Hoogste rechter bepaalt dat OPTA kabelverplichtingen kale kabelcapaciteit mag opleggen

De hoogste Nederlandse rechter die in naam van de koningin uitspraken doet, inzake een door UPC tegen de Onafhankelijke Post & Telecommunicatia Autoriteit (OPTA) aangespannen zaak, heeft OPTA gelijk gegeven. OPTA mag kabelaars met aanmerkelijke marktmacht verplichtingen opleggen om mogelijke concurrenten op de kabel toe te laten. In de optiek van UPC had toezichthouder OPTA haar besluiten moeten intrekken, toen ze herstelbesluiten nam. UPC kaartte de zaak aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Dat CBB had OPTA eerder verplicht om met nadere motiveringen te komen inzake de marktanalysebesluiten die met name Ziggo en UPC raken. Het gaat daarbij om de herstelbesluiten van 21 december 2007. Nu het CBB het beroep op deze herstelbesluiten ongegrond heeft verklaard, zijn deze onverkort van kracht.

Volgens UPC voldoet OPTA nog steeds niet aan de motiveringseisen, omdat in haar optiek niet voldoende aannemelijk is dat er zich daadwerkelijk operatoren zouden melden die ‘kale kabelcapaciteit’ willen afnemen; YouCa (het initiatief van Peter Jelgersma en Harry Kramer) beschouwt UPC als wederverkoopdienst, waarbij geen vraag zou bestaan naar kale capaciteit. Het CBB stelde dat ‘niet uit te sluiten is’ dat YouCa met een voor OPTA aanvaardbaar plan komt die binnen de kale kabelcapaciteit valt. Ook andere door UPC opgeworpen argumenten zijn door het CBB als ongegrond verklaard. OPTA is bezig met een nieuw marktanalysebesluit die zeer spoedig in Brussel bij de Europese Commissie zal worden genotificeerd. De bedoeling is het nieuwe besluit op 17 maart 2009 uiterlijk in werking te laten treden. OPTA zegt desgevraagd blij te zijn dat de hoogste rechter haar besluiten in stand laat zijn. Ze zijn – zoals bekend – ook onderdeel van de nieuwe ontwerpbesluiten.

3 thoughts on “Hoogste rechter bepaalt dat OPTA kabelverplichtingen kale kabelcapaciteit mag opleggen”

  1. “De hoogste Nederlandse rechter die in naam van de koningin uitspraken doet”. Wat een retoriek weer, David. Je geloofwaardigheid krijgt hiermee wederom een flike deuk. Een echte journalist is zakelijk, en gebruikt geen overdreven bewoordingen om iets duidelijk te maken. En wie is volgens jou de hoogste rechter: de Hoge Raad, de Raad van State of het CBB?

  2. Peter: als dit mijn geloofwaardigheid een deuk doet oplopen, zij dat maar zo. Er zijn in Nederland meerdere hoogste rechters, daarom staat er ook ‘inzake’ achter.

    Wellicht heb jij een probleem ermee als iets met de koningin erbij genoemd wordt?

  3. Nee hoor David, ik heb alleen maar problemen met onnodige retoriek. En helaas bedien jij je daar zeer frequent van in je epistels, hetgeen overigens de leesbaarheid zeer zeker niet ten goede komt. Waarschijnlijk doe je dat om jezelf als belangrijk voor te doen. Als zelf journalist zijnde kan ik alleen maar zeggen: verplaats je in de lezer, en lees je stukken eens goed door voordat je ze op de site plaatst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *