plaatste bij de haalbaarheid van het project en allerlei twijfels toonde alsmede stelde dat een zender minimaal 1000 uur aan verse content dient te bieden om voldoende ‘vernieuwing, verversing en afwisseling’ te kunnen bieden en niet ‘grotendeels herhalingen uit te zenden’ voor een zender met de ambitie van brede verspreiding en de wens een grote doelgroep aan te spreken. Voor Ziggo was het geen probleem om RTL 8 op de kabel te plaatsen, een zender met nauwelijks nieuwe content.

Volgens De Winter worden financiers kopschuw op het moment dat een grote kabelaar (Ziggo heeft de absolute meerderheid van de Nederlandse kabelklanten) dwars gaat liggen. “UPC wilde pas concreet praten als we positief geadviseerd werden waren. Doordat de seizoenen anders lopen bij UPC [1 juli, red.], is het nooit tot een daadwerkelijke onderhandeling gekomen. Ik heb wel het gevoel dat UPC op een professionelere wijze en niet kinderachtig opererende, en een zakelijke houding heeft. De kleinere kabelaar CAIW had ons graag gehad, werkte mee en stimuleerde ons project,” aldus De Winter.

Ziggo zegt desgevraagd tegen DutchMedia dat ze in ‘principe’ niet betaald voor doorgifte. “We vragen geld voor doorgifte. Het is onderdeel van een normaal commercieel onderhandelingsproces en proberen dan tot elkaar te komen,” aldus Ziggo-woordvoerder John Burger. Burger voegt er aan toe dat er een gesprek is geweest alsmede een mailwisseling: “We vinden het principe van het kanaal wel mooi, maar we nemen wel de gelegenheid kritische vragen te stellen om zeker te stellen dat alles in orde is. Dat is normaal in zo’n proces.” Volgens Burger werkt Ziggo non-discriminatoir tegenover partijen. “We komen op dezelfde wijze met anderen tot een overeenkomst. De 30 eurocent per abonnee per maand die we hanteren is standaard. De onderhandelingen zijn daarna niet doorgegaan; we hebben niets meer van Podium TV vernomen,” aldus de ziggo-woordvoerder. Alhoewel algemeen bekend is dat geen enkele tv-zender 30 eurocent per maand per abonnee betaald, wil de Ziggo-woordvoerder niet ingaan hierop. Ook de vraag hoe om wordt gegaan bij bijvoorbeeld de komst van RTL 8 en de betaling aan bijvoorbeeld Discovery Channel en Eurosport blijft onbeantwoord. Wel stelt Ziggo “geen financieringspartij te willen zijn voor tv-kanalen gezien de doorgiftevergoedingsafhankelijkheid. Bij het onderhandelingsproces heeft het in ieder geval niet aan ons gelegen,” zo besluit de Ziggo-zegsman die overigens verder niet in wilde gaan op de briefwisseling.

De Winter onderzoekt nu of het mogelijk is om een virtueel internetpodium te creëren op internet of een produktiebedrijf op te zetten voor meercameraregistraties via podia.  Tegenover de programmaraden die Podium TV hebben geadviseerd zegt De Winter dat het hem bijzonder spijt. “We proberen programmaraden tijdig te informeren. Dit is helaas de gang van zaken. Ik zou het wel heel jammer vinden als programmaraden die belangrijk zijn voor nieuwkomers, bij een nieuw initiatief bij voorbaat nee zouden zeggen. Nieuwe initiatieven verdienen een kans,” aldus Steven de Winter. De Winter had op basis van programmaraadadviezen 600.000 kabelhuishoudens kunnen bereiken bij een start en op 1 juli 2009 was zijn prognose 1,9 miljoen huishoudens om eind 2009 naar 2,5 miljoen huishoudens te groeien.

One thought on “Podium TV komt er niet”

  1. Als ik De Winter zou zijn, zou ik de hele kwestie met Ziggo voorleggen bij het Commissariaat voor de Media.
    Deze kan een bindende uitspraak doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *