COLUMN – “Waarom LLINK per direct het bestel uit moet”

COLUMN – Omroepvereniging LLINK zou per direct het bestel uit moeten. Afgelopen avond verklaarde de algemeen directeur vrolijk bij het programma Pauw & Witteman dat ze weliswaar een budget op jaarbasis van 8 miljoen euro hebben, maar dat door de ledenwerving en het niet bewaken van het programmabudget er een tekort van 1 miljoen euro is ontstaan. LLINK is een omroep die zegt te willen staan voor het bijdragen aan een ‘betere wereld’. In die zin verkoopt LLINK illusies alsof haar programma’s daar ook maar iets aan kunnen bijdragen kan je je afvragen wat de werkelijke beweegredenen van de omroep LLINK zijn anders dan een met belastinggelden gefinancieerd Rotterdams werkgelegenheidsproject.

Nog los van het gegeven dat programma’s over wereldproblemen, duurzaamheid en milieu bij omroepen als IKON, HUMAN, NPS, VARA, RNW en anderen te zien en te horen is, is LLINK vooral uitgeblonken in interne ruzies, geldverkwisting en een matige tot slechte programmering. Een omroepvereniging die 8 miljoen euro verkrijgt uit belastingmiddelen (7 miljoen) en een bijdrage (1 miljoen) van haar leden tot het voorportaal van faillissement brengen heeft zelfs het Commissariaat voor de Media ertoe gebracht de Nederlandse Omroep Stichting op te dragen met onmiddelijke ingang te stoppen met de financiering van LLINK. Tanja Lubbers gaf afgelopen avond in Pauw & Witteman in alle vrolijkheid aan zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de surseance van betaling en de ontstane situatie. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is zo met belastinggeld om te gaan, want ja voor het goede doel heet dat dan. Maar als duurzaamheid volgens LLINK een van de eigen doelstellingen is, dan is bij deze aangetoond dat het eigen bedrijf niet in staat is duurzaam te opereren gezien haar financieel wanbeleid.

In een normaal bedrijf zou de directie en de raad van toezicht/commissarissen het veld moeten ruimen. In de politiek zou bij dit soort schandalen de betrokken politicus moeten opstappen. Maar Tanja Lubbers blijft vrolijk verkondigen dat er meer leden bij LLINK bijmoeten. Het is een smet op het blazoen van het voormalig hoofd ‘popular campagining Oxfam Novib’. Waarom bestaande leden nog vertrouwen in die omroep hebben is een raadsel. Totaal onbegrijpelijk is waarom nieuwe leden geld toevertrouwen aan een leidinggevende van een publieke omroeporganisatie die deze naar de financiĆ«le afgrond heeft gebracht en belastinggeld zo heeft verkwist. Verantwoordelijken, dus de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting, de Rad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting, het Commissariaat voor de Media alsmede de minister van OCW, zouden er goed aan doen gezien de situatie in alle gevallen LLINK per direct de verdere toegang tot het omroepbestel te ontzeggen op basis van het algemene principe van mismanagement en financieel wanbeheer. Terwijl Tanja Lubbers verkondigt dat het tekort 1 miljoen euro zou zijn, stelt toezichthouder Commissariaat voor de Media dat “onduidelijk is wat precies de omvang van het tekort is”. Kortom LLINK heeft niets meer te zoeken in het publieke bestel. Een betere wereld is een wereld zonder LLINK, die en passent wel aangeeft waarom omroepverenigingen en het huidige bestel eigenlijk een gepasseerd station is. De circa 2 uur televisie en circa 8,5 uur radio per week die LLINK maakt wordt vast en zeker met plezier door andere publieke omroeporganisaties ingevuld. Hoe treist het ook is voor de medewerkers van LLINK, met een surseance-situatie zijn ze weinig zeker van hun eigen salaris. Trouwens: met talentvolle presentatoren als Floortje Dessing (ex-RTL 5) en Froukje Jansen (ex-Net 5, ex-SBS 6/Veronica) komt het bij andere omroeporganisaties, publiek of commercieel zeker goed!

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *